Sijoitusprosessimme rahastoihin

Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin, jotka kehittävät Suomen lupaavimpia kasvuyrityksiä. Haluamme olla mukana luomassa uusia maailmalla menestyjiä.

1.

Tutustuminen

Onko kaikki kristallinkirkasta vai tarvitaanko sparrausta? Ensimmäisissä tapaamisissa kartoitamme rahaston sijoitusstrategiaa ja tutustumme sijoitustiimiin.

Keskustelemme:

 • sijoitusstrategian markkinamahdollisuuksista,
 • tiimin hankevirrasta,
 • pääomasijoitusosaamisen tasosta,
 • sekä hankkeen varainkeruusuunnitelmasta.

Jos tämä on tiimin ensimmäinen rahasto, sparraamme tiimiä mielellämme. Sparrauksen perusteella tiimi voi kehittää ehdotustaan sekä arvioida omaa osaamistaan.

Muista, että rahaston nouseminen edellyttää aina useiden sijoittajien mukaantuloa.

Jokaisen hankkeen kohdalla pohdimme soveltuvuutta myös Kasvurahastojen Rahastojen (KRR) sijoitusfokukseen.

Tutustu Tesin hallinnoimiin KRR-rahastoihin.

Mikäli rahastohanke sopii sijoitusfokukseemme ja myös muut sijoittajat ovat siitä kiinnostuneita, siirrymme arviointivaiheeseen.
Arvioinnin aikana on tärkeää, että tiimi jatkaa varainkeruuta ja neuvotteluja myös muiden sijoittajien kanssa.
2.

Due diligence

Arviointivaiheessa muodostamme kokonaiskuvan rahastosta. Kiinnitämme huomiota ainakin seuraaviin osa-alueisiin:

 • Tiimin ammattitaito, sitoutuneisuus ja diversiteetti
 • Rahaston sijoitusstrategia ja -fokus
 • Tuottohistoria tai muu aiempi kokemus
 • Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
 • Vastuullisen sijoittamisen politiikka
 • Rahaston alustavat ehdot
Mahdollisen sijoituspäätöksen tekee Tesin hallitus. Kasvurahastojen Rahastojen osalta mahdollinen sijoitusesitys käsitellään KRR:n sijoitusneuvostossa.
Olemme aktiivinen keskustelukumppani sijoitusprosessin jokaisessa vaiheessa.
3.

Neuvottelut

Myönteisen sijoituspäätöksen jälkeen aloitamme sopimusneuvottelut. Sijoitussuhteiden pitkäkestoisuuden vuoksi kaikkien osapuolten edut on otettava sopimuksissa huomioon pitkällä aikavälillä. Muutamia huomioitavia asioita:

 • Tesi ja KRR sijoittavat aina samoin ehdoin muiden sijoittajien kanssa.
 • Sijoitamme yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa (esim. instituutiosijoittajat ja perheyhtiöt). Pyrimme sopimusneuvotteluissa ajamaan myös sellaisia periaatteita, jotka mahdollistavat pienten sijoittajien sijoitukset pääomasijoitusmarkkinaan.
 • Kaikki rahastosijoituksemme toteutetaan markkinaehtoisesti ja tuottohakuisesti.

Onnistuneet sopimusneuvottelut johtavat Tesin ja/tai KRR:n antamaan sijoitussitoumukseen.

Rahasto syntyy ja sijoituskausi alkaa kun tiimi on kerännyt sovitun minimimäärän sijoitussitoumuksia sijoittajilta.
4.

Rahaston toimikausi

Tiimi aloittaa sijoitustoiminnan, kohdeyhtiöiden kehittämisen ja arvonluonnin.

Tesin sitoutuneet asiantuntijat ovat koko toimikauden ajan tiimin käytössä. Sijoitustiimin onkin tärkeää pitää kaikki rahastonsa sijoittajat ajan tasalla sijoitustoiminnan kehittymisestä. Tämä auttaa myönteisesti erityisesti uuden varainkeruun lähestyessä.

Rahaston toimikauden loppupuoli painottuu irtaantumisiin kohdeyhtiöistä.
5.

Rahaston toimikauden päättyminen

Tesi ja KRR sijoittavat vain määräaikaisiin kommandiittiyhtiömuotoisiin tai vastaaviin rahastorakenteisiin.

Toimikauden loppuun mennessä rahaston on irtaannuttava kaikista kohdeyhtiöistään. Tämän jälkeen rahasto puretaan.