Nasdaq First North ja päämarkkina vertailussa

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Kumpaan kasvuyrityksen kannattaa listautua, First Northiin vai päämarkkinalle? Asiakkuusjohtaja Minna Korpi Nasdaq Nordicista kertoo, mitä eroa markkinapaikoilla on ja mitä listautuminen niihin edellyttää.

Listautuminen pörssiin antaa kasvuyritykselle mahdollisuuden kerätä pääomia kasvun rahoittamiseen samalla, kun yhtiön omistuspohja laajenee. Listautumisen myötä yhtiön omavaraisuusaste kasvaa ja vieraan pääoman kustannus pienenee. Useimmat yritykset listautuvat pörssiin kotimaassaan. Mutta kummalle listalle listautua, Nasdaq First Northiin vai Nasdaq Nordicin päämarkkinalle?

”First North ja päämarkkina tarjoavat samat mahdollisuudet pääoman hankintaan ja osakkeiden kaupankäyntiin, mutta First North -markkinapaikalla on hiukan kevyemmät vaatimukset. Suurin ero listalleottokriteereissä tulee pörssilistalla vaaditusta IFRS- kirjanpitokäytännön noudattamisesta”, Korpi kertoo.

”Lisäksi mikäli listautumisanti on alle 5 miljoonaa euroa, First North -markkinapaikalle voi listautua kevyemmällä yhtiöesitteellä. Päämarkkinalla vaaditaan aina huomattavasti laajempi listalleottoesite. Nyrkkisääntöä yhtiön koolle ei ole, mutta jos yrityksen markkina-arvo on 30 miljoonaa euroa tai enemmän, se voi harkita päämarkkinaa”, hän jatkaa

First North -markkinapaikalla on isojakin yrityksiä, kuten Verkkokauppa.com ja Detection Technology, joiden markkina-arvo nousee 200–300 miljoonaan euroon. Toisaalta päämarkkinalla on myös keskisuuria yhtiöitä, jotka ovat pienempiä kuin First Northin isoimmat yhtiöt. Koko ei siten aina ratkaise.

Osa sijoittajista arvostaa enemmän päämarkkinapaikan yrityksiä

”Päämarkkina tuo mukanaan tietyn laatuleiman ja enemmän näkyvyyttä. On sijoittajia, jotka eivät koskaan sijoita First North-yhtiöihin. Esimerkiksi institutionaalisen sijoittajan tai rahaston säännöissä voidaan sulkea pois muut kuin päälistalla olevat yhtiöt”, Korpi sanoo.

Toisaalta Korpi kertoo keskustelleensa hiljattain First North -markkinapaikasta sijoitusalalla toimivan toimitusjohtajan kanssa. Tämä totesi, että jos yhtiö on kiinnostava, he ostavat sen osakkeita listasta riippumatta.

First North tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden sijoittaa yhtiöön jo sen varhaisessa vaiheessa, jolloin sijoituksen riskit ja tuottomahdollisuudet voivat olla isommat kuin päämarkkinoilla. Kaupankäynti on Korven mukaan sijoittajan kannalta periaatteessa yhtä helppoa molemmilla markkinapaikoilla.

”Nokian osakkeilla on yhtä helppoa käydä kauppaa kuin Nixun osakkeilla, mutta käytännössä yhtiöiden osakkeilla on eri likviditeetit, ja useimmiten Nokiaa on enemmän myytävänä kuin Nixua. Kauppoja käydään kuitenkin samalla kaupankäyntialustalla ja samoilla ohjelmilla”, hän toteaa.

First Northin listautumiskriteerit ovat yritykselle helpommat

Pörssin päämarkkinalle pyrkivältä vaaditaan enemmän kuin First North -markkinapaikalle listautuvalta. Nasdaq Helsingin päämarkkina on EU:n tasolta säädeltyä, kun First Northia säätelee pitkälti Nasdaq Nordic itse. First Northiin voisi periaatteessa listautua vaikka pelkällä liiketoimintasuunnitelmalla, kun päämarkkinoille listautujalta vaaditaan kolmen vuoden tilinpäätöshistoria.

”Päämarkkinan yhtiöt raportoivat tuloksestaan IFRS-tilinpäätöskäytännön (International Financial Reporting Standards) mukaisesti, kun First Northin yhtiöt voivat tehdä tilinpäätöksensä paikallisen tilinpäätöskäytännön eli Suomessa FAS:n (Finnish Accounting Standards) mukaan. IFRS-maailmaan siirtyminen on usein iso asia yhtiölle ja myös kustannuskysymys”, Korpi arvioi.

Myös esitekäytännöissä on eroa. Jos yhtiön osakeanti on alle viisi miljoonaa euroa, se voi listautua prospektusta kevyemmällä yhtiöesiteellä, jonka hyväksyy pörssi. Päälistalle vaaditaan finanssivalvonnan hyväksymä, EU-lainsäädännön mukaisesti laadittu listalleottoesite.

”Esiteraja on siirtymässä kahdeksaan miljoonaan euroon eli jatkossa kaikki alle kahdeksan miljoonan euron osakeannilla listautuvat voivat tulla First North listalle yhtiöesitteellä. Tätä ei kuitenkaan ole vielä vahvistettu”, Korpi kertoo.

First North voi olla myös ponnahduslauta päämarkkinalle

Päämarkkinalle hakeutuvalla yhtiöllä tulee olla hyväksytty neuvonantaja, joka auttaa sitä listautumisvaiheessa ja listautumisen jälkeen. Pörssin hyväksymien neuvonantajien luettelo löytyy Nasdaqin verkkosivuilta. Neuvonantajat ovat pankkeja, pankkiiriliikkeitä, corporate finance -taloja tai tilintarkastusyhtiöitä.

”Päämarkkinoille hakevan yrityksen esite hyväksytään finanssivalvonnassa, minkä jälkeen pörssin listautumiskomitea käsittelee yhtiön hakemuksen. First Northiin hakijan hakemuksen käsittelee pörssin markkinavalvonta”, Korpi kertoo.

Pörssi opastaa listautujia mielellään. Monet First Northiin hakijat tarvitsevat Korven mukaan neuvontaa vähintään viikoittain hakuvaiheessa. Päämarkkinalle tulijat ovat neuvonantajien ansiosta usein jo varsin valmiita listautumiseen ottaessaan yhteyttä pörssiin.

”First North voi toimia myös ponnahduslautana päämarkkinalle. Meillä Suomessa viisi yhtiötä on vaihtanut listalta toiselle. Päälistalle siirtyminen ei ole mitenkään pakollista, vaan myös First North voi toimia hyvin, vaikka yhtiö kasvaisikin”, Korpi toteaa.

Näin viime vuonna listauduttiin

Nasdaq Nordicin pohjoismaisille markkinoille listautui viime vuonna kaikkiaan 115 yhtiötä, mikä oli pörssin kaikkien aikojen ennätys. Yhtiöistä 36 listautui päämarkkinoille ja 79 First North -markkinapaikalle.

”Helsingissä listautumisia oli 13, joista kuusi oli First North -markkinapaikalle ja seitsemän päämarkkinalle. Kolme päälistalle listautuneista siirtyi sinne First Northista”, Korpi kertoo.

Yhteensä Nasdaq Nordiciin listautuneet yhtiöt keräsivät pääomia 3,6 miljardia euroa, joista suomalaisten yhtiöiden osuus oli 1,7 miljardia euroa. Summan suuruus johtuu siitä, että kaksi Pohjoismaiden suurinta listautujaa, Terveystalo ja Rovio, listautuivat Suomessa.

Korven mukaan listautumiset ovat keskimäärin olleet sijoittajille hyvin tuottoisia. Vuodesta 2012 alkavat laskelmat kertovat, että jos sijoittaja olisi sijoittanut kaikkiin listautujiin, hän olisi saanut paremman tuoton kuin indeksin mukaan. Pörssin yleisindeksin tuotto oli tuona aikana 28 prosenttia, mutta listautujilla 45 prosenttia. Kaikki listautujat eivät ole menestyneet, mutta mukana on yhtiöitä, jotka ovat tuottaneet erittäin hyvin.

Keskimäärin suomalaiset First North -yhtiöt ovat keränneet listautumisannissa 12 miljoonaa euroa. Suomalaisten First North -yhtiöiden markkina-arvo oli keskimäärin 63 miljoonaa euroa, kun markkina-arvon mediaani oli 42 miljoonaa euroa. Suomalaisten First North – yhtiöiden keskimääräinen liikevaihto ennen listausta on ollut 26 miljoonaa euroa, mediaani 15,5 miljoonaa euroa.

”Tämä kertoo, että hyvinkin pienet yhtiöt ovat listautuneet First North -markkinapaikalle”, Korpi sanoo.

Tätä listautujilta vaaditaan:

Listalleottamisen kriteerit First North ja pörssilista


Minna Korpi

  • Kuka: Asiakkuusjohtaja Nasdaq Helsingissä. Auttaa työssään uusia yhtiöitä listautumaan.
  • Koulutus: Kauppatieteiden maisteri Turun kauppakorkeakoulusta.
  • Aiempi kokemus: Työskennellyt Nasdaq Helsingissä eri tehtävissä yli 10 vuotta. Sitä ennen sijoitusneuvojana pankissa.

Nasdaq

Mikä: Nasdaq Inc. on maailman johtava kaupankäynti-, selvitys-, pörssiteknologia-, arvopapereiden listaus-, markkinainformaatio- ja listayhtiöpalveluiden tarjoaja. Nasdaqiin kuuluviin pörsseihin on listautunut noin 3 900 yhtiötä.  Nasdaq Nordic käsittää Nasdaq -konsernin pohjoismaisten pörssien yhteisen tarjonnan Helsingissä, Kööpenhaminassa, Tukholmassa, Islannissa, Tallinnassa, Riiassa ja Vilnassa. Nasdaq Helsinki eli Helsingin pörssi on suomalaisten arvopapereiden markkinapaikka.


Lue lisää: Pörssilistautujan käsikirja

Lue lisää: First North -listautujan käsikirja

Katso Nasdaqin video First Northista:

https://www.youtube-nocookie.com/watch?time_continue=4&v=xd2OtQoFF5o