Evolver luo perinnejuurin kasvua Ahvenanmaalta

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Idyllisessä Maarianhaminassa toimii yritys, jonka nimen vaateet heijastuvat niin kumppaniyrityksiin kuin oman tiimin toimintaan. Evolver kehittää määrätietoisesti yrittäjävetoisia salkkuyhtiöitään ja hioo sisäisiä prosessejaan, jotka tuore siirtyminen rahastoksi toi tullessaan.

Kymmenen vuotta toiminut yritys muuttui yritysten tapauskohtaisesta kehittäjäkumppanista pääomasijoitusrahastoksi huhtikuussa 2019 saatujen rahastosijoitusten siivittämänä. Muutoksessa tiimi näkee lisääntyneistä hallintotöistä huolimatta ainoastaan innostavia mahdollisuuksia. Rahasto mahdollistaa tärkeimmän: entistä vaikutuksellisemman kumppanuuden yhtiöiden jalostamiseksi. Evolverin kahdeksanhenkinen joukko on käyttänyt kunnolla aikaa oman arvopohjansa valamiseen, jotta saa rakennettua toimivan, hyvinkin erilaisista persoonallisuuksista koostuva dynamiikan. Vastaavaa tavoitellaan myös kohdeyhtiöiden kanssa.

Yhtiöiden arjen ja kunnianhimon jakamista

Perustajiin kuuluva Lasse Kittelsen ja myöhemmin mukaan tullut Erik Flodin kuvailevat Evolverin perustaa maanläheiseksi ja yrittäjähenkiseksi. Heidän mukaansa on olennaista ymmärtää, mitä yrittäjänä toimiminen käytännössä tarkoittaa. Paitsi yrittäjyyden sisäistämistä, tiimistä löytyy niin liiketoiminta- kuin rahoitusosaamista.

”Monessa suhteessa olemme omavaraisia, mikä helpottaa myös rahaston vaatiman toimintatavan hiomista”, toteaa Kittelsen.

Ennen investointipäätöstä tiimi käyttää paljon aikaa varmistaakseen, että omistajavetoisella yrityksellä on sen kanssa yhteinen arvopohja, kunnianhimo ja halu kasvaa.

”Yrittäjällä pitää olla omaa jaksamista. Meidän toimintatapaamme eivät sovi yritykset, joissa liian pitkään jatkuneen yksin punnertamisen seurauksena omistaja haluaa eläkkeelle”, taustoittaa Flodin. Olennaista on myös kypsyys enemmistöomistuksesta luopumiseen. ”Yrittäjä lähtee kanssamme yhteiselle, keskinäiseen kunnioitukseen perustuvalle kasvumatkalle. Tavoitteena on rakentaa yhtiöstä paras mahdollinen itsensä.”

Yhteissijoittamisen juuret ulottuvat Ahvenanmaalla 1800-luvulle, jolloin kylien ja tilojen asukkaat yhdistivät voimansa kuljettaakseen tuotteitaan myyntiin lähimpiin kaupunkeihin. Maanviljelijöistä tuli myös osaomistajia perustettuihin laivanisännistöyhtiöihin. Osaamisen ja pääoman yhdistämisellä kokonaisuudesta rakentui osiaan suurempi. Torit ovat vaihtuneet kovan kilpailun markkinoihin, mutta sama tavoite ja sen edellyttämä sitoutuminen on yhä merkityksellinen.

”Tiivis ja luottamuksellinen toiminta johdon, hallituksen ja omistajien kanssa edistävät myös avoimuutta uusia näkökantoja kohtaan”, kuvailee Flodin.

Osaamisia pitää ristipölyttää

Kittelsen ja Flodin kertovat tiimin osaamisia hyödynnettävän limittäin meneillään olevissa projekteissa. Työntekijät osallistuvat samanaikaisesti erilaisten aihioiden tarkasteluun, eivätkä omi tiettyä yrityshanketta vain itselleen.

Salkkuyritysten suhteen vastuu tiimien kehittämisestä on ensisijaisesti toimitusjohtajalla. Mikäli puutteita havaitaan vaikka työilmapiirissä tai hallintotavassa, voidaan tarvittaessa perustaa projektiryhmiä ja käyttää ulkopuolisia asiantuntijoitakin.

Evolverilla on kokemusta sijoittamisesta sekä suomalaisiin että ruotsalaisiin yrityksiin. Kun verrataan maiden yrityskulttuureja, yhtäläisyyksiä löytyy paljon enemmän kuin eroja.

”Ihmisten välinen yhteistyö sujuu ja asioiden lähestyminen on pitkälti samanlaista. Sopimusten solmiminen toimii hyvin”, kuvailee Flodin ja lisää Ruotsin olevan ehkä tottuneempi ihmisten osallistamiseen. Palautteen antamisen hän kokee lähinnä henkilö-, ei niinkään kulttuurisidonnaiseksi asiaksi, joka kuitenkin arjessa tuntuu usein työläältä.

Erik Flodin Evolver
Evolverin osakas Erik Flodin haluaa katalysoida yritysten kehitystä sisältäpäin, kumppanuudessa yritysjohdon kanssa.

Muutos vaatii energiaa ja kurinalaisuutta

Evolver painottaa paloa visioon ja energian olennaisuutta. Kun tiedetään, mitä tavoitellaan ja siihen sitoudutaan, tiimi pystyy työskentelemään entistä tarkoituksenmukaisemmin ja tehokkaammin.

”Jokapäiväisessä työssä tämä tuo mukanaan myös uhrauksia, jotka vaativat energiaa. Kuriakin vaaditaan ja ihmisiä, sisäisiä lähettiläitä, jotka puhuvat muutoksen puolesta”, taustoittaa Flodin.

”Ajurina meille on salkkuyhtiöiden potentiaalin toteuttaminen ja tietoisuus siitä, että kasvu on mahdollista – niin yhtiöille kuin itsellemmekin.”

Rahastomalli avaa hänen mukaansa mahdollisuuksia myös sellaisiin toteutuksiin, joista aiemmin resurssipulan vuoksi on pitänyt jättäytyä.

Naisten vähäisyys alalla tyrmistyttää

Evolverin tiimissä on monenlaisia taustoja ja laaja ikäjakauma kolmekymppisistä senioritettiin. Kesäisin joukkoon liittyy nuoria harjoittelijoita. Kesätyöhakemuksista paljastui kuitenkin jälleen alalla vallitseva epäkohta. Naiset loistavat väärällä tavalla: liki täydellisellä poissaolollaan.

Naisten vähäisyys pääomasijoitusalalla harmittaa Flodinia ja Kittelseniä silminnähden.

”Se on alalle suoranainen ongelma, jonka syytä ja korjaamista olemme pohtineet.”

Neuvonantajaorganisaatioissa ja yhdistyksissä naisia on yhä enemmän, samoin sijoittajina ja alan opiskelijoina.

”Ehkä naisilla on väärä mielikuva työn todellisesta luonteesta, laaja-alaisuudesta ja yritysten kehittämisestä”, he arvelevat.


Erik Flodinin vinkit tiimin vahvistamiseen

  • Selkeä visio: Pitää tietää, mitä yhdessä tavoitellaan
  • Energian luominen: Edellyttää myös kykyä nauraa ja pitää hauskaa yhdessä
  • Rohkeus päätöksentekoon: Pystytään päättämään vaadittavana hetkenä saatavissa olevan tiedon pohjalta

Taustaa

Evolver noudattaa mm. YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja ympäristölliset, sosiaaliset ja hyvän hallintotavan ESG-vastuullisuustekijät on sisällytetty sen sijoitusmahdollisuuksien arviointiin.

”Kestävän kehityksen sijoitusstrategiat valtaavat onneksi alaa. Tesi kannustaa kohdeyrityksiään ja -rahastojaan viemään vastuullisuuden strategiaan ja istuttamaan alueen osaamista myös hallitustyöskentelyyn. Näin johdetaan muutosta, vaikutetaan tulevaan kun vielä voidaan – ja rakennetaan todennettavasti kannattavaa liiketoimintaa”, taustoittaa Tesin sijoitusjohtaja Riitta Jääskeläinen


Evolver

Mikä:  Evolver Equity Ab on ahvenanmaalainen sijoitusyhtiö. Sitä edelsi vuonna 2009 perustettu Evolver Investment Group Ab, joka rahoitti kohteita sijoittajat tapauskohtaisesti etsimällä. On toteuttanut 11 sijoitusta ja kuusi onnistunutta irtautumista muiden muassa turva- ja lvi-aloilla. Nyt enemmistösijoituksia suomalaisiin ja ruotsalaisiin omistajavetoisiin pk-yrityksiin tehdään Evolver I -rahaston kautta aiempaa sijoitusstrategiaa jatkaen.

Missä: Maarianhaminassa, Torggatan 5

Rahasto: Evolver Fund I, koko 50 miljoonaa euroa (ensimmäinen sulkeutuminen 1.4.2019) Tekee enemmistösijoituksia vastuullisiin yrityksiin vakaasti kasvavilla toimialoilla, joita makrotrendit tukevat joko suoraan tai välillisesti. Kiinnostavien kohdeyrityksien liikevaihto on noin 10-30 miljoonaa euroa ja niissä on huomattavaa kasvu- ja kehittämispotentiaalia.

Sijoittajat: Tesi, KRR III, Sitra, Tradeka-sijoitus, Veritas, Elo, Valio Pension Fund, Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag ja Alandia Försäkring, lisäksi suomalaisia säätiöitä ja perhesijoitusyhtiöitä.

Verkkosivu: evolver.ax


Erik Flodin

Kuka: Evolverin osakas. Pääomasijoitusalalla vuodesta 2012.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri Åbo Akademista

Työkokemus: Toiminut strategiajohtajana ja liiketoiminnan kehitysjohtajana peliyhtiö Pafilla, toimitusjohtajana Paf New Business AB:llä sekä European Game & Entertainment AB:n toimitusjohtajana. Paf-konsernissa tekemänsä 20-vuotisen uran aikana rakensi yhtiön menestyksekkään verkkokaupan ja oli ratkaisevasti muuttamassa paikallista toimijaa kansainvälisesti tunnetuksi peliyhtiöksi.

Miksi juuri Evolver: Yrityskehitysasiat intohimona. Haluaa katalysoida kehitystä sisältäpäin, kumppanuudessa yritysjohdon kanssa. Ratkaisuksi ei riitä ”vaihdetaan johto” -tyyppinen ajattelu.