Kasvurahoitusta kunnianhimoisille hankkeille

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

EU:n investointirahaa sisältävä uusi rahoitusmekanismi tuo Suomeen aiempaa suuremmat venture capital -rahoituskierrokset ja mahdollistaa kasvuyhtiöille merkittävät investoinnit.

Uusi rahoitusmekanismi, jossa puolet sijoituksesta tulee Euroopan strategisten investointien rahastolta (ESIR) ja puolet Tesiltä, täydentää nykyisin tarjolla olevaa rahoitustarjontaa. Rahoitus on suunnattu kasvuhakuisille pk-yrityksille ja innovatiivisille midcap-yrityksille ja on suuruudeltaan 15–30 miljoonaa euroa yritystä kohden.

”Kyse on täsmäpanostuksista tarkkaan valittuihin yrityksiin. Sillä voidaan monipuolistaa ja täydentää rahoitustarjontaa ja yritysten rahoitusrakennetta”, sanoo Tesin kehitysjohtaja Henri Grundstén.

Rahoitusta on suunnattu ensisijaisesti nuorille nopeasti kansainvälistyville ja kasvaville venture-vaiheen yrityksille sekä vakiintuneille midcap-yhtiöille.

”Venture-vaiheen yritykset voivat olla sellaisia, joiden liiketoimintaa ajaa esimerkiksi uuden teknologian kehittäminen, tutkimusintensiivisyys ja korkea riskitaso. Tällaisia yrityksiä löytyy vaikkapa materiaaliteknologian ja life sciencen aloilta”, kuvaa Tesin sijoituspäällikkö Miikka Salminen.

Uusi rahoitusohjelma on osa Euroopan investointiohjelmaa, jolla pyritään lisäämään eurooppalaisten yritysten investointeja ja kilpailukykyä. ESIR-rahoitusta kanavoidaan Euroopan investointipankin (EIP) kautta.

”Nyt olisi rahoitusta kunnianhimoisille hankkeille. Me toivomme kasvuyrityksiltä rohkeita ideoita” , sanoo Miikka Salminen.

Kasvurahoitusta kunnianhimoisille hankkeille
”Nyt olisi rahoitusta kunnianhimoisille hankkeille. Me toivomme kasvuyrityksiltä rohkeita ideoita” , sanoo Miikka Salminen.

Rahoitus mahdollistaa kasvuloikan

Yhdessä Euroopan investointipankin välittämän ESIR-rahoituksen kanssa Tesi sijoittaa seuraavien kahdeksan vuoden aikana suomalaisiin yrityksiin 100 miljoonaa euroa. Jokaisessa rahoituskierroksessa on lisäksi mukana vähintään saman verran yksityisiä sijoituksia, joten kokonaissumma nousee minimissään 200 miljoonaan.

”Tesi noudattaa näissä sijoituksissa samoja kriteereitä ja toimintaperiaatteita kuin muissakin sijoituksissaan. Tuottotavoitteet ovat markkinakäytännön mukaiset, sillä sijoitamme aina yksityisten sijoittajien kanssa ja samoilla ehdoilla”, Salminen kertoo.

Yksittäisen sijoituksen koko on yksityinen sjoitusraha mukaan lukien 30-60 miljoonaa euroa. Tällaisia rahoituskierroksia ei Suomessa ole tähän mennessä juuri nähty. Vaikka kokonaispotti 200 miljoonaa on hyvän kokoinen, siitä riittää sijoitusten suuren koon vuoksi vain alle kymmenelle yritykselle.

Grundstén ja Salminen arvioivat, että rahoitusehdot täyttäviä yrityksiä on Suomessa rajallinen määrä, puhutaan kymmenistä yrityksistä.

”Kuitenkin kasvuhalukkuus on ilahduttavasti lisääntynyt, ja nyt toivomme Tesin voivan palvella todella rohkeaa kasvua hakevia yrityksiä”, Salminen sanoo.

”Yritykset voivat valita itselleen parhaiten sopivat rahoituskumppaninsa useista erilaisista tahoista. Tässä vaihtoehdossa tarjoamme kansainvälisen tason rahoituskierroksia kotimaisella omistuksella”, sanoo Grundstén.

Kasvurahoitusta kunnianhimoisille hankkeille
”Rahoitusmalli mahdollistaa isommat panostukset myös riskipitoisempiin aikaisen vaiheen pääoma- ja tutkimusintensiivisiin yrityksiin” , sanoo Henri Grundstén.

Tesi valmistelee ja hallinnoi

Yritykset voivat käyttää ESIR-rahoitusta moniin eri investointeihin: tuotannon laajentamiseen, myyntiverkoston kasvattamiseen tai yrityskauppaan. Rahoituksen ehtona on kuitenkin, että yritys kohdistaa itse seitsemän vuoden aikana vastaavan summan kasvua vauhdittaviin kohteisiin kuten tuotekehitykseen tai markkinointiin.

Tesi valmistelee sijoituspäätökset ja toteuttaa sijoitukset yhteistyössä yrityksen, sen neuvonantajien sekä yksityisten sijoittajien kanssa. Kriteerit täyttävät ensisijoituskohteet esitellään valmistelun alkuvaiheessa Euroopan investointipankille, jolla on niihin veto-oikeus.

”Teemme ensisijoitukset kolmen vuoden aikana ja sen jälkeen voimme tehdä jatkosijoituksia viiden vuoden ajan”, kertoo Miikka Salminen.

Ensisijoituspäätöksen jälkeen EIP ei ole mukana operatiivisesti. Tesi toimii kohdeyhtiöiden kehittämisessä aktiivisena omistajana, tekee tarvittaessa jatkosijoituksia ja päättää irtautumisista yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa.

Faktat

  • Kokonaismäärä 100 M€ (ESIR 50 + Tesi 50)
  • Ensisijoitusperiodi 3 vuotta, jatkosijoitusperiodi 5 vuotta
  • Kokonaissijoitus 30-60 M€ per yhtiö (sis. 25% Tesi + 25% ESIR + 50% yksityistä rahaa)
  • Kasvuhaluisille pk-yrityksille ja innovatiivisille midcap-yrityksille
  • Investointeihin, kasvuun, kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen
  • Tesi hallinnoi sijoituksia aktiivisena omistajana yhteistyössä yksityisten sijoittajien kanssa