Tietosuojaseloste

1 Rekisterin nimi

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n uutiskirje- ja asiakasrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Suomen Teollisuussijoitus Oy (Y-tunnus: 1007806-3)
Porkkalankatu 1
00180 HELSINKI

Tähän rekisteriin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Tietosuoja-tiimiimme sähköpostitse privacy@tesi.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterissä ylläpidetään tiedot kaikista Suomen Teollisuussijoitus Oy:n asiakkaista, www.tesi.fi-sivuston kautta uutiskirjeen tilanneista sekä www.tesi.fi-sivuston yhteydenottolomakkeen kautta yhteydenoton jättäneistä henkilöistä.
Rekisterin käyttötarkoitus on pitää yllä Suomen Teollisuussijoitus Oy:n asiakasrekisteriä asiakkaiden yhteydenottojen arkistoinnin ja käsittelyn, rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen viestintäpalvelun toteuttamiseksi sekä asiakassuhteen hoitamiseksi. Tietoja voidaan tarvittaessa käyttää Suomen Teollisuussijoitus Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastointiin ja kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkosivustoillamme sekä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella muihinkin tarkoituksiin, kuten suoramarkkinointiin. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen, kuitenkaan luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, sekä profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Ulkopuolisia tahoja tässä eivät ole Suomen Teollisuussijoitus Oy:n käyttämät asiakas- ja palvelusuhteen ylläpidosta vastaavat yhteistyökumppanit. Osa asiakasrekisteritiedoista saatetaan joissain tapauksissa siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten takia. Tietoja käsitellään ainoastaan Suomen Teollisuussijoitus Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.
Suomen Teollisuussijoitus Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Suomen Teollisuussijoitus Oy:n Tietosuoja-tiimille sähköpostitse privacy@tesi.fi.

4 Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilötietojen kerääminen perustuu rekisteröidyn omatoimiseen tietojen antamiseen
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Yhteydenottolomakkeen sisältö

5 Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Suomen Teollisuussijoitus Oy:n käytössä, paitsi Suomen Teollisuussijoitus Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäpalvelun tuottamiseen ja ylläpitoon. Tietoja ei luovuteta Suomen Teollisuussijoitus Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tai sen yhteistyökumppanin palvelun teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
Rekisteröityneen henkilön henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, asiakassuhteen päättyessä tai rekisteröidyn peruuttaessa suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot ovat Suomen Teollisuussijoitus Oy:n verkkosivuston käyttäjien itse sovelluksen käyttöönotossa tallentamia sekä muita Suomen Teollisuussijoitus Oy:n keräämiä tietoja.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina ja fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Suomen Teollisuussijoitus Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.
Ainoastaan määrätyillä rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten alihankkijoiden työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu, on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus.

8 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa
pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.
niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on aina oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin.

9 Linkit kolmansien osapuolien sivuille

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sivusto sisältää linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy sen, että sivut eivät ole Suomen Teollisuussijoitus Oy:n hallinnassa eikä Suomen Teollisuussijoitus Oy ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

10 Tietoa evästeiden käytöstä

Suomen Teollisuussijoitus Oy käyttää tällä verkkosivustolla evästeitä. Alempana lisätietoa evästeistä: miten käytämme niitä sekä miten voit hallita niiden käyttöä.
Mikäli sivuston käyttäjä ei hyväksy tässä kuvattuja ehtoja, tulee sivuston käyttö lopettaa.

10.1 Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi tai muulle päätelaitteellesi, kun käyt verkkosivulla. Jokaisella myöhemmällä vierailukerrallasi ne lähetetään takaisin verkkosivullemme tai toiselle verkkosivulle, joka tunnistaa evästeen.
Evästeiden avulla pystymme mm. tunnistamaan laitteesi palatessasi sivulle, muistamaan mieltymyksesi ja valintasi, parantamaan käyttökokemustasi sekä mukauttamaan mahdollista markkinointiviestintää sivuillamme sekä muissa palveluissa.
Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

10.2 Sivustomme käyttämät evästeet

Käytämme sivustollamme erilaisia evästeitä. Evästeitä voidaan jaotella sekä niiden keston että käyttötarkoituksen mukaan.
Keston osalta käytämme sekä väliaikaisia että pysyviä evästeitä. Väliaikaiset evästeet säilyvät vain siihen saakka, kunnes suljet selaimesi. Käytämme myös pysyviä evästeitä, jotka säilyvät pidemmän, ennalta määrätyn ajan.
Käyttötarkoitussidonnaisista evästeistä löydät tietoa alempana.

10.2.1 Välttämättömät

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

10.2.2 Suorituskykyä mittaavat

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.
Nettisivumme käyttää Google Analytics –evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä:

Google Analytics privacy overview (https://support.google.com/analytics/answer/6004245)

Opt out of Google Analytics tracking (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB)

Sivustomme käyttää myös Facebookin ja Twitterin evästeitä. Näiden evästeiden keräämä tieto saatetaan siirtää ja tallentaa näiden toimijoiden palvelimille, jotka saattavat sijaita EU:n ulkopuolella.

10.2.3 Toiminnalliset

Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivumme muistavat valintasi (kuten käyttäjänimi, kieli tai alue) sekä tarjoavat parempia ja yksilöllisempiä ominaisuuksia.

10.2.4 Kolmannen osapuolen evästeet

Sivuillamme on myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

Verkkosivumme saattaa hyväksyä näiden kolmansien osapuolten palveluiden evästeet. Näitä voivat olla esimerkiksi Facebook- tai Google-palveluiden kautta näytettävät mainokset.

10.3 Miten evästeitä hallitaan ja miten ne poistetaan?

Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta voit yleensä muuttaa selaimen asetuksia ja estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista.
Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti (yleensä joko Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa). Yksityiskohtaisempia ohjeita saat osoitteesta www.aboutcookies.org.
Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi, vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi kautta.

Sivustollamme käytettävät evästeet jaotellaan seuraaviin kategorioihin.

Seuraava lista kertoo yksityiskohtaisesti sivustolla käytettävistä evästeistä.

CookieKuvaus
Tarvittavat
cookielawinfo-checkbox-advertisementGDPR Cookie Consent -laajennuksen asettama evästettä käytetään tallentamaan käyttäjän suostumus "Mainostus"-luokan evästeille.
cookielawinfo-checkbox-performanceGDPR Cookie Consent -laajennuksen asettama evästettä käytetään tallentamaan käyttäjän suostumus evästeiden luokkaan "Suorituskyky".
cookielawinfo-checkbox-preferencesGDPR Cookie Consent -laajennus asettaa tämän evästeen tarkistamaan, onko käyttäjä antanut suostumuksensa evästeiden käyttöön kohdassa "Verkkosivuston asetukset".
cookielawinfo-checkbox-analyticsGDPR Cookie Consent -laajennuksen asettama evästettä käytetään tallentamaan käyttäjän suostumus "Analytiikka"-luokan evästeille.
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryGDPR Cookie Consent -laajennus asettaa tämän evästeen tarkistamaan, onko käyttäjä antanut suostumuksensa evästeiden käyttöön kohdassa "Ei välttämättömät".
cookielawinfo-checkbox-necessaryGDPR Cookie Consent -laajennuksen määrittämää evästettä käytetään tallentamaan käyttäjän suostumus "Tarvittavat" -luokan evästeille.
CookieLawInfoConsentTallentaa vastaavan luokan painikkeen oletustilan ja CCPA:n tilan. Se toimii vain yhdessä ensisijaisen evästeen kanssa.
viewed_cookie_policyGDPR Cookie Consent -laajennus asettaa evästeen tallentamaan, onko käyttäjä suostunut evästeiden käyttöön vai ei. Se ei tallenna henkilötietoja.
Verkkosivuston asetukset
pll_languagePolylang käyttää pll _language -evästettä muistaakseen käyttäjän valitseman kielen palatessaan verkkosivustolle sekä saadakseen kielitiedot, kun se ei ole saatavilla muulla tavalla.
__cf_bmTätä Cloudflaren asettamaa evästettä käytetään tukemaan Cloudflare Bot Managementia.
Analytiikka
CONSENTYouTube asettaa tämän evästeen upotettujen youtube-videoiden kautta ja rekisteröi nimettömiä tilastotietoja.
_hjTLDTestMäärittääkseen yleisimmän evästepolun, jota on käytettävä sivun isäntänimen sijasta, Hotjar asettaa _hjTLDTest-evästeen tallentamaan erilaisia URL-alijonovaihtoehtoja, kunnes se epäonnistuu.
_hjAbsoluteSessionInProgressHotjar asettaa tämän evästeen havaitsemaan käyttäjän ensimmäisen sivun katseluistunnon. Tämä on evästeen asettama tosi/epätosi-lippu.
_hjIncludedInPageviewSampleHotjar asettaa tämän evästeen tietääkseen, sisältyykö käyttäjä sivuston sivun katselurajoituksen määrittelemään dataotokseen.
_hjIncludedInSessionSampleHotjar asettaa tämän evästeen tietääkseen, onko käyttäjä mukana sivuston päivittäisen istuntorajoituksen määrittämässä datanäytteessä.
_hjFirstSeenHotjar asettaa tämän evästeen tunnistamaan uuden käyttäjän ensimmäisen istunnon. Se tallentaa tosi/epätosi arvon, joka osoittaa, näkikö Hotjar tämän käyttäjän ensimmäistä kertaa.
_gaGoogle Analyticsin asentama _ga-eväste laskee vierailija-, istunto- ja kampanjatiedot ja myös seuraa sivuston käyttöä sivuston analytiikkaraporttia varten. Eväste tallentaa tiedot anonyymisti ja määrittää satunnaisesti luodut numerot yksilöllisten vierailijoiden tunnistamiseksi.
_ga_2MC89MD9PTTämän evästeen on asentanut Google Analytics.
_gat_UA-25489016-3Google Analyticsin ja Google Tag Managerin asettaman _gat-evästeen muunnelma, jonka avulla verkkosivustojen omistajat voivat seurata vierailijoiden käyttäytymistä ja mitata sivuston tehokkuutta. Nimessä oleva mallielementti sisältää sen tilin tai verkkosivuston yksilöllisen tunnusnumeron, johon se liittyy.
_gidGoogle Analyticsin asentama _gid-eväste tallentaa tietoja siitä, kuinka vierailijat käyttävät verkkosivustoa, ja luo samalla analytiikkaraportin verkkosivuston tehokkuudesta. Jotkut kerätyistä tiedoista sisältävät vierailijoiden määrän, niiden lähteen ja sivut, joilla he vierailevat nimettömänä.
_gcl_auTarjoaa Google Tag Manager, jotta voidaan kokeilla niiden palveluita käyttävien verkkosivustojen mainosten tehokkuutta.
Mainostus
yt-remote-device-idYouTube asettaa tämän evästeen tallentamaan upotettua YouTube-videota käyttävän käyttäjän videoasetukset.
yt-remote-connected-devicesYouTube asettaa tämän evästeen tallentamaan upotettua YouTube-videota käyttävän käyttäjän videoasetukset.
yt.innertube::requestsTämä YouTuben asettama eväste rekisteröi yksilöllisen tunnuksen tallentaakseen tietoja siitä, mitä YouTube-videoita käyttäjä on nähnyt.
yt.innertube::nextIdTämä YouTuben asettama eväste rekisteröi yksilöllisen tunnuksen tallentaakseen tietoja siitä, mitä YouTube-videoita käyttäjä on nähnyt.
test_cookieDoubleclick.net asettaa test_cookie-arvon, ja sitä käytetään määrittämään, tukeeko käyttäjän selain evästeitä.
Muut
cookielawinfo-checkbox-mainostusEi kuvausta
_hjSession_2436847Ei kuvausta
_hjSessionUser_2436847Ei kuvausta

10.4 Muutokset

Ilmoitamme muutoksistamme evästeiden käytön suhteen täällä. Saatamme myös korostaa muutoksia verkkosivuillamme.