Bridges sijoittaa ihmisten ja planeetan parempaan tulevaisuuteen

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Bridges Fund Management on ollut vaikuttavuussijoittamisen edelläkävijä jo 17 vuoden ajan. Perustaja Michele Giddens kertoo, mihin vaikuttavuussijoittamista tarvitaan ja miksi alan rahastot tuottavat jopa keskimääräistä paremmin.

Bridges Fund Management, alun perin Bridges Ventures, perustettiin vuonna 2002. Millaisia pyrkimyksiä ja tavoitteita teillä oli silloin ja ovatko ne toteutuneet?

Yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät haasteet ovat niin isoja ja monimutkaisia, ettei niiden ratkaisemista voi jättää yksin hallitusten tai ihmisten hyväntahtoisuuden varaan. Tarvitsemme pikaisesti lisää yksityistä pääomaa ratkaisuja kehittäviin yrityksiin sekä luovia rahoitustyökaluja pääoman oikean kanavoitumisen varmistamiseksi.

Kehittyvissä maissa työskennellessäni näin, miten vahvasti sijoitukset ja yritykset voivat vaikuttaa yhteiskunnan ja ympäristön toivottuun muutokseen. Kotimaahan palattuani perustin Bridgesin yhdessä Philip Newboroughin ja Sir Ronald Cohenin kanssa. Uskoimme, että sijoittamalla osallistavampaan ja kestävämpään talouteen tähtäävään muutokseen saisimme yhteiskunnallisten ja ympäristöhyötyjen lisäksi hyvää taloudellista tuottoa. Tämä vuorostaan auttaisi houkuttelemaan lisää pääomaa vastuulliseen sijoittamiseen.

Vuonna 2002 vaikuttavuussijoittamista ei tunnettu edes käsitteenä, ja monet nimekkäät sijoittajat suhtautuivat epäillen ajatukseemme, että tuoton ja vaikuttavuuden voisi yhdistää. Nykyään ymmärretään jo paremmin, että meneillään olevaan muutokseen sijoittaminen on mahdollisuus luoda ja suojata pitkän aikavälin taloudellista arvoa. Myös markkina on kasvanut vastaavasti: monet isot institutionaaliset sijoittajat ovat astuneet vastuullisuuden kentälle, mikä vahvistaa markkinaa ja kiihdyttää sen kasvua.

Ihmisten ajattelussa on tapahtunut selvä muutos. Etenkin nuoret ovat entistä kiinnostuneempia kulutus-, työ- ja sijoitusvalintojensa ympäristövaikutuksista. Myös markkinainfrastruktuuri on entistä kehittyneempää, ja sijoittajille on tarjolla aiempaa selvästi enemmän vastuullisuuteen erikoistuneita toimijoita ja tuotteita.

Edistystä on tapahtunut paljon, ja olemme erittäin innoissamme vaikuttavuussijoittamisen mahdollisuuksista lähivuosina. Toisaalta tosiasia on, että valtaosa globaalien rahoitusmarkkinoiden sijoituksista tehdään vaikuttavuutta ajattelematta. Edessämme on vielä pitkä tie.

Vaikuttavuussijoittaminen on edelleen suhteellisen uutta. Miten sijoittajat ovat suhtautuneet siihen?

Alun perin moni suhtautui epäillen. Nyt entistä useammat sijoittajat tiedostavat, että tämäntyyppinen sijoittaminen on erinomainen tapa vähentää riskejä ja tunnistaa mahdollisuuksia. Vaikuttavuussijoittaminen luo yhteyden tärkeimpiin tulevaisuuttamme muokkaaviin megatrendeihin. Näin sijoittaja voi päästä uusille kasvumarkkinoille ja luoda alusta asti vahvat siteet keskeisiin sidosryhmiin, mukaan lukien asiakkaat, työntekijät, tavarantoimittajat ja sijoittajat.

Sijoittajat tavoittelevat eri asioita. Jotkut painottavat enemmän tulosta, toiset vaikuttavuutta. On tärkeää kehittää uusia tuotteita erityyppisten sijoittajien tarpeisiin, jotta ala voisi kasvaa ja kypsyä edelleen.

Millaisia kokemuksia teillä on vaikuttavuussijoittamisen tuottavuudesta?

Vaikuttavuussijoittamisen kenttä ei ole yhtenäinen, vaan sijoittajat painottavat vaikuttavuutta ja tuottoja eri tavoin. Global Impact Investing Networkin uusimman tutkimuksen mukaan suurin osa vaikuttavuussijoittajista etsii kuitenkin markkinatuottoa tai sitä lähellä olevaa tasoa.

Omista varoistamme valtaosa on kohdennettu markkinakorkoisia tuottoja tavoitteleviin rahastoihin. Etsimme jatkuvasti aloja ja liiketoimintamalleja, joilla vaikuttavuuslähtöinen strategia on voimakas arvonluomisen veturi. Sen avulla voi tunnistaa kasvumarkkinoita, havaita piilevää kysyntää tai saada kilpailuetua asiakkaiden tai muiden tärkeiden sidosryhmien keskuudessa.

Olemme 17 toimintavuotemme aikana osoittaneet, että vaikuttavuussijoittamisella todella voi saada markkina- tai sitä parempaa tuottoa. Siksi meneillään onkin jo Growth- ja Property-rahastojemme neljäs vuosikerta. Emmekä ole ainoita: Cambridge Associatesin tuottama vertailuindeksi kertoo, että vaikuttavuusrahastot ovat tuottaneet viime vuosina markkinan keskiarvoa paremmin.

Koska vaikuttavuuteen pyrkivät hankkeet eivät ole riippuvaisia tavanomaisista makrotalouden tekijöistä, ne voivat toimia tasapainottavina ja hajauttavina sijoittajien salkuissa. Esimerkkinä ovat uraauurtavat tulostenhankintarahastomme. Ne kohdistuvat yhteiskunnallisiin hankkeisiin, jotka parantavat heikoimmassa asemassa olevien ihmisryhmien elinoloja, ja hallitus maksaa niistä rahastolle tulosten perusteella. Ensimmäinen tällainen rahastomme oli maailman ensimmäinen laatuaan, joten sitä tukivat vaikuttavuudesta kiinnostuneet sijoittajat, jotka olivat valmiita ottamaan tavallista suuremman taloudellisen riskin. Nyt, kun malli on kokeiltu ja hyväksi todettu, olemme saaneet mukaan myös institutionaalisia sijoittajia.

Rahastomanagerin kuuluu kehittää sijoitusstrategioita, jotka vastaavat erityyppisten sijoittajien vaikuttavuus- ja tuottotavoitteisiin. Tämä antaa meille lopulta mahdollisuuden houkutella lisää yksityistä pääomaa vaikuttavuussijoittamiseen.

Miten mittaatte vaikuttavuutta ja miten tärkeää mittaaminen mielestänne on?

Bridges haluaa toimia vaikuttavuuden mittaamisen ja hallinnan eturintamassa. Meillä on ollut jo useiden vuosien ajan vaikuttavuustiimi, joka työskentelee yhdessä sijoitustiimien kanssa koko sijoitussyklin ajan. Sen tehtävänä on tunnistaa mahdollisuuksia ja saada sijoituksillemme mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Olemme myös avoimesti jakaneet oppimaamme muille alan toimijoille, minkä toivomme tukevan markkinan kasvua.

Osana markkinan kehittämistä tiimimme on edistänyt Impact Management Project -hanketta, jonka pyrkii saavuttamaan kansainvälisen yhteisymmärryksen vaikuttavuuden mittaamisesta ja hallinnasta. Yksimielisyys standardeista ja vertailuarvoista hyödyttäisi kaikkia – tällöin voitaisiin arvioida samoja asioita sen sijaan, että kilpaillaan metodologialla.

Projektissa on sovittu 15 kategoriasta, joihin yrityksen vaikuttavuustarkastelun tulee keskittyä. Tämän jälkeen datan keräämisen ei pitäisi olla rasite, vaan olennainen osa liiketoimintaa.


Perustaisitko vaikuttavuusrahaston? Lue Michelen 5 vinkkiä!

  • TAVOITTEET. Selkiytä ajatuksesi vaikuttavuus- ja tuottotavoitteista ja huolehdi siitä, että suunnittelemasi sijoitustuote kuvastaa markkinan tarpeita – ota huomioon sekä sijoittajat että kohdeyhtiöt.
  • KONSENSUS. Hyödynnä alan kasvava yhtenäinen näkemys vaikuttavuuden mittaamisesta ja hallinnasta. Älä keksi pyörää uudelleen.
  • VERKOSTOITUMINEN. Verkostoidu ja kuuntele, miten kokeneemmat ovat toimineet menestyäkseen vaikuttavassa sijoittamisessa.
  • IHMISET. Ota töihin fiksuja ihmisiä, jotka uskovat missioosi. Tämä on viime kädessä menestyksen salaisuus.
  • MISSIO. Pysy uskollisena missiollesi yrityksesi kasvaessa. Harkitse missiosi suojelemista sisällyttämällä se yrityksesi perustamisasiakirjoihin.

Michele Giddens

Kuka: Bridgesin perustajaosakas, joka keskittyy työssään strategiaan, sijoittaja- ja yhteiskuntasuhteisiin sekä vaikuttavuuden arviointiin.

Koulutus: BA Honours in Politics, Philosophy & Economics Oxfordin yliopistosta sekä MBA Georgetownin yliopistosta (Washington, DC).

Aiempi toiminta: Michelellä on yli 25 vuoden kokemus kansainvälisistä kehitystehtävistä sekä sosiaalisesta rahoituksesta. Hän aloitti uransa International Finance Corporationissa ja työskenteli kahdeksan vuotta Shorebank Corporationin palveluksessa.

Erityistä: Kuningatar Elisabet myönsi Michelelle OBE:n (Officer of the British Empire) arvonimen vuonna 2018.

Bridges Fund Management

 Mikä: Rahastoyhtiö, joka käynnisti ensimmäisten joukossa vaikuttavuuteen keskittyvän sijoitusrahaston. Keskittyy neljään teemaan, jotka ovat terveellisempi elämä, tulevaisuuden taidot, kestävä planeetta ja vahvemmat yhteisöt.

Kuka ja missä: Perustettu vuonna 2002. Perustajat Sir Ronald Cohen, Michele Giddens ja Philip Newborough. 20 hengen tiimi – 16 työskentelee Lontoossa ja neljä New Yorkissa.

Rahastot: Kerännyt yhteensä miljardi puntaa. 14 rahastoa ja 160 sijoitusta.

Verkkosivut: https://www.bridgesfundmanagement.com/