Aalto Fellows merkityksellisyyttä punnitsemassa

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Kasvuyrittäjyyteen painottuvan Aalto Fellows -ohjelman opiskelijat tutustuivat Tesillä investointien vaikuttavuuden arviointiin ja mittaamiseen. Henkilöstön alustusten jälkeen ryhmät uppoutuivat vaikuttavuuden elementteihin, missä hyödynnettiin myös yritysten nettovaikutusten mittaamisen työkalua. Tiivis työpaja osoitti aiheen innostavuuden, monimuotoisuuden ja sen, ettei työkalun tekoäly onneksi poista ihmisen oman ajattelun tarvetta.

Tesin kehitysjohtaja Henri Grundstén korosti vaikuttavuuden olevan kehittyvää jatkumoa pelkkään tuottoon ja riskiin keskittyvään investoimiseen tai vastuulliseen sijoittamiseenkin verrattuna. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan huomiota kiinnittävästä ESG (environmental, social and governance) -sijoittamisesta edetään temaattiseen ja vaikuttavuussijoittamiseen. Painopiste siirtyy ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen, mikä ohjaa sijoituspäätöksiä tuoton ja riskin punninnan lisäksi vaikuttavuuteen, yhteiseen hyvään pyrkimiseen.

Vaikuttavuussijoittaminen edustaa vastuullista sijoittamista kehittyneimmillään. Henri katsoo sen yleistymisen lisäävän myös mittaamista, raportointia ja läpinäkyvyyttä. Muutosta ja rahalla saatavaa merkityksellisyyttä ajavat etenkin nuoret, jotka nostivat vaikuttavuusteemat Aalto Fellowsin ohjelmassa selvästi esiin.

Inspiraatiota myös ohjelman esiintyjille

”Kumppanuutemme Aalto Fellowsin kanssa käynnistyi viisi vuotta sitten”, kertoo yhteistyötä alusta saakka rakentanut Henri. Hän iloitsee siitä, että vuosi vuodelta opiskelijat ovat yhä enemmän perillä myös pääomasijoittamisesta.

”Henkinen ilmasto ja tiedonjano on todellakin muuttunut. Nyt kasvuyrittäjyyden kentälle hakeudutaan ja sen osatekijöitä harrastetaan, joten kurssille valikoituneet tietävät jo valmiiksi paljon. Ohjelman vuorovaikutteisuus ja toisiaan ruokkivat näkökulmat inspiroivat kaikkia osallistujia: puhujatkin oppivat tässä joukossa”, jatkaa Henri.

Yhteistyö on tuonut Tesille myös kesäharjoittelijoita. Kokemukset ovat olleet niin hyviä, että tänä vuonna heitä otettiin ohjelmasta kaksi: Juhana Peltomaa ja Pirkka Sippola. Muut kuin kesän harjoittelijahaut ovat kaikille avoimia.


Vaikuttavuus − totta vai toivetta, opiskelija?

Pauliina Meskanen

Tausta: Tuotantotalouden maisteriopiskelija Aalto-yliopistossa. Aalto Fellows -ohjelmaan liittyen töissä Inventuren sijoitustiimissä. Kokemusta myös muun muassa Wave Venturesista sekä Kaiku Healthin myyntipäällikön ja analyytikon tehtävistä.

Tie Aalto Fellowsiin: Terveysteknologiayritys Kaiku Healthilla pienen yrityksen ja tiimin aikaansaannokset nostivat innostuksen kasvuyrittäjyyttä kohtaan.

Näkemys vaikuttavuuspyrkimysten nykytilasta: Vaikuttavuussijoittaminen ei vielä ole valtavirtaa, vaikka ilmastonmuutos ja muut megatrendit siihen ajavatkin. Valtiolla, yrityksillä ja kuluttajilla on kaikilla vastuu toimia. Pauliina näkee erityistä muutosvoimaa yritysten ympäristöystävällisissä innovaatioissa. Niiden kautta voidaan muuttaa kokonaisia toimialoja ja tarjota konkreettisia, kovasti tarvittavia ratkaisuja kuluttajille ja yhteiskunnille.  Toivoo, että yhä useampi yrittäjä pyrkisi ratkomaan maailman isoja, merkityksellisiä haasteita. Tätä kautta myös vaikuttavuussijoittaminen voisi yleistyä.

Odotukset ja opit vaikuttavuuden due diligence -työpajasta: Hyvin käytännönläheinen viitekehys avasi silmiä: yhtä vakiintunutta mallia vaikuttavuuden mittaamiselle ei vielä ole, toivottavasti alan kehittyessä tätä voitaisiin yhdenmukaistaa. ”Tesin kehittämistahto oikeanlaista ja tärkeää Suomen pääomamarkkinan kannalta.”

Andrey Oliveira

Tausta: Sustainable energy conversion processes -maisteriopinnot Aalto-yliopistossa. Tätä ennen mekaniikan BA-insinööriopintoja Kaliforniassa. Aalto Fellows -ohjelmaan liittyen töissä Teraloopilla, joka kehittää uusiutuvien energialähteiden varastointiteknologioita. Työkokemusta niin Suomesta (Rosendal Nextrom) kuin USA:sta.

Tie Aalto Fellowsiin: Kotoisin Brasiliasta. Suomeen Kalifornian ja Saksan kautta. Kiinnostus startuppeihin, yrittäjyyteen ja kestävään kehitykseen, etenkin fossiilisista energialähteistä irtautumiseen.

Näkemys vaikuttavuuspyrkimysten nykytilasta: Andreyn mielestä yritykset yhä perinteisesti punnitsevat vaikuttavuuden hintaa ja sillä saatavaa yleistä hyvää. Muutoksen ratkaisijoiksi nousevat kuitenkin yritykset, etenkin niiden toimitusjohtajat, perustajat ja johto. Infra ei vielä ole oikealla tasolla, joten lisäinvestoinnit ja valtion toimet voisivat auttaa kuilun ylittämisessä − esimerkkinä latauspisteiden asentaminen sähköautoihin siirryttäessä.

Odotukset ja opit vaikuttavuuden due diligence -työpajasta: Ajatteli, että työpajassa keskitytään lähinnä sijoitusriskin pienentämiseen ja yllättyi positiivisesti harjoituksen monimuotoisuudesta. Eri näkökulmat ympäristön auttamiseen ja ihmisen terveyden kohentamiseen avasivat silmiä. ”Esitykset ja työtapa olivat perusteellisesti mietittyjä ja loivat uskoa siihen, että sijoittajat ottavat vaikuttavuuden tosissaan.”


Aalto Fellows

Mikä: Aalto Ventures Programin puoli vuotta kestävä englanninkielinen opiskelu- ja työohjelma yrittäjyyden monimuotoiseen maailmaan. Kurssin 12 opiskelijaa valitaan tiukalla seulalla.

Miten: Palkallisen, aloittavassa yrityksessä tai pääomasijoitusalalla tehtävän työskentelyn lisäksi ohjelmaan sisältyy kahden viikon tiivis työ- ja työpajajakso sekä opintomatka. Tänä vuonna suunnataan Israeliin ja aiemmilla kursseilla on tutustuttu mm. Piilaakson ja Japanin startup-ulottuvuuksiin.

Kokonaisuus: Sekä luennoitsijat että osallistujat tulevat eri ammattikunnista, opintosuunnista ja maista, mikä varmistaa näkökulmien moninaisuuden ja toisilta oppimisen. Luennoitsijoissa on yritysten perustajia, kasvun mahdollistajia sekä eri alojen tunnettuja vaikuttajia ja koeteltuja asiantuntijoita.

Verkkosivut: www.aaltofellows.com


Kuvassa: Aalto Fellows yhdistää akateemisen tiedon kasvuyrittäjyyden mahdollisuuksien maailmaan.  Vasemmalta ohjelmatiimin Josefiina Kotilainen ja Ghita Wallin, jonka vieressä Pauliina Meskanen. Andrey Oliveira takarivissä toinen oikealta. Eturivissä vasemmalta Tesissä työskennelleet Pirkka Sippola ja Juhana Peltomaa. Laitimmaisen oikealla Tesin sijoitustoiminnasta kertonut rahastosijoitusten johtaja Matias Kaila.

Kuva: Katja Wallenlind