Tesin tuottamat kestävyysmateriaalit ja -työkalut

Vastuullisen ja vaikuttavan sijoittamisen lisäksi Tesi pyrkii nostamaan kestävyysosaamista ja kestäviä toimintatapoja markkinoilla yleisesti. Haluamme tukea sekä yritysten että pääomasijoittajien mahdollisuuksia edistää aihetta laaja-alaisesti, ja olla mukana luomassa kilpailuetua myös kansainvälisillä markkinoilla. Yksi arvoistamme, yhdessä, kuvastaakin haluamme puhaltaa yhteen hiileen myös kestävyystyön kehityksessä ja jakaa avaimia onnistumiseen laajemmalle yleisölle.

Alta löydät Tesin tuottamia materiaaleja ja työkaluja, jotka on suunniteltu tarjoamaan käytännönläheisiä ohjeita, esimerkkejä ja vinkkejä kehitystyön tueksi. Kannustamme materiaalin laajaan käyttöön, ja toivotamme kaikenlaisen palautteen tervetulleeksi.

ESG-käsikirja kestävyyden konkreettiseen kehittämiseen

Kattava tietopaketti on tarkoitettu yritysten kestävyystyön tueksi. Se ohjaa käytännön esimerkkien kautta strategiatyön ja ESG-kokonaisuuden yhdistämisen perusteet, sekä antaa vinkkejä sekä kestävyystyö aloitteleville että siinä parhaita käytäntöjä hakeville yrityksille.

PDF-muotoinen materiaali rakentuu kolmesta kokonaisuudesta. Kaksi ensimmäistä pureutuvat kestävyyden ja strategian yhdyskohtiin: kuinka määritetään yritykselle olennaiset E-, S- ja G-aiheet, ja kuinka olennaisiksi valitut fokusalueet viedään osaksi yrityksen strategiaa. Viimeinen osuus sisältää tiivistelmät 17:sta kestävyyden osa-alueesta, jakaen käytännön neuvoja kehittämisen alkutaipaleelle.

Materiaali sopii kestävyystyön alkuvaiheessa oleville pienemmille yrityksille sekä parannusvinkkejä hakeville keskikokoisille firmoille. Pääomasijoittajat voivat käyttää materiaalia esimerkiksi hallitustyöskentelyn tukena.

Työkalu S- ja G-aiheiden hallintaan

Excel-pohjainen työkalu tarjoaa apua startup- ja kasvuyritysten ihmisiin (S) ja hallinnollisiin asioihin (G) liittyvien kokonaisuuksien kehittämiseen. Työkalua voi käyttää kehityskohtien löytämiseen, niiden priorisointiin sekä pidemmän aikavälin vastuullisuustiekartan suunnitteluun.

Helppokäyttöinen SG-matriisi kattaa yli 50 aihealuetta yhteiskuntavastuusta ja hyvästä hallinnointitavasta. Työkalulla voi myös testata yrityksen henkilöstömäärän kasvun vaikutuksia lainsäädännön velvoittamiin käytäntöihin.

Työkalu soveltuu erityisesti kasvuyrityksille, joiden työntekijämäärät saattavat kasvaa lyhyelläkin aikavälillä. Pääomasijoittajat voivat puolestaan käyttää työkalua S- ja G-kokonaisuuksien tilanteen kartoittamiseen esimerkiksi sijoitusvaiheessa.

Infomateriaali hiilineutraaliustyöhön & laskuri yrityksen hiilijalanjäljen määritykseen

PDF-muotoinen tietopaketti sisältää sekä perusteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä että käytännön ohjeita ja esimerkkejä hiilijalanjäljen laskennan aloittamiseen. Se on jaettu kolmeen osuuteen: ensimmäinen osa kuvaa tarkemmin ilmastonmuutoksen ja yritysten suhdetta ja yrityksen matkaa päästölaskennan aloittamisesta kohti hiilineutraalisuutta, toinen osa antaa käytännön vinkkejä päästölaskentaan muun muassa palveluntarjoaja- ja laskentapohjalistausten avulla, ja kolmas osuus sisältää laskentaesimerkkejä sekä pääomasijoittajalta että keskisuurilta yrityksiltä. Tietopaketti sopii erityisesti laskentaa aloitteleville sekä esimerkiksi yrityksen sisäiseksi koulutusmateriaaliksi.

Lisäksi mukana on helppokäyttöinen Excel-pohjainen hiilijalanjäljen laskentatyökalu, jolla yritys voi laskea Scope 1, 2 ja 3 päästönsä. Laskuri on suunnattu erityisesti ilman omaa tuotantoa toimiville pienille yrityksille esimerkiksi palvelu- ja ohjelmistoaloilla. Työkalu auttaa myös tutustumaan päästölaskentaan käytännönläheisemmin, ja sisältää tarkemmat kuvaukset kustakin päästölaskennan osa-alueesta.

Tesin sijoituskohteille suunnattu raportointikehikko

Tesi kerää vuosittain kohdeyrityksiään koskevia tietoja kartoittaakseen toimiensa vaikuttavuutta. Tietoa kerätään tällä hetkellä Tesin suomalaisten kohderahastojen yrityksistä sekä kaikilta Tesin suorien sijoitusten kohdeyrityksiltä, poislukien julkiset yritykset.

Päivitetty raportointikehikko pitää sisällään Tesin omistajalle ja roolille oleellisia indikaattoreita, sekä kansainvälisten ESG-raportointikehikkojen yleisimpiä indikaattoreita. Raportointikehikkoa päivitetään tarpeen mukaan vuosittain, ja tuloksia julkaistaan mm. syksyisin ilmestyvässä vaikuttavuuskatsauksessa. Tutustu tuoreimpaan ja sitä edeltäneisiin katsauksiin.

Kehikosta löydät indikaattorit ja niiden selitteet sekä indikaattoreihin liittyvät kansainväliset kehikot. Osa indikaattoreista koskee vain suomalaisia yrityksiä, minkä lisäksi alle kymmenen hengen yrityksiltä kysytään vain muutama indikaattori.

Haluatko kuulla lisää?
Ota yhteyttä.
Selja Ryöppy
Kehityspäällikkö, kestävyysasiat