Tesi on myös aktiivinen kanssasijoittaja

Teemme vähemmistösijoituksia Suomessa vaikuttaviin yrityksiin yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten sijoittajien kanssa.

Sijoitamme markkinaehtoisesti, samoin ehdoin ja tuotto-odotuksin yksityisten sijoittajien kanssa. Valtio-omisteisena sijoitusyhtiönä Tesin osuus rahoituskierroksesta voi olla enintään 50 %. Meillä ei ole sijoituksillemme kiinteää pitoaikaa, mutta tyypillisesti ne ovat kestoltaan 3–8 vuotta. Tarpeen mukaan Tesi voi nimittää edustajansa osaksi yrityksen hallitusta – tarjoamme portfolioyrityksiemme käyttöön toimialan asiantuntijoiden parhaan osaamisen.

Venture capital
-sijoitukset

Innovatiivisten kasvuyritysten A-C-sijoituskierrokset, joiden kokoluokka on 3–25+ miljoonaa euroa.
Painopisteinä ICT / teollinen digitalisaatio, terveysteknologia, deep-tech sekä kiertotalous.

Kasvu-
sijoitukset

Kasvu- ja kansainvälistymisvaiheissa olevat pk-yritykset sekä niiden yritys- ja omistusjärjestelyt.
Painopisteinä kiertotalous, digitalisaatio ja muut merkittävää vaikuttavuutta tavoittelevat liiketoiminnat.

Teolliset
sijoitukset

Toimialasta riippumatta merkittävät teolliset yritykset, jotka pyrkivät kasvamaan kansainvälisesti, toteuttavat ja suunnittelevat uusia investointeja tai merkittäviä yritysjärjestelyjä kotimaassa tai kansainvälisesti.

Tällainen kanssasijoittaja olemme

  • Olemme taloudellisesti vahva ja vakaa sijoittaja, joka asettaa tähtäimen pitkälle sijoitushorisonttiin.
  • Otamme sijoitussyndikaatissa aina sen roolin, joka sopii parhaiten kohdeyrityksen tarpeisiin.
  • Tunnemme pääomasijoitusmarkkinan ja ekosysteemin Suomessa, ja meillä on vahvat verkostot kansainvälisissä pääomasijoittamisen yhteisöissä.
  • Meillä on yli 300 vuoden yhteenlaskettu kokemus pääomasijoittamisesta ja yritysrahoituksesta.