Juristin näkökulma listautumiseen: Vaativaa, mutta pelätä ei tarvitse

 • Jaa Twitterissä
 • Jaa LinkedInissä

Juha Koponen on yksi Suomen kokeneimmista pääomamarkkinajuristeista. Hän kehottaa listautumista suunnittelevia yhtiöitä varaamaan riittävästi resursseja listalleottoesitteen laadintaan, joka on pitkäkestoinen ja intensiivinen, mutta tärkeä ponnistus.

Liikejuridiikkaan keskittyneen Borenius Asianajotoimisto Oy:n Pääomamarkkinat-asiantuntijaryhmää luotsaava Juha Koponen on nähnyt pitkän uransa aikana suuren määrän listautumisia. Pelkästään kolmen viime vuoden aikana Koponen on saattanut 14 yritystä pörssiin.

Vaikka listautumiseen liittyykin paljon juridista vastuuta, ei listautumista Koposen mielestä kannata liikaa pelätä.

– Jos yhtiöllä on hyvä sijoittajatarina sekä halua kasvaa ja kansainvälistyä, niin antaa mennä vain. Juristin näkökulmasta en ole vielä törmännyt yhtiöön, jota ei olisi voinut listata, sanoo Koponen.

Hän muistuttaa, että yhtiön on ennen kaikkea selvitettävä itselleen listautumisen syy: ovatko nykyomistajat myymässä osakkeitaan, hakemassa omistukselleen likviditeettiä vai keräämässä rahaa kasvua varten. Listautumisen kannalta pienen tai voimakkaasti eteenpäin pyrkivän yhtiön paras tarina on yleensä juuri kasvurahan hakeminen.

– Se, mitä listautumisella ollaan tavoittelemassa, vaikuttaa myös osin juridiseen prosessiin, taustoittaa Koponen.

Yhteinen iso harjoitus matkalla pörssiin

Listalleottoesite on määrämuotoinen ja määräsisältöinen asiakirja, joka kuvaa olennaiset ja riittävät tiedot yhtiöstä. Sen laatimisessa ovat mukana yhtiön ja sen omistajien edustajien lisäksi yhtiön asianajaja ja järjestäjäpankin pankkiirit (joilla on usein myös oma asianajaja) sekä yhtiön tilintarkastaja. Listautuva yhtiö yleensä nimittää viestintätoimiston auttamaan markkinointiviestinnässä, jolloin se kommentoi esitettä listautumisviestinnän näkökulmasta.

Pienenkin yhtiön tulisi Koposen kokemuksen mukaan varata esitteen laatimiseen riittävä resursointi yhtiön sisältä. Sijoittajatarinaa kehittämässä tulisi olla niiden, jotka tuntevat yhtiön bisneksen parhaiten.

– Mukana on oltava riittävästi kokemusta, jotta asiat tulevat oikein kuvatuiksi. Analyytikoille ja sijoittajille tulee syntyä esitteen avulla selvä mielikuva siitä, miten yhtiössä on käytetty rahaa tähän asti ja mitä sijoittajilta saatavalla rahalla halutaan tehdä, painottaa Koponen.

Esitetyö vie paljon aikaa ja voi tuntua pitkästyttävältä, mutta Koponen tähdentää, että se on yhtiön iso, yhteinen harjoitus matkalla kohti pörssiä.

– On myös hyvä ymmärtää, että listautumisesite on luonteeltaan vastuudokumentti eikä myyntidokumentti. Hyvin tehty esite suojaa yhtiön omistajia ja johtoa mahdollisilta kanteilta, hän huomauttaa.

Esitteen tietojen pohjalta laaditaan kaikki muu sijoittajaviestintä, kuten markkinointiesite ja sijoittajatilaisuuksien esitykset, jotka ovat itse esitettä helpommin sulatettavissa.

Hyvin valmisteltu on helpommin tehty

Listautumisvaihe on Koposen mukaan prosessina erittäin intensiivinen. Se vie hyvin paljon aikaa etenkin yhtiön ylimmältä johdolta, koska yhtiön johto ja hallitus vastaavat esiteprosessista henkilökohtaisesti. Listautumisesitteen tulee olla yhtiön hallituksen hyväksymä.

– Esiteprosessin vaatima työmäärä tulee useimmille yhtiöille kuitenkin yllätyksenä. Itse esitteen lisäksi työlistalla on Early look-tapaamisia, Pilot fishing-tapaamisia, analyytikkotapaamisia sekä investor- ja retail roadshow. Mahdollisten sijoittajien tunnustelutapaamiset alkavat jo prosessin aikaisessa vaiheessa.

– En ole tavannut vielä yhtään yhtiötä, jonka mielestä listautuminen olisi ollut helppoa, mutta kukaan ei jälkikäteen sanonut, etteikö se olisi ollut sen arvoista, Koponen sanoo.

Hyvä ennakkovalmistelu kuitenkin auttaa listautujaa paljon. Yhtiön kannattaa harjoitella listayhtiön elämää jo etukäteen. Sisäisen raportointi, toimintaohjeet, sopimukset ja hallituskäytännöt voi saattaa hyvissä ajoin sille tasolle kuin listayhtiöiltä vaaditaan. Yhtiön on hyvä myös arvioida, tuleeko sen nykyistä johtoa ja hallitusta täydentää matkalla kohti pörssiä.

– Listautumisvaiheessa on tärkeää, että yhtiön luvut ovat kunnossa. Johdossa ja hallituksessa täytyy olla henkilöitä, jotka pystyvät huolehtimaan siitä, että yhtiön taloudellinen raportointi on jatkossakin hyvää, Koponen toteaa.

Koposen vinkit listautuvalle yhtiölle

 1. Listautumisesitteen laadinnassa pitää olla riittävästi senioriresursseja mukana.
 2. Esitteen laadinta on kaikille yhteinen iso harjoitus matkalla kohti pörssiä.
 3. Yhtiön on hyvä miettiä etukäteen toimintatapojaan listayhtiönä.
 4. Sisäinen raportointi, toimintaohjeet, sopimukset ja hallituskäytännöt tulee saattaa jo ennakkoon sellaisiksi, että voi harjoitella listayhtiönä toimimista.

Juha Koponen

 • Kuka: Asianajotoimisto Borenius Oy:n osakas, joka johtaa Boreniuksen Pääomamarkkinat asiantuntijaryhmää. Hänellä on lähes 20 vuoden kokemus pääomamarkkinatransaktioista, yrityskaupoista ja rahoituksesta. Laillistettu asianajaja myös New Yorkissa.
 • Aiempi kokemus: Työskennellyt monta vuotta Wall Street -toimiston pääomamarkkinajuristina niin New Yorkissa kuin Lontoossakin ja tämän jälkeen Nokialla kotimaisesta ja amerikkalaisesta arvopaperioikeudesta vastaavana juristina.
 • Erityistä: Kaikki kansainväliset asianajoalaa arvioivat hakemistot kuten Legal500, The Best Lawyers, Chambers Global, Chambers Europe ja IFLR1000 sijoittavat Koposen alallaan Suomen johtavien pääomamarkkinajuristien joukkoon.

Borenius Asianajotoimisto Oy

 • Mikä: Vuonna 1911 perustettu yhtiö, joka tarjoaa kattavaa palvelua kaikilla liikejuridiikan aloilla.
 • Henkilöstö: Yli 200.
 • Toimipaikat: Helsinki, Tampere, Pietari ja New York.

Lue lisää: Juha Koponen oli mukana Tesin salkkuun kuuluvan Talenomin listauksessa.

Lue lisää: Talenom: Saimme listautumisesta valtavasti itseluottamusta.