HEI Schools vie suomalaista päiväkotia maailmalle

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Edtech-startup HEI Schoolsin tuote on suomalaisen mallin mukaan toimiva päiväkotikonsepti paikallisten päiväkotiyrittäjien pyöritettäväksi. Leikkiin, luovuuteen ja innostumiseen perustuva tapa oppia ja opettaa puhuttelee vanhempia, opettajia ja päiväkotiyrittäjiä kautta maailman. Konsepti keräsi juuri 2 milj. euron rahoituskierroksen kansainvälisen kasvun skaalautumisvaihetta varten.

Vuonna 2015 perustettu, vaikuttavuuteen pyrkivä yhtiö on paketoinut suomalaisen, kasvatustieteelliseen tutkimukseen perustuvan varhaiskasvatuksen mallin työkaluiksi ja sisällöiksi, jotka ovat sovellettavissa eri kulttuureissa. Tuoreeseen rahoituskierrokseen osallistuivat liettualainen pääomasijoitusyhtiö Practica Capital ja suomalainen Tesi.

”HEI Schoolsin vaikuttava kasvuvauhti, laaja, korkealaatuisista päiväkodeista koostuva kansainvälinen asiakaskunta sekä nopeasti kasvava digitaalisten palveluiden käyttäjäkunta osoittivat, että konsepti todella toimii skaalattavana mallina. Tässä kasvussa halusimme olla mukana”, Practica Capitalin sijoitusjohtaja Arvydas Bložė kiteyttää.

HEI Schools -mallia toteuttavia päiväkoteja on Kiinassa, Australiassa, Indonesiassa, Koreassa, Argentiinassa, Saudi-Arabiassa, Egyptissä ja Suomessa jo yhteensä 14. Tänä vuonna avautunee 16 päiväkotia lisää Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Kuwaitiin ja Thaimaahan. HEI Schoolsin digitaalista curriculumia hyödynnetään lisäksi yli 50:ssä omalla nimellään ja brändillään toimivassa päiväkodissa, ja yhtiön opettajankoulutussertifikaattia suorittaa tällä hetkellä yli 200 opettajaa yhteensä 30 eri maasta.

Paras varhaiskasvatus mahdollisimman monille

Yrityksen kasvun kannalta ratkaisevaa oli perustajien oivallus, ettei heidän tarvitse omistaa tai pyörittää HEI Schools -päiväkoteja itse. Keskeistä on auttaa paikallisia yrittäjiä ja opettajia toteuttamaan suomalaistyyppistä mallia omassa kulttuurissaan. Suomalaisen koulutuksen hyvä maine kiinnostaa vanhempia kautta maailman.

”Suomalaisuus ei sinällään ole itseisarvo, vaan olennaista on tuoda korkeatasoinen varhaiskasvatus mahdollisimman monen perheen ja lapsen ulottuville. Tähän visioon liiketoimintamme perustuu, ja samalla se on tapamme vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja parantaa maailmaa”, toimitusjohtaja Milla Kokko toteaa.

”Suomalaisuus ei sinällään ole itseisarvo, vaan olennaista on tuoda korkeatasoinen varhaiskasvatus mahdollisimman monen perheen ja lapsen ulottuville”

Kulttuurista riippumatta vanhemmat näkevät koulutuksen yleisesti tienä menestykseen, joten siihen ollaan valmiita panostamaan. Useissa kulttuureissa päiväkoti-ikäisten elämä on kilpailullisempaa ja koulumaisempaa kuin Suomessa, ja vanhemmilla on voimakas tarve kontrolloida oppimistuloksia jo varhaisessa vaiheessa. HEI School -päiväkodeissa lapset oppivat leikin, luovuuden ja yhteisen tekemisen kautta.

Kokko arvioikin, että HEI Schoolsin malli vetoaa eniten vanhempiin, jotka toivovat pienokaisilleen vähemmän stressaavaa lapsuutta kuin minkä ehkä itse kokivat. Silti lapset saavat HEI Schools -esikouluissa erinomaiset eväät jatkoa varten eikä akateemisten oppimistulosten suhteen tarvitse tehdä kompromisseja.

”Progressiivinen koulutus, johon suomalainenkin malli kuuluu, on vielä niche-markkina, mutta se ei ole pieni ja se kasvaa todella nopeasti. HEI Schools pystyy erottumaan todella hyvin tässä markkinassa ja meillä on uniikkia tarjottavaa”, Kokko sanoo.

HEI Schools -malli perustuu tutkimustietoon lasten oppimisesta

HEI Schoolsin ja yhtiön perustajaosakkaan Helsingin yliopiston suhde on kiinteä, mikä tuo uskottavuutta kasvuvaiheessa olevalle yhtiölle ja antaa lisää voimaa pedagogisten menetelmien ja laadun jatkuvaan kehittämiseen.

Yhtiön perustajista Pilvi Torsti on valtiosihteeri, kokenut koulutusalan ammattilainen ja Helsingin yliopiston dosentti. Yhtiön pedagogisista sisällöistä vastaa Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen professori Lasse Lipponen. Milla Kokko on brändistrategioiden ja markkinoinnin ammattilainen ja Anne Rusanen kokenut designer. Rusanen vastaa muun muassa HEI Schools -päiväkotien pohjoismaiseen designiin perustuvasta oppimisympäristöstä sekä asiakaskokemuksesta kaikissa eri kohtaamisissa.

”Meillä on muihin kansainvälisiin edtech-alan toimijoihin verrattu erittäin syvällinen osaaminen ja ymmärrys siitä, miten lapset oppivat ja kehittyvät ja miten heidän oppimistaan voidaan parhaiten tukea. Toinen vankka kilpailuetumme on kokonaisvaltainen design. Yksityiskohtainen, toimivuuteen tähtäävä suunnittelu koskee tilojen ja brändin ohella asiakaskokemusta, päiväkodin henkilöstön menettelytapoja ja opettajakoulutusta”, Kokko kertoo.

Lasten oppimisesta tiedetään yhtä paljon muuallakin, mutta Suomessa on sovellettu tätä tietoa muista erottuvalla tavalla. HEI Schoolsin edustama lapsilähtöinen, sosiaalisia taitoja painottava ja lapsen holistista kehitystä tukeva tapa opettaa on opettajalle vaativampi kuin perinteinen, kontrollointiin perustuva tapa. Siksi HEI Schoolsissa on vahvasti mukana opettajien kouluttaminen, joka vietiin vuonna 2020 digitaaliseen ympäristöön.

”Vuosi oli meille haastava, koska olimme koronakriisin takia pakotettuja tuomaan digitaalisen tarjoomamme markkinoille nopeammin kuin olimme suunnitelleet. Se sai kuitenkin hyvän vastaanoton ja vaikutti varmasti osaltaan siihen, että saimme kerätyksi varat kansainvälistymisen jatkamiseen”, Kokko toteaa.

HEI Schools

Mikä: HEI Schools, vuonna 2015 perustettu suomalainen edtech-alan startup, jonka mallilla toimivia päiväkoteja on kahdeksassa maassa yhteensä 14 ja tulossa neljään maahan 16 lisää.

Perustajat: Pilvi Torsti, Lasse Lipponen, Milla Kokko, Anne Rusanen ja Helsingin yliopisto.

Tuotteet: Suomalaistyyppisen päiväkodin lisenssi- ja SaaS-mallit paikallisille päiväkotiyrittäjille.

Liikevaihto: 1,3 milj. euroa vuonna 2020.

Henkilöstö: 20 henkeä Helsingissä vuonna 2020.

Sijoittajat: Uusin sijoituskierros 2 milj. euroa 2021, sijoittajat Practica Capital ja Tesi

Milla Kokko

Kuka: HEI Schoolsin toimitusjohtaja vuodesta 2017 ja yksi yhtiön perustajista.

Aikaisempi kokemus: Konseptointi- ja brändistrategiat suomalaisille ja kansainvälisille yhtiöille.

Miksi HEI Schools: Minua kiinnosti mahdollisuus lähteä rakentamaan kokonaan uutta brändiä ja konseptia alusta saakka ja näin, että HEI Schoolsilla on arvokasta tarjottavaa. Oltuani mukana pidempään olen ymmärtänyt syvällisemmin, että jos maailmaa halutaan muuttaa, lasten koulutus on ylivoimaisesti tehokkain tapa tehdä se. Haluan rakentaa hyvää liiketoimintaa ja tehdä samalla jotakin merkityksellistä, joka parantaa maailmaa.