Kestävästi toimivat yritykset menestyvät todennäköisemmin

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin kohderahaston, pohjoismaisen Alderin partneri Dag Broman tiimeineen katsoo kiertotaloutta kestävän kehityksen näkökulmasta. ”Uskomme, että kestävästi toimivat yritykset menestyvät muita todennäköisemmin”, Broman sanoi haastattelussa. ”Sijoituskohteisiimme on sisällyttävä selvä ympäristöhyöty.”

Kun Alder kokosi ensimmäistä rahastoaan vuosien 2008–2010 finanssikriisin synkimpinä päivinä, maailma näytti hyvin erilaiselta kuin vuonna 2019. Tiimi kävi yli 300 neuvottelua sijoittajien kanssa saadakseen rahaston kootuksi. Monet sijoittajat olivat polttaneet rahaa clean-tech-kuplaan, ja joidenkin mielestä kestävään kehitykseen keskittyminen merkitsisi tinkimistä tuloksesta.

”Kun aloitimme, kestävyys ja sijoittaminen olivat useimpien sijoittajien mielestä ristiriidassa keskenään. Nyt sijoittajat tulevat luoksemme, koska meillä on ainutlaatuista kokemusta alasta”, Broman sanoo.

Alderin ensimmäinen rahasto on tehnyt yhdeksän sijoitusta keskittyen nopeasti kasvaviin, kannattaviin pohjoismaisiin yrityksiin, joiden vuotuinen liikevaihto oli yli 10 miljoonaa euroa. ”Yritysten on pystyttävä osoittamaan, että niillä on tuotteilleen markkinat ja taito tehdä rahaa”, Broman sanoo.

Alderilla on yhä salkussaan viisi noista yrityksistä, kaikki Ruotsista ja Suomesta. Alderin toinen rahasto, joka suljettiin ensimmäisen kerran maaliskuussa 2018, on sijoittanut tähän mennessä yhteen yhtiöön.

Monien muiden sijoittajien tapaan yrityksen johto on Bromanille ja hänen tiimilleen ratkaisevan tärkeä, kun he päättävät sijoituksista. ”Useimmiten olemme investoineet johtajin, joihin luotamme ja joiden kanssa haluamme tehdä kasvamisen matkan.”

Kierrätystä ja tehokasta resurssien käyttöä

Vaikka kiertotalous ei ole Alderin sijoitustoiminnan fokuksena, näkökulma on vahvasti esillä tietyissä Alderin kohdeyhtiöissä. Yksi esimerkki on Scanacon, joka parantaa metallialan yritysten viimeistelyprosessia siten, että ne voivat kierrättää happoja ja vähentää merkittävästi vaarallisen jätteen määrää. ”Kestävissä yrityksissä ajatellaan usein tuohon tapaan,” sanoo Alderin Sustainability Manager Asa Mossberg.

Toinen esimerkki on SATEL, satelliittiviestintälaitteita valmistava yritys. Sen asiakkaat voivat päivittää nykyiset laitteensa sen sijasta, että ostaisivat uusia. ”Resursseista ja niiden tarkasta käytöstä huolehtiminen on erittäin hyvin integroitu yhtiön ajattelutapaan”, Broman sanoo.

Alder on sijoittanut myös useisiin perinteisiin teollisuusyrityksiin, jotka ovat ottaneet kestävän kehityksen kysymykset tosissaan.

Kestävä ajattelu on vahvaa Pohjoismaissa

Keskittyminen Pohjoismaihin on järkevää rahastolle, joka sijoittaa kestävän kehityksen yhtiöihin. ”Jos vertaa pohjoismaisia yrityksiä muuhun Eurooppaan, Yhdysvaltoihin tai Aasiaan, ero on suuri”, Broman sanoo. ”Meillä Pohjoismaissa kestävän kehityksen mukainen ja vihreä ajattelu on hyvin kehittynyttä.”

Broman ja Mossberg ovat varmoja, että yritysten menestys riippuu jatkossa sen kestävään kehitykseen liittyvistä valinnoista. Ne voidaan määritellä myös kiertotaloudeksi, muttei välttämättä aina.

”Jos yrityksen arvoa halutaan kehittää pitkällä aikavälillä, sen tulee toimia kestävällä tavalla. Kestävät yritykset pystyvät sopeutumaan tulevaisuuden megatrendeihin, kuten kiertotalouden kannalta olennaiseen raaka-aineiden niukkuuteen sekä ilmastonmuutokseen ja väestörakenteen muutoksiin.”


Alder Fund

Mikä: Pohjoismaissa toimiva pääomasijoitusrahasto, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä kestävän kehityksen yritysten kasvuun ja strategiseen kehitykseen.

Missä: Toimisto Tukholmassa. Viisi partneria, 11 hengen tiimi.

Rahastot: Alder I ja Alder II. Salkussa tällä hetkellä kuusi yritystä: Scanacon, Aidon, Gasmet, Nordic Water, Satel, Umia.

Verkkosivut: www.alder.se