Tesin Whistleblowing-kanava

Tesin Whistleblowing-kanava tarjoaa kohdeyrityksillemme ja -rahastoillemme, työntekijöillemme ja muille sidosryhmillemme luottamuksellisen kanavan saattaa tutkinnan kohteeksi epäilyn mahdollisesta väärinkäytöksestä tai epäeettisestä toiminnasta.

Ilmoitukset voivat koskea lain rikkomuksia tai epäeettistä toimintaa. Tällaisia ovat esimerkiksi sisäpiiritiedon väärinkäyttö, luottamuksellisten tai salassa pidettävien tietojen paljastaminen ulkopuoliselle, esteellisyystilanteet päätöksenteossa tai syrjivä ja/tai epäasiallinen käyttäytyminen. Ilmoituksen voi tehdä jo epäilyksen perusteella ilman varsinaisia todisteita, kunhan sen tekee vilpittömässä mielessä.

Whistleblowing-kanava on toteutettu siten, että ilmoituksen voi tehdä täysin anonyymisti. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja yksityisyyttä suojaten. Ilmoituksen voit tehdä Tesin First Whistle –kanavaan.

Siirry Tesin First Whistle -kanavaan