Mistä Creandum lassoaa seuraavan yksisarvisensa?

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Euroopan johtaviin venture capital -pääomasijoitusyhtiöihin lukeutuvan Creandumin perustaja Staffan Helgesson kokee, että nyt on hyviä sijoitusmahdollisuuksia enemmän kuin koskaan. Seuraavaa yksisarvista Creandum metsästää myös perinteisen teknologia-alan ulkopuolelta ja yhä monimuotoisemman tiimin voimalla.

Ruotsissa vuonna 2003 perustettu Creandum on yksi Euroopan parhaiten menestyneistä VC-pääomasijoitusyhtiöistä. Yhtiön viime vuosi oli erityisen menestyksekäs, ja se teki viisi onnistunutta exitiä, mukaan lukien Spotify, Elastic Search, Small Giant Games ja Cornershop.

”Exitien osalta on vaikea saada aikaan yhtä hyvää vuotta kuin viime vuosi. Exiteissä on pakko ajatella aina taloussyklejä, kun taas uusiin yrityksiin voi investoida niistä huolimatta. Creandum investoi uusiin yrityksiin 10 vuoden syklillä, joten siinä ehtivät suhdanteet jo välillä vaihtua”, Creandumin perustaja Staffan Helgesson sanoo.

Disruptoijien tulevaisuus on valoisa

Helgesson näkee tulevaisuuden valoisana hidastuvista talousnäkymistä huolimatta.

”Nyt on mahdollisuuksia enemmän kuin koskaan. Arvioni mukaan maailman bruttokansatuotteesta tulee vielä noin 90 % aloilta, joita ei ole kunnolla disruptoitu teknologian keinoin. Uskonkin, että monet seuraavista menestystarinoista tulevat aloilta, joita harvoin mielletään kuuluviksi perinteiseen teknologia-alaan”, Helgesson sanoo.

Suuntaus näkyykin vahvasti Creandumin viimeaikaisissa sijoituksissa, joihin lukeutuvat perinteistä lentorahtia digitalisoiva Cargo.one ja merirahdin hintavertailua ja markkinatietoa tarjoava Xeneta.

”Kuljetus- ja logistiikkamarkkinat ovat oivia esimerkkejä aloista, joiden koko ja vaikutus ovat valtavat. Kuitenkin kuluttajapalveluja lukuun ottamatta alalla on tähän mennessä vielä varsin vähän hyödynnetty teknologian tuomia mahdollisuuksia”, Helgesson toteaa.

Euroopassa riittää potentiaalia

Seuraavan menestystarina voi Helgessonin mukaan löytyä miltä tahansa maailman kolkalta.

”Kiina tulee ohittamaan Yhdysvallat teknologiamahtina, mikä toki muuttaa asetelmaa. Vaikka Eurooppa jää usein näiden kahden maan varjoon, myös täällä on hyvät edellytykset disruptiiviseen globaaliin yritystoimintaan”, Helgesson sanoo ja jatkaa:

 ”Talenttien suhteen Eurooppa ei häviä kilpailussa, mutta ehkä tarvitsemme lisää todella rautaista yrittäjäasennetta ja riskinottokykyä. Hyvä esimerkki tästä on Suomi, jossa Nokian vaikeudet tekivät lopulta todella hyvää startup-kentälle.”

Helgesson muistuttaa, että vaikeat ajat ovat monesti startupien kulta-aikaa.

”Monet hyvin menestyneistä yrityksistä on perustettu juuri laskusuhdanteiden aikana. VC-pääomasijoittajat mahdollistavat haastavissa tilanteissa yritysten kasvun ja kansainvälistymisen. Myös Tesin kaltaisilla valtiollisilla toimijoilla on merkittävä katalyyttinen roolinsa, jotta riittävä rahoitus saadaan kokoon.”

Kilpailu piristää VC-pääomamarkkinoita

Helgesson toivoo, että pohjoismaisille VC-pääomamarkkinoille saataisiin lisää kilpailua. Nousevat, uudet tiimit vauhdittavat Helgessonin mukaan myös jo olemassa olevien toimintaa.

”Hyvällä VC-toimijalla tulee olla selkeä strategia, jonka avulla se löytää sijoituskohteet, joilla on tarpeeksi isot markkinat, sekä ideat niiden disruptointiin”, Helgesson neuvoo ja jatkaa:

”Hyvän VC-tiimin taustat voivat olla moninaiset, mutta jokaisen tiimin jäsenen tulisi kyetä ottamaan riskejä ja elämään epävarmuudessa. Erittäin tärkeänä pidän myös verkostoitumista ja taitoja rakentaa hyviä suhteita.”

Vastuullisuus on hyvää bisnestä

Creandum haluaa kasvattaa oman tiiminsä diversiteettiä, ja yhtiö on muun muassa tutkinut tasa-arvon toteutumista toiminnassaan sekä sijoitussalkkunsa yhtiöissä. Lisäksi se on kouluttanut henkilöstöään havaitsemaan ennakkoasenteita ja pitää aihetta esillä alan tapahtumissa.

”Lähestymme diversiteettiä kahdesta suunnasta. Haluamme kasvattaa omassa toiminnassamme ja portfolioyhtiössämme eri sukupuolten edustusta ja ensimmäisen tai toisen polven maahanmuuttajataustaisten määrää. Jos naisten on vaikea rikkoa yritysmaailma lasikattoja, yhtä haasteellista se on tietyille maahanmuuttajaryhmille, joiden edustajat kokevat syrjintää jo nimensäkin takia.”

Helgessonin mukaan tutkimustieto osoittaa, että yritykset, jotka suosivat monimuotoisuutta, tuottavat muita paremmin.

”Meillä on tässä vielä paljon tehtävää omassakin tiimissämme. 18 työntekijästämme kymmenen on miehiä ja kahdeksan naisia, mutta investointitiimissämme on vasta yksi nainen. Se on kuitenkin tärkeä alku, sillä investoijien joukko on hyvin miesvaltainen. Asian perinpohjaiseksi muuttamiseksi tarvitaan näkyviä naisroolimalleja, ja on tärkeä tehtävämme auttaa heitä onnistumaan”, Helgesson sanoo.

Diversiteetin lisäksi Creandumilla arvioidaan jokaisen sijoituksen kohdalla myös ympäristönäkökulmia. Monet yhtiön viimeaikaiset sijoitukset auttavat myös ilmastovaikutusten hillitsemisessä.

”Vastuullisuus on muuttunut muotisanasta käytännön teoiksi. Creandumilla panostamme ympäristöasioihin ja diversiteettiin siksi, että ne ovat hyväksi liiketoiminnalle ja parantavat tuottoja”, Helgesson summaa.


Creandum Advisor AB

Mikä: Pääomasijoitusyhtiö, jonka rahastot sijoittavat kansainvälistymistä tavoitteleviin, innovatiivisiin, teknologiaa hyödyntäviin yhtiöihin.

Missä: Tukholmassa, San Franciscossa ja Berliinissä. 18 hengen tiimi.

Rahastot: Viimeisin rahasto (Creandum IV) vuonna 2016. Kerännyt kaikkiaan 500 M € ja rahoittanut 75 yritystä, mukana esimerkiksi Klarna ja Virta. Tesi on sijoittanut Creandum II-, III- ja IV -rahastoihin.

Verkkosivut: creandum.com

Artikkeli julkaistiin ensimmäisen kerran Tesin vuosikertomuksessa 2018 täällä.