Kestävyys – vastuullisuudesta yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen

Kestävyys on Tesin toiminnan peruskivi. Tesillä kestävyys koostuu kahdesta osa-alueesta: oman toimintamme vastuullisuudesta sekä positiivisesta yhteiskunnallisesta vaikuttavuudestamme.

Kestävyys näkyy päivittäisessä toiminnassamme

Uskomme, että vastuullinen liiketoiminta on kilpailuetu ja edellytys pitkän aikavälin menestykselle.

Kasvuyritykset ovat keskeisiä toimijoita, kun globaaleja ongelmia ratkaistaan kestävällä tavalla. Siksi koko yhteiskunta hyötyy siitä, mitä nämä yritykset ja niitä rahoittava pääomasijoitusmarkkina saavat aikaiseksi.

Tarkastelemme kestävyyttä liiketoimintamahdollisuuksien ja kestävän kehityksen näkökulmasta:

  • Vastuullisuus on keskeinen toimintaperiaatteemme ja osa sijoitus- ja päätöksentekoprosessiamme.
  • Edistämme kestävää kehitystä ja vastuullista liiketoimintaa yhdessä muiden sijoittajien, hallinnointiyhtiöiden, kohdeyhtiöidemme sekä muiden sidosryhmiemme kanssa.
  • Noudatamme lakien lisäksi hyvän hallintotavan periaatteita sekä kansainvälisiä normeja ja sopimuksia koskien esimerkiksi työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöä ja edellytämme samaa myös sijoituskohteiltamme.
  • Raportoimme avoimesti omasta toiminnastamme sekä vastuullisen sijoittamisen kehittymisestä.
  • Tesin hallitus hyväksyy yritysvastuupolitiikan ja valvoo sen noudattamista. Yritysvastuun johtamisesta vastaa toimitusjohtaja, ja koko henkilöstö vastaa yritysvastuun toteutumisesta omassa työssään.

Pääomasijoittajat ry:n jäsenenä noudatamme sen antamia avoimuus- ja läpinäkyvyyssuosituksia.

Lue lisää: Code of Conduct kokoaa keskeiset toimintaperiaatteemme ja ohjeemme hyvän liiketavan noudattamiseen.