Sijoitusprosessimme yrityksiin

Teemme vähemmistösijoituksia suomalaisiin yrityksiin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Jaamme taloudellista riskiä ja tuemme yrityksiä kasvussa, uusien ratkaisujen kehittämisessä ja osaamisen monipuolisessa hyödyntämisessä.

1.

Tutustuminen

Ensimmäisissä tapaamisissa kartoitamme, olemmeko sopiva sijoittajataho ja sopiiko yritys sijoitusfokukseemme.

Keskustelemme esimerkiksi yrityksen kasvusuunnitelmasta ja kanssasijoittajista sekä yrityksen vastuullisuuskysymyksistä.

 

Haluamme varmistaa, että yrityksen johto pystyy luotsaamaan yrityksen yhdessä sovittuun tavoitteeseen.
2.

Neuvottelut ja arviointi

Vähemmistösijoittajana omistusosuutemme voi olla enintään 50 %. Kanssasijoittajiamme ovat kotimaiset ja ulkomaiset pääomasijoitusyhtiöt, työeläkeyhtiöt, teolliset sijoittajat sekä yksityissijoittajat. Autamme yritystä sopivan sijoittajasyndikaatin löytymisessä.

Yhdessä:

 • tutustumme johtoon ja hallitukseen
 • arvioimme yrityksen markkina-arvon
 • kartoitamme yhtiön strategiaa, teknologiaa ja taloudellista tilannetta
 • keskustelemme sijoituksen suuruudesta ja mahdollisista lisäsijoitustarpeista
 • teemme vaikuttavuuteen ja vastuullisuuteen liittyvää arviointia

 

Kansainvälisille sijoittajille olemme taho, joka ymmärtää paikallista markkinaa. Kansainvälinen sijoittaja tuo yritykselle lisäarvoa yrityksen laajentuessa ko. markkinoille.
3.

Due Diligence

Muodostamme yhteisen käsityksen yrityksen arvosta ja määrittelemme sijoittajien omistusosuudet yhtiössä.
Sovimme due diligence -toimintatavoista ja muista sopimuksellisista ehdoista, sekä rahoitus- ja irtautumissuunnitelmista. Teemme kaikille potentiaalisille sijoituskohteillemme myös ESG-selvityksen (ESG-due diligence). 

Tesin kuukausittain kokoontuva hallitus tekee yritykseen kohdistuvan sijoituspäätöksen. Allekirjoitamme sijoitukseen liittyvät sopimukset. Sovimme yhdessä siitä, miten sijoitus julkistetaan, ja tarjoamme myös tässä yhteydessä viestinnällistä osaamista.

Avaamme ovia ja tuomme näkemyksiä strategisiin päätöksiin.
4.

Arvonluonti

Sparraamme yrityksen johtoa kasvuponnisteluihin liittyvissä kysymyksissä:

 • kasvusuunnitelman toteuttaminen ja strategian terävöittäminen
 • avainhenkilöiden palkkaus
 • mahdollisen jatkosijoituksen suunnittelu
 • omistajajärjestelyjen pohdinta
 • vastuullisuustyö

Edustajanamme yhtiön hallituksessa toimii yrityksen liiketoimintaa hyvin tunteva toimialaosaaja. Operatiivisesta toiminnasta vastaa yhtiön toimitusjohtaja sekä johto.

5.

Irtautuminen

Pääomasijoittaja toimii aina määräaikaisena omistajana. Sijoituksista irtaudutaan muiden omistajien kanssa sovitussa aikataulussa. Teemme sijoitukset markkinaehtoisesti ja haemme kaikilta sijoituksilta tuottoa.

Tyypillisimpiä irtautumisvaihtoehtoja ovat:

 • yrityskauppa esim. teolliselle ostajalle tai toiselle pääomasijoittajalle
 • uudelleenrahoitus
 • pörssilistautuminen