Tesi on myös aktiivinen kanssasijoittaja

Teemme vähemmistösijoituksia Suomessa vaikuttaviin yrityksiin yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten sijoittajien kanssa.

Sijoitamme markkinaehtoisesti, samoin ehdoin ja tuotto-odotuksin yksityisten sijoittajien kanssa. Valtio-omisteisena sijoitusyhtiönä Tesin osuus rahoituskierroksesta voi olla enintään 50 %. Meillä ei ole sijoituksillemme kiinteää pitoaikaa, mutta tyypillisesti ne ovat kestoltaan 3–8 vuotta. Tarpeen mukaan Tesi voi nimittää edustajansa osaksi yrityksen hallitusta – tarjoamme kohdeyritystemme käyttöön toimialan asiantuntijoiden parhaan osaamisen.

Venture capital
-sijoitukset

Innovatiivisten kasvuyritysten A-C-sijoituskierrokset, joiden kokoluokka vaihtelee n. 5 miljoonasta aina kymmeniin miljooniin euroihin asti.
Painopisteinä sijoitustoiminnassamme ovat sijoitusteemojemme mukaisesti syväteknologia, puhdas siirtymä ja terveysteknologia sekä markkinatarpeen mukaan muut uudet nousevat teema-alueet.

Kasvu-
sijoitukset

Kasvu- ja kansainvälistymisvaiheissa olevat pk-yritykset sekä niiden yritys- ja omistusjärjestelyt.
Painopisteinä sijoitustoiminnassamme ovat sijoitusteemojemme mukaisesti syväteknologia, puhdas siirtymä ja terveysteknologia sekä markkinatarpeen mukaan muut uudet nousevat teema-alueet.

Teolliset
sijoitukset

Toimialasta riippumatta merkittävät teolliset yritykset, jotka pyrkivät kasvamaan kansainvälisesti, toteuttavat ja suunnittelevat uusia investointeja tai merkittäviä yritysjärjestelyjä kotimaassa tai kansainvälisesti.

Tällainen kanssasijoittaja olemme

  • Olemme taloudellisesti vahva ja vakaa sijoittaja, joka asettaa tähtäimen pitkälle sijoitushorisonttiin.
  • Otamme sijoitussyndikaatissa aina sen roolin, joka sopii parhaiten kohdeyrityksen tarpeisiin. Pääsääntöisesti rooli on vähemmistösijoittaja.
  • Tunnemme pääomasijoitusmarkkinan ja ekosysteemin Suomessa, ja meillä on vahvat verkostot kansainvälisissä pääomasijoittamisen yhteisöissä.
  • Meillä on yli 300 vuoden yhteenlaskettu kokemus pääomasijoittamisesta ja yritysrahoituksesta.