Nuoret matkalla kohti merkityksellistä elämää

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Vuoden lähestyessä loppuaan on luonteva hetki miettiä koettua ja aikaansaatua. Meillä Tesissä pyrkimys vaikuttavuuteen, ympäristö- ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen pääomasijoittamisen kautta, on ulottunut koko henkilöstöön ja vienyt vastuullisuutta seuraavalle tasolle. Annamme nyt toista kertaa joululahjoituksemme Helsingin Diakonissalaitoksen nuorisopalvelulle, Vamosille. 

Koulutus ja yhdenvertaisuus ovat ratkaisevia tekijöitä yhteiskunnan toimivuudelle. Laadukas koulutus luo pohjan hyvinvoinnille, uuden oppimiselle ja yhteiskuntaan integroitumiselle. Se edistää teknologian ja tuottavuuden kehitystä sekä ihmisen mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Ylevien tavoitteiden lisäksi huomio tulee kuitenkin kiinnittää yksittäisiin ihmisiin. Myös heihin, joiden toiveet ovat vielä hahmottumattomia tai kyky unelmoida ja tavoitella jotakin ehkä kokonaan kadonnut.

Päätimme tesiläisten kesken antaa nyt toista kertaa joululahjoituksemme Vamosille. Vamos on Helsingin Diakonissalaitoksen nuorisopalvelu, joka vähentää 12−29-vuotiaiden nuorten syrjäytymistä ja auttaa heitä kiinnittymään opintoihin tai työelämään. Tavoitteena luoda jokaiselle ihmisarvoinen huominen.

Lue lisää Vamosin toiminnasta täältä.