Hallinto

Tesi on Suomen valtion omistama pääomasijoitusyhtiö. Noudatamme voimassa olevan lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen lisäksi pörssiyhtiöille laadittua Hallinnointikoodia soveltuvin osin. Tavoitteenamme on koodin mukaisesti läpinäkyvyys, vertailukelpoisuus, hyvän hallintotavan edistäminen sekä tiedon tarjoamisen yhtenäistäminen.

Johtoryhmä
Hallitus
Tesi Advisory Board

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023
Palkitsemisraportti 2023

Johtoryhmä

Pia Santavirta

Pia Santavirta

Toimitusjohtaja
Susanna Aaltonen

Susanna Aaltonen

Viestintäjohtaja
Jussi Hattula

Jussi Hattula

Johtaja, kasvusijoitukset ja teolliset sijoitukset
Henri Hakamo

Henri Hakamo

Strategia- ja tutkimusjohtaja
Gösta Holmqvist

Gösta Holmqvist

Talousjohtaja
Matias Kaila

Matias Kaila

Johtaja, Rahastosijoitukset
Juha Lehtola

Juha Lehtola

Johtaja, Venture Capital -sijoitukset
Maija Soininen

Maija Soininen

Head of People & Culture
Hanne Stenman

Hanne Stenman

Lakiasiainjohtaja

Hallitus

Jacob af Forselles

Jacob af Forselles

Puheenjohtaja
Riku Huttunen

Riku Huttunen

Varapuheenjohtaja
Mia Folkesson

Mia Folkesson

Jäsen
Anniina Heinonen

Anniina Heinonen

Jäsen
Minna Helppi

Minna Helppi

Jäsen
Timo Leino

Timo Leino

Jäsen
Olli Kärkkäinen

Olli Kärkkäinen

Jäsen

Tesi Advisory Board

Tesin hallituksen nimeämä Advisory Board toimii neuvoa-antavana elimenä ja edistää yhtiön yhteiskuntasuhteita. Sillä ei ole lakisääteisiä tehtäviä. Advisory Board kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa keskustelemaan Suomen talouteen ja kasvuyrittäjyyteen liittyvistä ajankohtaisista teemoista. Syksyllä 2023 valitut uudet jäsenet ovat:

 • Jacob af Forselles, puheenjohtaja (strategiajohtaja, Konecranes; hallituksen puheenjohtaja, Tesi)
 • Arno Ahosniemi, toimitusjohtaja (Finanssiala ry)
 • Pauli Heikkilä, toimitusjohtaja (Finnvera)
 • Inka Hopsu, kansanedustaja (vihreät)
 • Anne Horttanainen, toimitusjohtaja (Pääomasijoittajat ry (FVCA))
 • Jyri Häkämies, toimitusjohtaja (EK)
 • Antti Kaikkonen, kansanedustaja (keskusta)
 • Aki Kangasharju, toimitusjohtaja (Etla)
 • Nina Kopola, toimitusjohtaja (Business Finland)
 • Riitta Mäkinen, kansanedustaja (SDP)
 • Riikka Pakarinen, toimitusjohtaja (Suomen startup-yhteisö)
 • Matti Putkonen, perussuomalaiset
 • Reima Rytsölä, toimitusjohtaja (Solidium)
 • Minna Vanhala-Harmanen, toimitusjohtaja (Perheyritysten liitto)
 • Antti Vasara, toimitusjohtaja (VTT)
 • Ben Zyskowicz, kansanedustaja (kokoomus)

Konsernin rakenne

Konserniin kuuluvat emoyhtiö, Suomen Teollisuussijoitus Oy, sekä sen tytäryhtiöt:

 • FEFSI Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • Tesi Fund Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • Tesi Industrial Management Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • EAKR-Aloitusrahasto Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %)
 • Aker Arctic Technology Oy (omistusosuus 66,4 %)

Tesi toimii vähemmistösijoittajana. Omistusosuus kohdeyhtiöistä on alle 50 %, vaikka joissakin sijoituskohteissa sijoittajien yhteenlaskettu omistus saattaa olla yli 50 %. Poikkeuksena on Aker Arctic, jonka osakekannasta Tesillä on enemmistöosuus.