Listautumalla lisää voimaa

 • Jaa Twitterissä
 • Jaa LinkedInissä

Listaamisesta on tullut merkittävä vaihtoehto sille, että pääomasijoitusyhtiö myisi yrityksen teolliselle toimijalle tai toiselle pääomasijoittajalle.

Useat pääomasijoitusyhtiöt ovat vieneet omistamiaan suomalaisyrityksiä pörssiin parina viime vuonna.

”Toimivilla listamarkkinoilla on erittäin suuri merkitys pääomasijoittajalle. Osakeannin kautta se voi hankkia rahoitusta kohdeyrityksen kehittämiseen ja kasvattamiseen. Pörssi tarjoaa myös kanavan omistuksesta irtautumiseen”, Teollisuussijoituksen sijoituspäällikkö Samuel Saloheimo sanoo.

Esimerkiksi tilitoimisto Talenomin listautuminen First North -markkinapaikalle Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX) viime kesänä takasi yritykselle mahdollisuuden entistä nopeampaan orgaaniseen kasvuun. Tesi omistaa merkittävän osuuden perheyrityksestä myös listautumisen jälkeen.

”Sijoitimme Talenomiin vuonna 2013. Aloimme keskustella omistajien kesken listautumismahdollisuudesta yhtenä rahoitusvaihtoehtona kasvun kiihdyttämiseksi hyvin pian sijoituksen jälkeen.  Listamarkkinoilla sijoittajat voivat halutessaan myydä omat osakkeensa ilman, että koko yritystä ja perheen osakkeita tarvitsee myydä”, Saloheimo sanoo.

Kahden vuoden aikana Tesin kohdeyhtiöistä myös lääkekehitysyhtiö Herantis Pharma ja terveysteknologiayhtiö Nexstim on listattu Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle.

”First North on sopiva markkinapaikka pienemmille yhtiöille. Sen säännöt ja vaatimukset eivät ole niin raskaat kuin mitä ne ovat päälistan yrityksillä”, Saloheimo sanoo.

Mika Uotilan (vas.) mukaan Senticalle on tärkeää, että sen omistamat yritykset menestyvät jatkossakin. Samuel Saloheimon mielestä listautumiset ovat entistä varteenotettavampi vaihtoehto Tesin kohdeyrityksille, koska Suomessa on rajallinen määrä pääomasijoittajia ja teollisia toimijoita, jotka voisivat kokonsa puolesta ostaa kohdeyrityksemme.

Kolmen vuoden valmistelut

Vuoden merkkitapauksia Helsingin pörssin päälistalla oli kesäkuun alussa tapahtunut Pihlajalinna Oyj:n listautuminen. Pihlajalinnasta 51 prosenttia omistaneen Sentica Partnersin hallinnoimat rahastot myivät listautumisannissa osan osakkeistaan, mutta pitivät noin 26 prosentin omistusosuuden yhtiöstä.

”Näimme Pihlajalinnan johdon kanssa, että yrityksen listaaminen auttaisi sen liiketoimintaa tulevaisuudessa. Noustakseen johtavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimijaksi Suomessa yrityksen täytyi vahvistaa pääomarakennettaan. Listautumisessa hankituilla osakkeilla voidaan tehdä yrityskauppoja jatkossa”, Sentican toimitusjohtaja Mika Uotila sanoo.

Senticalle Pihlajalinnan listaaminen oli mahdollisuus osittaiseen irtautumiseen omistuksesta.

”Halusimme saada ulos jo hankittua arvonnousua ja toisaalta halusimme päästä nauttimaan tulevasta arvonnoususta.”

Pihlajalinnan viemistä pörssiin alettiin Uotilan mukaan valmistella jo kolmisen vuotta sitten. Tehtävä oli vaativa, koska yritys toteutti samaan aikaan useita yrityskauppoja ja osallistui kilpailutuksiin sosiaali- ja terveydenhuollon alan ulkoistuksista.

”Nostimme vähitellen valmiutta siihen, että yhtiö olisi listautumiskelpoinen”
Mika Uotila

”Nostimme vähitellen valmiutta siihen, että yhtiö olisi listautumiskelpoinen. Prosessi vietiin läpi liiketoiminnan ehdoilla. Emme halunneet Pihlajalinnan menettävän yhtään mahdollisuutta sen takia, että yrityksen listaaminen veisi liikaa resursseja itse bisnekseltä”, Uotila sanoo.

Pihlajalinnan listautuminen osui lopulta ajankohtaan, jolloin pörssin yleisindeksi oli jo pitkään ollut korkealla. Ajoitus oli otollinen myös sen takia, että Pihlajalinna pääsi toteuttamaan listautumisantinsa hieman ennen muita viime kevään listautujia.

Hallinnointi ja tiedottaminen uusiksi

Yhtiön hallinnointitapaan ja tiedonantovelvollisuuteen liittyvät asiat vaativat Uotilan mukaan erityisen paljon opiskelemista siirryttäessä pörssiin.

”Listaamattomassa yhtiössä hallinnointi on suoraviivaisempaa. Pihlajalinnan piti rakentaa hallituksen ja sen valiokuntien sekä johtoryhmän työskentelymallit ja päätöksentekomallit sellaisiksi, että ne palvelivat pörssiyhtiötä. Oli myös alettava miettiä, mistä asioista jatkossa saa puhua ja mistä ei”, Uotila kertoo.

Pääomasijoittaja ei voi aina etukäteen tietää, saisiko hän omistamastaan yrityksestä paremman hinnan listamarkkinoilta vai toiselta pääomasijoittajalta tai teolliselta toimijalta. Asiaa vaikeuttaa se, että listattavan yrityksen näkymistä ei saa puhua samalla tarkkuudella kuin perinteisessä yritysmyyntiprosessissa.

”Se mitä yhtiöstä saa listautuessa kertoa on hyvin säänneltyä. Tulevaisuuden odotusarvoista ei saa kertoa käytännössä mitään. On osattava asemoida yhtiö oikein ja kertoa asiat, joista analyytikko pystyy rakentamaan tulevaisuuden ennusteensa. Ei ole missään tapauksessa itsestään selvää, että pörssistä saa paremman hinnan kuin pääomasijoittajalta”, Uotila sanoo.

Markkinoiden heilunta tuntuu

Saloheimo huomauttaa, että listaamisen jälkeen yrityksen omistaja joutuu kantamaan sekä yritysriskiä että markkinariskiä.

”Omistuksen arvoon liittyy entistä enemmän tekijöitä, joihin omistaja ei voi vaikuttaa. On myös muistettava, että rahastomuotoisen pääomasijoittajan on palautettava rahat aikarajojen puitteissa sijoittajille. ”

Uotila myöntää, että sijoittajan voi olla hinnoitteluongelmien takia vaikea tehdä blokkikauppoja tilanteessa, jossa markkina on tulossa alas.

”En kuitenkaan usko, että osakkeiden myyminen aikanaan tuottaa meille vaikeuksia. Mitä markkinariskiin muuten tulee, on hyvä muistaa, että osakemarkkinoiden heiluminen vaikuttaa myös secondary buyout -markkinaan (osakkeiden myymiseen toiselle sijoittajalle)”, Uotila sanoo.

Senticalle on Uotilan mukaan tärkeää, että sen kerran omistamat yritykset menestyvät myös jatkossa.

”Vaikka emme omistaisi enää yhtään yrityksen osaketta myynnin tai listaamisen jälkeen, meille on tärkeätä, että se kehittyy hyvin. Kun eteen tulee seuraavan kerran Sentican omistaman yhtiön listaaminen, instituutiot ja muut sijoittajat muistavat, kuinka edellinen listaamisanti on onnistunut.”


Yhtiön listaaminen valmisteltava huolellisesti

Ajatus yrityksen listaamisesta pörssiin voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi siinä vaiheessa, kun omistajat näkevät, että jatkossa yritys ei kykene ilman uutta osakepääomaa tekemään tarvittavia investointeja liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun.

”Yrityksen vieminen pörssiin voi ajatusten tasolla olla omistajien mielessä jo useita vuosia ennen listaamista”, Tesin sijoituspäällikkö Samuel Saloheimo sanoo.

Vaikka omistajat olisivat lopulta voimakkaasti listautumisen kannalla, vaihtoehtoisia polkuja on syytä kartoittaa, koska markkinatilanne voi muuttua nopeasti.

”Listautumisia tapahtuu eniten silloin kun pörssin yleisindeksi on noussut pitkään ja on korkealla. IPO-ikkuna voi kuitenkin mennä kiinni listautumisprojektin ollessa vielä kesken.”

Listautumisprojekti vie yleensä 6 – 12 kuukautta. Viimeistään tuolloin yrityksen on oltava hallintonsa ja toimintatapojensa puolesta valmis uuteen ympäristöön.

”Listautumisen yhteydessä yrityksestä laaditaan kattava listalleottoesite ja tehdään due diligence -tarkastus, joita sijoittajat hyödyntävät osana sijoituspäätöstään. Listayhtiöllä on velvollisuus raportoida tuloksestaan säännöllisin väliajoin sekä ilmoittaa merkittävistä muutoksista liiketoiminnassaan”, Saloheimo sanoo.


Sentica Partners Oy

 • Vuonna 2005 perustettu suomalainen riippumaton pääomasijoitusyhtiö, joka keskittyy pieniin ja keskisuuriin kotimaisiin yrityksiin.
 • Suomalaiset institutionaaliset sijoittajat sekä eturivin eurooppalaiset rahastojen rahastot, Tesi mukaan lukien, ovat sijoittaneet yli 480 miljoonaa euroa rahastoihimme.
 • Sentican kohdeyhtiöt työllistivät vuonna 2016 yli 3 000 työntekijää. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto ylitti 700 miljoonaa euroa.

First North

 • NASDAQ OMX First North on OMX:n omistukseen kuuluva vaihtoehtoinen pohjoismainen osakepörssi, jota eivät koske EU:n arvopaperimarkkinalaissa säännellylle markkinapaikalle asetetut vaatimukset.
 • Aloitti toimintansa Tanskassa vuonna 2005. Laajensi toimintansa Helsinkiin 2007.
 • Vaihtoehto pienille, vastaperustetuille tai kasvuvaiheessa oleville yhtiöille, jotka eivät halua Pohjoismaiselle listalle.
 • Tesi on sijoittanut First Northiin.

Pihlajalinna Oyj

 • Suomen johtavia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia.
 • Pääkonttori sijaitsee Tampereella. Henkilöstöä vuoden 2016 lopussa yli 4400.
 • Listautui Helsingin pörssin päälistalle kesäkuussa 2015.
 • Liikevaihto vuonna 2016 399,1M€

Hyödyllisiä linkkejä listautujalle


Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Kasvu-verkkolehdessä 2/2015.