Tesin tapa sijoittaa

Teemme markkinaehtoisia suoria vähemmistösijoituksia suomalaisiin kasvuyrityksiin yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Haluamme tarjota pitkäjänteistä apua, markkinatietoa, kärsivällistä rahaa ja osaavaa omistamista. Arvioimme aina vastuullisuutta ja vaikuttavuutta sekä jatkorahoituskelpoisuutta osana sijoituspäätöstämme.

Riskiä
jakamassa

Teemme suorat pääomasijoitukset vähemmistösijoituksina, yhdessä ja samoin ehdoin muiden sijoittajien kanssa. Pyrimme maksimoimaan sijoitustemme yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja taloudellisen arvon yhdessä kanssasijoittajien kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti. Yksityisen pääoman osuus tulee olla vähintään puolet, ja tavoittelemme sijoituksillamme tuottoa.

Arvonluontia ja
osaavaa omistamista

Otamme sijoitussyndikaatissa aina sen roolin, joka sopii parhaiten kohdeyrityksen tarpeisiin. Yhdessä kanssasijoittajiemme kanssa tuomme kohdeyhtiöiden hallitukseen myös ulkopuolisia hallitusammattilaisia yrityksen tarpeista lähtien.

Osana kansainvälistä
ekosysteemiä

Tunnemme kasvuyritysekosysteemin Suomessa, ja meillä on vahvat verkostot kansainvälisessä pääomasijoitusmarkkinassa. Tuomme pääoman lisäksi kohdeyrityksiin liiketoimintaosaamista ja kansainvälisiä verkostoja kasvustrategian toteuttamiseksi.

Vahva ja osaava
sijoittaja

Olemme taloudellisesti vahva ja vakaa sijoittaja, joka asettaa tähtäimen pitkälle sijoitushorisonttiin. Tesin tiimien jäsenillä on pitkä ja monipuolinen kokemus usealle eri toimialalle sijoittamisesta, arvonluonnista, hallitustyöskentelystä sekä sijoitustoimintaa tukevista neuvonanto- ja konsultointipalveluista.

Suurempia rahoituskierroksia

Tavoitteenamme on kanavoida mahdollisimman paljon yksityistä pääomaa ja EU-rahaa suomalaisille startup- ja kasvuyrityksille uusien tulevaisuuden kasvualojen rakentamiseksi Suomeen. Tulemme jatkossa tekemään entistä suurempia suoria sijoituksia Suomen parhaimpiin, skaalautuvasti kasvaviin teknologiayhtiöihin (scale up) ja lupaavimpiin, uusiin teollisen mittakaavan hankkeisiin.

Vastuullisesti
ja vaikuttavasti

Yrityksillä on yhteiskunnallista voimaa. Ratkomme yhdessä kestävän kehityksen haasteita ja panostamme puhtaan siirtymän mahdollisuuksiin. Jaamme koko markkinaan parhaita käytäntöjä ja pyrimme aktiivisella omistajuudella kehittämään kestävien toimintatapojen edistämistä sijoituskohteissamme. Katso lisää Tesin vastuullisen ja vaikuttavan sijoittamisen periaatteista sekä Tesin tuottamista kestävyysmateriaaleista ja työkaluista.