Lisää naisia sijoitusalalle ja yritysten johtoon!

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Sijoituspäällikkö Sanna Westman pääomasijoitusyhtiö Creandumista kertoo, mitä hyvää siitä seuraisi, että naisia olisi enemmän sijoittajina ja yritysten perustajina.

Pohjoismaiden johtaviin VC-pääomasijoitusyhtiöihin kuuluva ruotsalainen Creandum ottaa kantaa tasa-arvoon sijoitusmaailmassa. Se on tutkinut tasa-arvon toteutumista toiminnassaan ja sijoitussalkkunsa yhtiöissä, kouluttaa henkilöstöään havaitsemaan ennakkoasenteita ja pitää aihetta esillä alan tapahtumissa. Tämän vuoden Slushissa se on mukana naisyrittäjien ja -sijoittajien järjestämässä Female Founders Office Hours -tapahtumassa. Miksi tasa-arvosta pitää puhua, Sanna Westman?

”Koska se vaikuttaa menestykseen ja koska se on oikein. Tutkimustieto osoittaa, että yritykset, jotka suosivat monimuotoisuutta, tuottavat muita paremmin. Uskomme, että me itsekin toimisimme paremmin, jos tiimimme olisivat tasapainoisempia”, Westman aloittaa.

”Salkkuyhtiöissämme on vain vähän naisia perustajina ja toimitusjohtajina. Emme kuitenkaan usko, että miehet olisivat aina parempia johtajia kuin naiset. Menestyäkseen yhtiöiden tulee ottaa käyttöön kaikki parhaat kyvyt”, hän jatkaa.

Ajatus, että nykytilanne ei ole oikein, on Westmanin mukaan luonnollinen reaktio tietoon epätasa-arvosta.

Mitä Creandumilla on tehty?

Kun Creandum aloitti tasa-arvotyönsä, yksi ensimmäisistä askelista oli kouluttautuminen tunnistamaan tiedostamattomia asenteita ja ennakkokäsityksiä, jotka voivat vaikuttaa päätöksentekoon. Tietoa on alettu hyödyntää investointiprosessissa eri tavoin. Creandumilla pyritään esimerkiksi tietoisesti välttämään sitä, että sama argumentti, joka lasketaan miehelle eduksi, arvioidaan naiselle haitaksi.

Creandum lähettää puhujiksi talon ulkopuolelle sekä miehiä että naisia. Se saattaa myös edellyttää samaa tilaisuuden järjestäjiltä. All male panel ei ole tilaisuus, johon creandumlaiset haluavat osallistua. Yhtiön verkkosivuilla ja materiaaleissa on tavoitteena sukupuolineutraalius.

Creandum on toki vielä itsekin kaukana tasa-arvon perikuvasta. Sanna Westman on 10-henkisen investointitiimin ainoa nainen ja ensimmäinen, joka jäi äitiyslomalle.

”Meillä kaikki ymmärtävät, että asia on tärkeä ja haluamme edistää sitä. Tiedämme kuitenkin liian vähän siitä, miten käytännössä pitäisi edetä. Muutos tapahtuu hitaasti, mutta olemme ainakin aloittaneet”, hän toteaa.

Millainen tilanne salkkuyhtiöissä on?

Muutos edellyttää tietoa. Kun Creandum muutama kuukausi sitten tutki tasa-arvon toteutumista 43 portfolioyhtissään, niiden työntekijöistä 35 % oli naisia. Johtoryhmien jäsenistä naisia oli 21 % ja hallitusten jäsenistä 10,5 %. Samanlainen tutkimus on tarkoitus tehdä jatkossa säännöllisesti.

”Toivomme, että ajan myötä näemme luvuissa myönteistä kehitystä. Monet yhtiöistä ovat vielä pieniä. Tiedämme tutkimusten perusteella, että tasa-arvoisimpia ovat yhtiöt, jotka ovat kasvaneet siihen alusta asti. Siksi kannustamme salkkuyhtiöitämme tekemään diversiteettiä tukevia valintoja mahdollisimman varhain”, Westman kertoo.

Mitä enemmän salkkuyhtiöiden johtoryhmissä on naisia, sitä enemmän heitä on myös muilla tasoilla. Niinpä vaikuttamalla siihen, ketkä yhtiötä johtavat, voidaan mahdollisesti edistää diversiteetin toteutumista koko yhtiössä. Hallituksen jäsenten sukupuolijakaumalla ei näyttänyt olevan yhtä selvää yhteyttä yhtiön sukupuolijakaumaan.

Westmanille on ollut iloinen yllätys, että monet startupit ovat tiedostaneet diversiteetin merkityksen ja tuovat sen esiin keskustelussa sijoittajan kanssa. Asia on selvästi ihmisten mielissä. ”Tiedostamisesta ja puheesta on kuitenkin vielä matkaa tekoihin”, hän toteaa.

”Meillä kaikki ymmärtävät, että tasa-arvo on tärkeää ja haluamme edistää sitä. Tiedämme kuitenkin liian vähän siitä, miten käytännössä pitäisi edetä”, Creandumin sijoituspäällikkö Sanna Westman sanoo.

Miksi naisten on vaikeampaa saada rahoitusta?

Vaikka naisten johtamat yritykset tekevät tutkitusti parempaa tulosta kuin miesten johtamat, naisten on vaikeampaa saada startup- ja kasvuyrityksilleen rahoitusta. Westman palaa syitä pohtiessaan tiedostamattomiin asenteisiin ja käytösmalleihin.

”Ihmisellä on taipumus mieltyä ajatuksiin ja ihmisiin, joissa on jotakin tunnistettavaa. Isojen eläkerahastojen ja Venture Capital -sijoituksia tekevien perheyhtiöiden hallituksissa on yleensä iäkkäitä valkoihoisia miehiä, jotka samaistuvat miesten johtamiin VC-yhtiöihin. Nämä puolestaan rekrytoivat miehiä, jotka sijoittavat miesten perustamiin yhtiöihin. On mahdollista, että meiltä kaikilta jää jotakin huomaamatta, sekä rekrytointihaastatteluissa että perustajia haastateltaessa.”

”Ehkä meidän olisi syytä laventaa käsitystämme siitä, miltä hyvä perustajayrittäjä näyttää ja miten hän kommunikoi”, Westman miettii.

Jotta naisia voisi nousta enemmän johtotehtäviin, naisia tulisi saada lisää myös innovatiivisten yritysten muille tasoille. Westman vertaa urheiluun: tarvitaan laaja harrastajapohja, jotta voidaan kasvattaa huippu-urheilijoita. Tarvitaan myös roolimalleja ja tukea. Juuri siksi creandumlaiset puhuvat ja kirjoittavat tasa-arvosta julkisesti ja tukevat Slushin naisyrittäjätapahtumaa.

Creandum otti kehityskohteeksi nimenomaan sukupuolten välisen tasa-arvon, koska jostakin piti aloittaa. Diversiteetillä on useita muitakin ulottuvuuksia. Niiden vuoro tulee myöhemmin.

Kuvat: Junnu Lusa


Sanna Westman

Kuka: Creandumin sijoituspäällikkö kesäkuusta 2017 lähtien. Tarkkailijana (Board Observer) Careshipin, FirstVetin, Emidemic Soundin ja KRY:n hallituksissa.

Missä: Tukholmassa.

Koulutus: BSc, Business and Economics, Handelshögskolan i Stockholm.

Aiempi työkokemus: Kehitysjohtaja ja myöhemmin bodystore.comin ja FitnessMarketin vetäjä Qliro Groupissa. Sitä ennen McKinsey & Companyssä.

Mistä muusta tunnetaan: Entinen EM-tason miekkailija.

Creandum Advisor AB

Mikä: Pääomasijoitusyhtiö, jonka rahastot sijoittavat kansainvälistymistä tavoitteleviin, innovatiivisiin, teknologiaa hyödyntäviin yhtiöihin.

Missä: Tukholmassa, San Franciscossa ja Berliinissä. 16 hengen tiimi.

Rahastot: Viimeisin rahasto (Creandum IV) vuonna 2016. Kerännyt kaikkiaan 435 m € ja rahoittanut 75 yritystä, mukana esimerkiksi Klarna ja Virta. Tesi on sijoittanut Creandum II-, III- ja IV-rahastoihin.

Verkkosivut: creandum.com

 

Tutustu myös Female Founders Office Hours -tapahtumaan.