Kaksin aina kaunehimpi – suomalaistaustaiset pääomasijoittajat 3TS Capital ja Nexit Ventures yhteistyöhön

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Kokeneet suomalaistaustaiset pääomasijoittajat Nexit Ventures ja 3TS Capital Partners ovat kulkeneet pitkälti samaa polkua 20 vuoden ajan. Kumpikin on nähnyt toimialan kehityksen ja kansainvälistynyt. Sijoittajaprofiilit sekä osaaminen ja ymmärrys markkinasta ovat samankaltaiset ja eroavilta osin täydentävät toisiaan. Yritysten sisällä virisi ajatus kumppanuudesta. Suomeen sijoittava pääomasijoitusmarkkina kansainvälistyi ja kasvoi lokakuussa 2021, kun Nexit ja 3TS aloittivat virallisesti yhteistyönsä.

Aivan kuten kasvuyritykset hakevat erinäisillä yhteistyökuvioilla ja yritysjärjestelyillä strategista kilpailuetua, myös pääomasijoittajat voivat pyrkiä sellaisten avulla uudelle liiketoiminnan tasolle. Näin päättivät tehdä suomalaistaustaiset pitkän linjan pääomasijoittajat Nexit Ventures ja 3TS Capital Partners, jotka sijoittavat molemmat kasvuvaiheen insinöörivetoisiin, kansainväliseen kasvuun pyrkiviin yrityksiin Suomessa ja Euroopassa. 3TS:n Pekka Mäki ja Nexitin Artturi Tarjanne avaavat nyt päätöstään ryhtyä vielä muotoaan hakevaan yhteistyöhön, jonka tarkoituksena on luoda harteiltaan suurempi suomalaistaustainen pääomasijoittaja kansainväliseen markkinaan.

Yhteistyöstä uutta puhtia liiketoimintaan

Pääomasijoitusmarkkina on mullistunut sekä Suomessa että globaalisti siitä, kun Nexit ja 3TS aloittivat toimintansa vuosituhannen vaihteessa. Sen lisäksi, että toimijoiden määrä on kasvanut, ovat myös sijoitusfokukset vaihdelleet ja erikoistuneet vuosien vieriessä.

”Päätöstä käynnistää yhteistyömme helpotti se, että pelikirjamme ovat hyvin yhteneväiset: olemme samantyyppisissä asioissa onnistuneet, ja kokeneet samantyyppiset asiat alalla vaikeiksi. Kun lisäksi nyt huomaamme, miten toisessa organisaatiossa tehdään asiat tuolla tavoin ja täällä meillä toisin, saamme kasaan molempien parhaat puolet”, pohtii Artturi Tarjanne Nexitin ja 3TS:n välistä järjestelyä.

Hallinnoijien yhteistyö alkoi käytännössä rahastoista. Nexit Fund III sijoitti 3TS Fund IV:ään ollen sen ensimmäisen sulkemisen merkittävimpiä sijoittajia Tesin (Suomen Teollisuussijoitus) ja Euroopan investointirahaston (EIR) ohella. Rahastosijoittajille siunaantuu täten mahdollisuus valita, haluavatko he sijoittaa Suomi-painotteisemmin Nexit-rahastoon vai Eurooppa-painotteisemmin 3TS-rahastoon.

”Päätöstä käynnistää yhteistyömme helpotti se, että pelikirjamme ovat hyvin yhteneväiset: olemme samantyyppisissä asioissa onnistuneet, ja kokeneet samantyyppiset asiat alalla vaikeiksi. Kun lisäksi nyt huomaamme, miten toisessa organisaatiossa tehdään asiat tuolla tavoin ja täällä meillä toisin, saamme kasaan molempien parhaat puolet”

Hyviä sijoituksia yksisarvisten varjoista

Yksisarvisen, eli markkina-arvoltaan miljardi dollaria ylittävän yrityksen, titteli on tätä nykyä haluttu tavoite. Asemaan halutaan kasvaa ja sellaiseksi potentiaalisesti kasvavaan halutaan sijoittaa. Asian voi nähdä myös toisella tapaa, kuten sekä 3TS että Nexit tekevät etsiessään sijoituskohteita rahastoilleen.

”Kun muut, erityisesti tuoreemmat toimijat, etsivät lähes pelkästään seuraavia yksisarvisia, me keskitymme pinnan alle jääviin satoihin potentiaalisiin yrityksiin, jotka ovat omin voimin kasvaneet potentiaaliseen kokoluokkaan mutta tarvitsevat pääomasijoittajan apua noustakseen seuraavaan kokoluokkaan”, avaa Pekka Mäki 3TS:n ja Nexitin yhteneväisiä sijoitusstrategioita.

Hallinnoijien tuoreista rahastoista kumpikin tekee suorasijoituksia itsenäisesti samankaltaisista, teknologia-painotteisista sijoitusstrategioistaan huolimatta. Järjestely ei kuitenkaan poissulje yhteisiä sijoituksia. Ensimmäinen sellainen tehtiinkin suomalaiseen IoT-yritys Tosiboxiin, Nexitin johtaessa kierrosta ja 3TS Fund IV:n osallistuessa siihen kanssasijoittajana.

Kunnianhimoa kasvuun ja katse kansainvälistymiseen

Suomen markkinan pieni koko asettaa rajan kotimaisten pääomasijoittajien ja yritysten kasvulle. Keinot siirtyä seuraavalle kasvun tasolle ovatkin laajentua kansainvälisesti sekä houkutella kansainvälistä pääomaa kotimaahan.

”Suomessa on kovasti puhuttu viime aikoina tarpeesta erityisesti venture-toimialan kansainvälistymiselle sekä rahastojen koon kasvattamiselle, joten tämä yhteistyömme on yksi oivallinen tapa kasvattaa harteitamme markkinassa”, toteaa Tarjanne. ”Lisäksi on mukava olla rakentamassa yhtä kansainvälistä, suurempaa suomalaistaustaista pääomasijoittajaa, sillä valitettavasti tällä saralla suomalaiset sijoittajat eivät ole naapurimaihin ja muuhun Eurooppaan verrattuna meritoituneet”, lisää Mäki.

Tulevaisuudessa Nexitin ja 3TS aikovat syventää yhteistyötään entisestään. Millä tavoin tämä tapahtuu, on vielä pohdinnassa.

”Rahastojemme varainkeruu on vielä käynnissä, joten meneillään olevaa aikaa voisi yhteistyössämme kuvailla eräänlaiseksi seurusteluajaksi. Kun rahastojemme viimeiset sulkemiset ovat tapahtuneet ja kenties vielä muutama sijoituskin päälle niin tulee aika tarkastella seuraavia askelia”, päättävät Mäki ja Tarjanne.

”Lisäksi on mukava olla rakentamassa yhtä kansainvälistä, suurempaa suomalaistaustaista pääomasijoittajaa, sillä valitettavasti tällä saralla suomalaiset sijoittajat eivät ole naapurimaihin ja muuhun Eurooppaan verrattuna meritoituneet”

Pekka Mäki

Kuka: Managing Partner, 3TS Capital Partners

Koulutus: Opinnot Helsingin Teknillisessä korkeakoulussa, Wienin kauppakorkeakoulussa ja IESE:ssä Barcelonassa

Kokemus: Sarjayrittäjä ja enkelisijoittaja mainos-, media- ja teknologiayrityksissä. 3TS Capital Partnersissa vuodesta 2003. Lukuisia hallitus- ja muita luottamustehtäviä.

3TS Capital: Eurooppalainen teknologiasijoittajista. 3TS sijoittaa kasvuhaluisiin pk-yrityksiin erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa mutta myös Suomessa. Hallinnoijalla on toimistoja Helsingin lisäksi Luxembourgissa, Itävallassa, Puolassa, Romaniassa ja USA:ssa. 3TS keskittyy lähinnä teknologia-, media- ja tietoliikennesektoreihin.

Artturi Tarjanne

Kuka: partneri ja perustajajäsen, Nexit Ventures

Koulutus: Opintoja Helsingin Teknillisessä korkeakoulussa

Kokemus: Ohjelmistoalan sarjayrittäjä ja suomalaisen ohjelmistoteollisuuden kansainvälistäjä 80- ja 90-luvulla. Pääomasijoitusyhdistyksen hallituksen jäsen 2003–2013, puheenjohtajana 2011–2013. Vuoden 2013 venture capital -sijoittaja.

Nexit Ventures: Suomen vanhin ja kokenein teknologiasijoittaja, joka keskittyy kasvuvaiheen digitalisaatiota edistäviin teknologiayrityksiin. Helsingissä ja Kalifornian Piilaaksossa toimiva Nexit sijoittaa pääasiassa pohjoiseuroppalaisiin yrityksiin, ja on tehnyt tehnyt useita irtautumisia erityisesti Yhdysvalloissa. Nexitin tuella nopeasti kasvaneita ja kansainvälistyneitä yhtiöitä ovat ostaneet mm. Google, Hewlett-Packard sekä Nvidia. Nexit Venturesin rahastoon ovat sijoittaneet useat teknologia-alan kansainväliset vaikuttajat ja menestyneet yrittäjät.

Tesi sekä kansainväliset rahastot ja sijoittajakumppanit
  • Tesin mandaatti on kehittää suomalaista pääomamarkkinaa.
  • Jotta suomalainen pääomamarkkina kehittyisi, tarvitaan kansainvälistä osaamista ja pääomaa kasvattamaan verkostoja ja rahastojen kokoja sekä parantamaan suomalaisten yritysten kasvukykyä.
  • Kotimaisten rahastojen lisäksi Tesi sijoittaakin sellaisiin kansainvälisiin rahastoihin, jotka täydentävät sijoitusfokuksellaan ja osaamisellaan kotimaista pääomasijoitusmarkkinaa.
  • Rahastosijoitusten lisäksi teemme suoria kanssasijoituksia yrityksiin yhdessä kansainvälisten sijoittajien kanssa.

 

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 2,1 miljardia euroa. www.tesi.fi | @TesiFII