Korona kurittaa yrityksiä, mutta valtaosa pääomasijoittajista pystyy auttamaan omiaan

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin, Pääomasijoittajat ry:n ja Business Finland Venture Capitalin suomalaisille pääomasijoittajille tekemän markkinapulssikyselyn mukaan koronakriisillä on kielteisiä vaikutuksia yli puoleen sijoittajien kohdeyhtiöistä. Vastaajista 85 prosenttia uskoo kuitenkin omistajien varojen riittävän osin tai kokonaan yritysten rahoitustarpeisiin seuraavan vuoden ajan. Melkein joka kymmenes startup on hyötynyt pandemiasta.

Huhtikuussa tehdyn kyselyn mukaan koronatilanne vaikuttaa kielteisesti 50 prosenttiin venture capital -kohdeyhtiöistä ja 62 prosenttiin myöhemmän vaiheen buyout-sijoittajien kasvuyhtiöistä. Välittömässä rahapulassa on vastaajien mukaan vain pieni osa yrityksistä.

”Melko hyvä tilanne johtuu siitä, että rahastot ovat hyvin hoidettuja ja varautumistoimenpiteet ovat olleet hyviä”, toteaa Tesin rahastosijoituksista vastaava johtaja Matias Kaila.

Kyselyn mukaan pääomasijoittajien startup-kohdeyhtiöistä kolmasosalla loppuvat rahat alle puolessa vuodessa ja kolmasosalla kuuden ja 12 kuukauden välillä. Kolmasosalla startupeista kassatilanne on turvattu yli vuoden ajaksi. Startupille puolityhjä kassa on kuitenkin varsin tavallinen tilanne, sillä useat niistä on rahoitettu niin, että ne kestävät tappiollisuutta jonkin aikaa.

Yli 85 prosenttia yritysten nykyisistä omistajista arvioi pystyvänsä pääosin vastaamaan pääomasijoitettujen yritysten rahoitustarpeesta seuraavan vuoden ajan.

Kasvuyrityksiä korona kurittaa rajuimmin

Sulkutoimenpiteet ovat vaikuttaneet muita rajummin vakiintuneisiin kasvuyrityksiin, ja niiden tilanne on Kailan mielestä melko huolestuttava. Pääomasijoittajat arvioivat, että noin 40 prosentilla kasvuyrityksistä loppuvat varat alle puolessa vuodessa, ja usealla olisi matti kukkarossa jo alle kolmessa kuukaudessa ilman jatkorahoitusta.

”Tilanne on täysin poikkeuksellinen johtuen liiketoimintavolyymien radikaalista menetyksestä”, Kaila kommentoi.

Pääomasijoittajat kykenevät täyttämään myöhemmän vaiheen kasvuyhtiöiden rahoitustarpeet seuraavan vuoden aikana 58 prosentissa tapauksista. Yli puolella (59 %) kaikista kasvuyhtiöistä ulkopuolisen rahoituksen saaminen on kuitenkin epävarmaa.

Kriisin jäljet voivat realisoitua vasta viiveellä

Kyselyn tuloksista päätellen startup-yhtiöistä 42 prosenttia selviää näillä näkymin kriisiajan ylitse pääomasijoittajien lisäsijoituksin. Ulkopuolista rahoitusta on tarjolla vain 30 prosentille startupeista. Kokonaan ilman jatkorahoitusta on jäämässä alle 15 prosenttia startup- ja kasvuyhtiöistä.

”Tarvitsemme huippukasvajia ja menestystarinoita. Vaikka rahoitusta on mahdollisesti saatavilla lyhyellä aikavälillä, on tärkeää varmistaa, että kasvuyritysten omistajilla on rahoituskapasiteettia myös kriisin jälkeen tukemaan uutta kasvua ja palautumista”, Kaila sanoo.

Noin 8–10 prosentille startup-yrityksistä poikkeustila on avannut uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja nostanut kysyntää. Kasvuyritysten puolella vastaavaa ilmiö on vain 2–3 prosentin luokkaa.

”Kriisin keskellä on pidettävä myös katse tulevaisuudessa ja varmistettava, ettei hyvien yritysten rahoitus jää kriisirahoituksen jalkoihin. Panostamalla enemmän potentiaalisiin voittajiin nyt voidaan varmistaa suomalaisten innovaatioiden suhteellisesti parempi menestyminen maailmalla.”, Kaila kommentoi.


Markkinapulssi

Mikä: Tesin, Pääomasijoittajat ry:n ja Business Finland Venture Capitalin kysely, joka toteutettiin 9–16.4.2020.

Vastaajat: Kyselyyn vastasi 27 pääomasijoittajaa, joista 16 tekee venture capital -sijoituksia ja 11 buyout/growth-sijoituksia.

Kohdeyritykset: Kysely kattaa 412 yritystä, joista 345 on rekisteröity Suomeen. Yritysjoukko jakautuu laajasti eri toimialoille sekä kehitysvaiheisiin ja edustaa suomalaisia pääomasijoitustaustaisia yrityksiä hyvin.

Tulokset: Avaa tulosesitys tästä.