Kasvurahastojen Rahastot (KRR)

KRR:t toimivat ankkurisijoittajina suomalaisissa venture capital-, growth- ja buyout -rahastoissa. Menestyksekäs toimintamalli on tukenut jo kymmenien uusien pääomasijoitusrahastojen skaalautumista ja satojen suomalaisyritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

44
kohderahastoa
(2009 >)
350
suomalaista
kohdeyritystä
6,7 mrd €
liikevaihtoa
33 000
työpaikkaa

Mikä KRR?

KRR:t ovat Tesin hallinnoimia kasvurahastojen rahastoja. Tesin lisäksi niiden sijoittajina on kotimaisia instituutiosijoittajia.

KRR-konsepti näki päivänvalon vuonna 2008. Se oli vastaus kahteen päätarpeeseen:

  • Kotimaisiin pääomasijoitusrahastoihin haluttiin mukaan suomalaisia instituutiosijoittajia. Samalla syntyi riittävän suuria rahastoja kohdeyritysten tarpeisiin.
  • Suomalaisille instituutiosijoittajille haluttiin tarjota resurssitehokkaasti ja hallitulla riskillä kotimaisia rahastoja sijoituskohteiksi. Samalla luodaan positiivista kansantaloudellista vaikuttavuutta.

KRR:n tyypillinen sijoitus yksittäiseen kohderahastoon on 5–30 miljoonaa euroa ja osuus yksittäisen kohderahaston sijoitussitoumuksista enintään 40 %.

Sijoituksilla ei ole toimialarajoitteita. Emme kuitenkaan sijoita kohderahastoihin, joiden pääasiallinen tarkoitus on sijoittaa kiinteistöihin, listattuihin yhtiöihin, muihin rahastojen rahastoihin tai rahastoihin, jotka sijoittavat infrastruktuurihankkeisiin tai -yhtiöihin.

Neljä vaikuttavaa Kasvurahastojen Rahastoa

  • KRR V

KRR V aloitti toimintansa 200 miljoonan euron ennätyskoossa vuoden 2024 alussa. KRR V:n sijoituskausi on 2024–2028. Mukana sijoittajina ovat Tesin lisäksi Elo, Keva, Ilmarinen, LähiTapiola-ryhmä, OP-ryhmä, VER ja Veritas. Rahasto on EU:n SFDR-sääntelyn artikla 8:n mukainen rahasto.

  • KRR IV

KRR IV jatkaa edeltäjiensä menestyksekästä sijoitustoimintaa. Rahastojen rahaston pääoma on 175 miljoonaa euroa. Sen on tarkoitus sijoittaa vuosien 2020–2025 aikana 10–14 kotimaiseen pääomasijoitusrahastoon. KRR IV:n perustajina toimivat Tesi yhdessä Kevan, VER:n, Ilmarisen, Elon, LähiTapiolan ja Veritaksen kanssa.

  • KRR III

150 milj. euron rahastojen rahasto, jossa on Tesin lisäksi sijoittajina Ilmarinen, Keva, VER, Elo, LähiTapiola ja Fennia. KRR III:n sijoituskausi oli 2017–2020, jonka aikana se antoi sitoumuksia yhteensä kolmeentoista  kotimaiseen pääomasijoitusrahastoon.

  • KRR II

130 milj. euron rahastojen rahasto, jossa on Tesin lisäksi sijoittajina Ilmarinen, Keva, Elo ja VER. KRR II:n sijoituskausi oli 2014–2017, jonka aikana se antoi sitoumuksia yhteensä kymmeneen kotimaiseen pääomasijoitusrahastoon.

  • KRR

KRR on vuonna 2008 perustettu 135 milj. euron rahastojen rahasto, johon sijoittajiksi lähtivät Tesin lisäksi Ilmarinen, Keva, VER, Eläke-Fennia, Tapiola, OP-Henkivakuutus Oy, OP-Eläkekassa ja Etera. KRR sijoitti yhteentoista kotimaiseen pääomasijoitusrahastoon vuosina 2009–2013. 

 Hallinnointi

KRR:ää hallinnoi Tesin tytäryhtiö Tesi Fund Management Oy, joka on AIFM-lain mukaisesti rekisteröity toimija. KRR-rahastojen arvonmäärityksessä noudatetaan Invest Europen suosituksen mukaista arvonmääritystä, joka perustuu IPEV:n suosituksiin (International Private Equity Valuation Guidelines). Sijoittajaraportoinnissa noudatetaan Invest Europen suosituksen mukaista raportointia.

Haluatko kuulla lisää?
Ota yhteyttä.
Matias Kaila
Johtaja, Rahastosijoitukset