Kestävyyden raportointi

Raportoimme avoimesti omasta toiminnastamme sekä kestävän sijoittamisen kehittymisestä.

Laadimme vuosittain kestävyysraportin osana vuosikertomuksen Vuosikatsausta. Kestävyysraportti keskittyy oman toimintamme vastuullisuuteen.

Vuosikertomus koostuu neljästä osasta, jotka ovat kestävyys-osion sisältävän vuosikatsauksen lisäksi hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sisältävä taloudellinen katsaus; selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkisemisraportti.

Vastuullisuuden raportointijakso on yksi tilikausi. Raportti kattaa Tesin oman toiminnan, jossa laskentarajana on yhtiön juridinen kokonaisuus mukaan lukien sen tytäryhtiöt (Tesi Fund Management Oy, Tesi Industrial Management Oy, FEFSI Management Oy ja EAKR-Aloitusrahasto Oy). Tesillä on enemmistöosuus (66,4 %) Aker Arctic Technology Oy:n (Aker Arctic) osakekannasta. Aker Arcticin tiedot eivät sisälly Tesin yritysvastuun tunnuslukuihin.

Tesin hallitus hyväksyy yritysvastuuraportin. Olemme tehneet yritysvastuuraportointia vuodesta 2011. Raportoinnissa huomioidaan valtioneuvoston omistajapoliittinen periaatepäätös yritysvastuuseen liittyen (8.4.2020). Lisäksi raportoinnissa hyödynnetään GRI-standardin raportointiviitekehystä. Raporttia ei ole varmistettu, mutta siinä esitetyt taloudelliset tunnusluvut perustuvat tilintarkastettuun tietoon

Haluatko kuulla lisää?
Ota yhteyttä.
Susanna Aaltonen
Viestintäjohtaja