Megatrendiin tarttuminen muutti Valmet Automotiven suunnan täysin

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Valmet Automotive on neljän viime vuoden aikana onnistunut luomaan autojen sopimusvalmistuksen rinnalle uuden akkuja valmistavan liiketoimintayksikön, jolla on asiakkaina autoteollisuuden kärkiyrityksiä ja kymmenien miljoonien eurojen liikevaihto. Hallituksen puheenjohtaja Jarkko Sairanen kertoo, miksi Valmet Automotive päätti lähteä akkuliiketoimintaan ja miten se tehtiin.

Valmetin hallituksen puheenjohtaja Jarkko Sairanen

Valmet Automotive tunnetaan parhaiten Uudenkaupungin autotehtaastaan. Yhtiöllä on kuitenkin myös 1,5 vuotta sitten toimintansa aloittanut sähköautojen akkuja valmistava laitos Salossa sekä akkuliiketoimintaan liittyviä suunnittelu- ja testaustiloja sekä Suomessa että Saksassa. Hallituksen puheenjohtaja Jarkko Sairanen kertoo nyt, että uusia tuotantotiloja on tulossa sekä Saloon, Uuteenkaupunkiin että Saksaan.

”Viisi vuotta sitten teimme käytännössä ainoastaan autojen sopimusvalmistusta sekä kattojärjestelmiä avoautoihin. Nyt visiomme on, että seuraavien viiden vuoden kuluessa akkujärjestelmien suunnittelu ja valmistus tulee olemaan suurin liiketoimintamme. Megatrendeihin tarttuminen on muuttamassa yrityksen täysin”, hän sanoo.

Mainitut megatrendit ovat liikenteen sähköistyminen ja vastuullisuus. Akkuliiketoiminnallaan Valmet Automotive osallistuu liikenteen sähköistämiseen ja siten liikennepäästöjen vähentämiseen. Kyseessä ei ole päähänpisto, vaan yrityksen strategiassa tarkkaan harkittu muutos, joka sai alkunsa jo yli 10 vuotta sitten.

”Pohdimme hallituksessa, mitkä megatrendit vaikuttavat liiketoimintaamme joko avaten mahdollisuuksia tai asettaen toiminnallemme uusia vaatimuksia. Tunnistimme liikenteen sähköistymisen tärkeimmäksi trendiksi, johon meidän tulee tarttua. Vastuullisuuden nostaminen keskeiseksi osaksi toimintaamme on uudempi tärkeä teema”, Sairanen sanoo.

Valmet Automotiven tavoitteena on saavuttaa hiilidioksidineutraalius Uudenkaupungin autonvalmistuksessa tämän vuoden loppuun mennessä. Se investoi parhaillaan uusiutuviin ja biokaasupohjaisiin järjestelmiin sähkö- ja lämmöntuotannossa. ”Näemme, että tämä on tulevaisuudessa normi autoteollisuudessa”, Sairanen perustelee.

Kun hallituksessa on monipuolista osaamista sekä eri ikäisiä ja eri taustoista tulevia ihmisistä, heidän näkökulmansa auttavat operatiivisten ja strategisten asioiden tarkastelussa ja niistä keskustellessa. Tällainen hallitus pystyy kattamaan asiantuntevasti laajan asia- ja vastuukirjon.

- Jarkko Sairanen

Monimuotoinen hallitus tekee hyviä päätöksiä

Oikea-aikainen reagointi ympäristön muutoksiin on yksi kannattavan ja kestävän liiketoiminnan edellytyksistä. Hallituksen keskeinen tehtävä onkin päättää, mitä asioita lähdetään ajamaan, millä intensiteetillä, miten ja milloin. Sairasen mukaan yrityksen hallituksen koostumus vaikuttaa sen kykyyn tehdä hyviä päätöksiä muutostilanteissa.

”Kun hallituksessa on monipuolista osaamista sekä eri ikäisiä ja eri taustoista tulevia ihmisistä, heidän näkökulmansa auttavat operatiivisten ja strategisten asioiden tarkastelussa ja niistä keskustellessa. Tällainen hallitus pystyy kattamaan asiantuntevasti laajan asia- ja vastuukirjon – kukaanhan ei pysty hallitsemaan kaikkea yksin. Hallituksen jäsenten on tietenkin oltava valmiita aidosti kuuntelemaan ja avoimesti vastaanottamaan toisten näkemyksiä”, hän sanoo.

Valmet Automotiven hallituksen jäsenet edustavat eri osaamisalueita ja ikäryhmiä. Mukana on useampi saksalaisen autoteollisuuden asiantuntija, joille yrityksen asiakkaiden ajatusmaailma on tuttu. He tuovat hallitukseen toimialan syväosaamista, auttavat ongelmanratkaisussa ja avaavat ovia omilla verkostoillaan Keski-Euroopassa.

”Riittävä diversiteetti tekee hallituksesta myös johdon voimavaran sekä kokouksissa että niiden ulkopuolella ja laajentaa hallituksen kontaktiverkostoa. Eri taustoista tulevilla on todennäköisemmin toisiaan täydentävät verkostot”, Sairanen sanoo. ”Lisäksi hallituksen tulisi olla sen mukaan rakennettu, mihin haluamme mennä, eikä sen mukaan, missä olemme tänään. Henkilömuutokset pitäisi tehdä oikea-aikaisesti ja rohkeasti, jotta muutos saadaan toteutettua”, hän pohtii.

Muutosvoimaa avoimesta työskentelyilmapiiristä

Päätös strategisesta suunnanmuutoksesta syntyi Valmet Automotiven hallituksessa Sairasen mukaan melko helposti. Oli selvää, että autonvalmistuksen rinnalle pitäisi kehittää jotakin muuta, koska tasaisen toiminnan jatkuvuuden takaaminen on autojen sopimusvalmistuksessa haasteellista. Hallitus keskustelee suunnanmuutoksen käytännön toteutuksesta edelleen jatkuvasti.

”Strategiamme elää koko ajan, ja se tulee esiin jokaisessa kokouksessamme. Muutostilanne vaatii sekä hallitukselta että yritysjohdolta ketteryyttä toimia ja kyvykkyyttä pitää iso kuva mielessä samalla, kun punnitaan eri etenemistapojen hyviä ja huonoja puolia ja tehdään taktisia valintoja”, Sairanen sanoo.

Työstäessään esimerkiksi yhtiön strategiaa hallitus ja johtoryhmä istuivat säännöllisesti keskustelemaan kokopäivän työpajaan, joka päättyi yhteisen illallisen merkeissä. Hallitus oppi tuntemaan johtoryhmää ja päinvastoin. Tämä johti nykyiseen työskentelytapaan, joka on uniikki Sairasen arvion mukaan.

”Johtoryhmä näki, ettei hallitus ole raportointi- tai valvontaelin vaan osa kokonaisvoimavarojamme. Olemme vähitellen päässeet tilanteeseen, jossa yhteistyö on saumatonta. Käsittelemme hallituksen kokouksissa niihin kuuluvat asiat, mutta hallitus on käytettävissä myös kokousten ulkopuolella ja tukee johtoa intensiivisesti. Molemmat ymmärtävät silti omat vastuunsa ja velvollisuutensa, eivätkä puurot ja vellit mene sekaisin.”

”Toimintatapamme perustuu avoimeen, luottamukselliseen ilmapiiriin. Uskon, että tämä on yksi syy siihen, että olemme päässeet muutoksessamme näin pitkälle ja ottamaan koppia megatrendien mahdollisuuksista”, Sairanen arvioi.

 

Jarkko Sairanen

Kuka: Valmet Automotiven hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014 ja hallituksen jäsen vuodesta 2010, Vaisalan sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen johtaja. Myös Berggrenin hallituksen puheenjohtaja.

Koulutus: Diplomi-insinööri Helsingin teknillisestä korkeakoulusta, MBA INSEAD-kauppakorkeakoulusta Ranskasta.

Työhistoria: Pöyry, Elektrobit, Nokia, Boston Consulting Group, SIAR-Bossard. Yli 30 vuoden kansainvälinen kokemus teknologia-alan ja palveluliiketoimintayritysten johtamisesta ja kehittämisestä.

Valmet Automotive

Mikä: Autoteollisuuden palveluntarjoaja, joka on perustettu vuonna 1968. Toimitusjohtaja Olaf Bongwald.

Mitä tekee: Valmistaa Uudessakaupungissa autoja ja Salossa sähköautojen akkuja alan johtaville toimijoille. Toimintaa ja tuotantolaitoksia myös Saksassa ja Puolassa. Tier 1 -tason järjestelmätoimittaja akkujärjestelmissä sekä katto- ja kinematiikkajärjestelmissä.

Henkilöstö: Noin 4 500 työntekijää, jotka edustavat yli 70 kansallisuutta. Suurin osa työskentelee Suomessa.

Liikevaihto: Konsernin liikevaihto 2020 noin 500 MEUR.

Omistajat: Tesi, Pontos Group, CATL (Contemporary Amperex Technology Limited), yksi maailman johtavista sähköajoneuvojen akkujärjestelmien ja energiavarastojen toimittajista.

Hallitus: Jarkko Sairanen, Philip-Christian Eller, Kari Heinistö, Timo Kokkila ja Hans-Joachim Schöpf. Lisäksi hallitustyöskentelyyn osallistuvat Jussi Hattula ja Elina Lae sekä neuvonantajana Ulrich Hackenberg.