Tesin tapa sijoittaa

Teemme suoria vähemmistösijoituksia suomalaisiin kasvuyrityksiin yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Haluamme tarjota pitkäjänteistä apua, perusteltua näkemystä, kärsivällistä rahaa ja osaavaa omistamista.

Riskiä
jakamassa

Teemme suorat pääomasijoitukset vähemmistösijoituksina, yhdessä ja samoin ehdoin muiden sijoittajien kanssa. Pyrimme maksimoimaan sijoitustemme yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja taloudellisen arvon yhdessä kanssasijoittajien kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti.

Arvonluontia ja
osaavaa omistamista

Otamme sijoitussyndikaatissa aina sen roolin, joka sopii parhaiten kohdeyrityksen tarpeisiin. Yhdessä kanssasijoittajiemme kanssa tuomme kohdeyhtiöiden hallitukseen myös ulkopuolisia hallitusammattilaisia yrityksen tarpeista lähtien.

Osana kansainvälistä
ekosysteemiä

Tunnemme kasvuyritysekosysteemin Suomessa, ja meillä on vahvat verkostot kansainvälisessä pääomasijoitusmarkkinassa. Tuomme pääoman lisäksi kohdeyrityksiin liiketoimintaosaamista ja kansainvälisiä verkostoja kasvustrategian toteuttamiseksi.

Vahva ja osaava
sijoittaja

Olemme taloudellisesti vahva ja vakaa sijoittaja, joka asettaa tähtäimen pitkälle sijoitushorisonttiin. Tesin tiimien jäsenillä on pitkä ja monipuolinen kokemus usealle eri toimialalle sijoittamisesta, arvonluonnista, hallitustyöskentelystä sekä sijoitustoimintaa tukevista neuvonanto- ja konsultointipalveluista.

Suurempia rahoituskierroksia

Teemme suoria sijoituksia myös kanavoidaksemme EU-rahaa suomalaisille kasvuyrityksille (EGF ja ESIR). Kuten muissakin Tesin sijoituksissa rahoituksen edellytyksenä on, että mukana on yksityisiä sijoittajia yhtä suurella osuudella.

Vastuullisesti
ja vaikuttavasti

Yrityksillä on yhteiskunnallista voimaa. Ratkomme yhdessä kestävän kehityksen haasteita ja panostamme erityisesti kiertotalouden mahdollisuuksiin. Kasvuyrityksiä rahoittamalla nostamme Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin.

Tesi sijoittajana listautumisissa

  • Tesi voi antaa yhtiön listautumisannissa etukäteisen merkintäsitoumuksen tukeakseen annin toteutumista toimimalla ns. cornerstone -sijoittajana. Mikäli cornerstone -sijoittaja osallistuu antiin, siitä tiedotetaan julkisesti ennen listautumisannin alkamista.
  • Arvostetun sijoittajan sijoitus voi toimia yrityksen laatutakuuna, joka edesauttaa listautumisen toteutumista ja vauhdittaa yrityksen kasvua.
  • Tesi tekee sijoituksia listautumassa oleviin eri toimialojen yrityksiin, joiden toimintaan liittyy vaikuttavuusnäkökulma.
  • Tesillä on asiantuntemusta esimerkiksi siitä, mitä sijoittajat odottavat listautuvalta yritykseltä ja miten ne yrityksen näkevät. Se ei ole varsinainen neuvonantaja listautumisessa.
  • Tesi varautuu tukemaan arvostettuna sijoittajana sijoituksensa myötä listautuvien yritysten toimintaa pitkäjänteisesti.