Relais Group: Pörssiin Tesin ankkuroimana

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Relais Group listautui Nasdaq First North -kauppapaikalle Helsingissä vuonna 2019. Toimitusjohtaja Arni Ekholm kertoo, että listautuminen on täyttänyt toiveet: pörssiyhtiön asema on helpottanut yritysostoja, lisännyt yhtiön tunnettuutta ja kerännyt myönteistä palautetta niin henkilöstöltä kuin asiakkailtakin. Listautuminen edesauttoi myös yhtiön pysymistä pääosin kotimaisessa omistuksessa.

”Kaikki listautumisen edut osoittautuivat todellisiksi. Meillä oli kaksi päätavoitetta: kerätä pääomaa yrityskauppojen toteuttamiseen ja tehdä yrityksen osakkeesta vaihdon väline. Nämä toteutuivat, ja olemme jo käyttäneet osakkeita maksuvälineinä yrityskaupoissa. Listautumisen sivutuotteena nostimme toimintamme tasoa entisestään, minkä seurauksena tunnettuutemme yrityksenä on kasvanut merkittävästi. Pörssiyhtiöön liittyy tietty laatuleima ja luotettavuus, mistä on meille tietenkin etua”, Arni Ekholm kertoo.

Ekholmin mukaan ankkurisijoittajat ovat hyvin tärkeitä listautuvalle yritykselle, koska niiden sitoutuminen vaikuttaa siihen, miten muut sijoittajat näkevät yrityksen. Relais onkin toinen kahdesta yrityksestä, joiden listautumiseen Tesi on tullut mukaan ankkurisijoittajana.

”Tunnistimme Relaisissa kasvuun ja kansainvälistymiseen pyrkivän yrityksen, jonka liiketoimintaan liittyy kiertotalouden elementtejä. Tesin osallistumiselle nähtiin olevan perusteita, koska markkinatilanne oli listautumisen kannalta epävarma ja annin suunniteltu koko, 20 miljoonaa euroa, oli First North -listautumiseksi merkittävä”, Tesin sijoituspäällikkö Miikka Salminen perustelee.

Asiakkaat ja henkilöstö huomasivat yhtiön uuden ryhdin

Relais Group valitsi Helsingin pörssin päälistan sijasta First North -kauppapaikan, koska se nähtiin luontevana vaihtoehtona yrityksen silloisessa kehitysvaiheessa. Lisäksi First North -listan asettamat vaatimukset listautuville ovat hieman helpommat täyttää. Relais ei tee esimerkiksi kvartaaliraportointia eikä sillä ole kaikkia päälistan yrityksiltä vaadittavia valiokuntia.

Ekholm kertoo, että neuvonantajat haastoivat yritystä miettimään toimintaansa monelta eri kannalta. Listautumisen valmisteluun liittyi muun muassa avainprosessien kuvaaminen, yrityksen arvojen määrittely, eettisten ohjeiden laatiminen ja whistleblowing-kanavan luominen. Yritykselle tehtiin perusteellinen listautumisesite ja rakennettiin profiilia nostavat verkkosivut.

”Henkilöstöltä tuli myönteistä palautetta rakenteiden ja toimintatapojen selkiyttämisestä. Myös asiakkaat huomasivat toimintamme saaneen uutta ryhtiä listautumisen myötä. Jotkut sanoivat käsityksensä pörssiyhtiöstä muuttuneen: meistä ei tullutkaan kasvotonta kvartaalitaloutta harjoittavia pahiksia. Päinvastoin pystyimme esimerkiksi isompien ostovolyymien ansiosta tarjoamaan asiakkaillemme entistä kilpailukykyisempiä hintoja”, Ekholm kertoo.

Listautuminen on Ekholmin mukaan avannut Relaisille myös uusia mahdollisuuksia rahoituksen hankkimiseen. Ei sillä ollut rahoitusvaikeuksia aikaisemminkaan, mutta nyt vaihtoehtoja on enemmän.

Listautumista saatetaan vierastaa, koska sen ajatellaan jäykistävän ja hankaloittavan yrityksen toimintaa. Ekholmin mukaan isoimmat muutokset liittyivät sisäpiirisäännöksiin ja jatkuvaan tiedonantovelvollisuuteen.

”Regulaatio ei ole mystiikkaa vaan järjellä ymmärrettävissä. Listautuminen vaatii kunnon suunnittelun, resursoinnin ja toteutuksen, mutta se maksaa ehdottomasti vaivan”, hän tiivistää.

Listautuminen vaatii kunnon suunnittelun, resursoinnin ja toteutuksen, mutta se maksaa ehdottomasti vaivan.

Listautumisesta uutta puhtia yrityskauppoihin

Relais Groupin strategiaan kuuluu orgaanisen kasvun ohella kasvu yritysostojen avulla. Listautumisella haettiin ja saatiin uutta sujuvuutta kaupantekoon.

”Pelkästään se, että osakkeillamme on tietty arvo, teki meistä houkuttelevan vaihtoehdon myyjille. Kun myyjät saavat osan kauppahinnasta osakkeina, he voivat päästä jatkossa mukaan jakamaan menestyksemme hedelmiä yhdessä meidän kanssamme”, Ekholm sanoo.

Yhtiöryhmä on viime vuosina ostanut useita ruotsalaisyrityksiä ja laajentunut yritysostolla Tanskaan. Sen viimeisin ostos oli suomalainen, hyötyajoneuvojen huolto- ja korjausliiketoimintaan keskittyvä Raskone.

”Myös suomalainen yritys voi lähestyä muissa maissa toimivia yrityksiä ostomielellä. Kukaan ei ole vielä lyönyt luuria korvaan, kun olen ottanut yhteyttä. Listautuminen toi tähän tietyn lisän, koska meistä on verkossa tarjolla hyvät tiedot.”

Relais Group pitää integraationsa kevyenä, joten ostetut yritykset säilyttävät nimensä ja kasvonsa asiakkaisiin päin. Myös tekemisen henki halutaan pitää samana kuin ennen omistuksen vaihdosta. Synergiahyötyä saadaan etenkin yhteishankinnoista.

Ekholmin mukaan yhtiö haluaa jatkaa kasvuaan ja hyödyntää siinä yritysostoja. Vuonna 2019 Relais asetti tavoitteeksi kaksinkertaistaa pro forma -liikevaihtonsa viidessä vuodessa 119 miljoonaan euroon. Tavoite on jo niin lähellä, että yhtiö on ilmoittanut tarkentavansa liikevaihtotavoitettaan tämän vuoden aikana. Relais Group tuottaa hyvin ja se uskoo tulevaisuuteen.

Relaisissa vastuullisuus on arjen tekoja

Vastuullisuus nähdään Relaisissa arjen tekoina. Erityisesti tämä korostuu hankinnoissa. Varmistaakseen hankintojen vastuullisuuden Relais on perustanut yhteispohjoismaisen osto-organisaation, joka on luonut YK:n kestävän kehityksen ja eettiset vaatimukset huomioon ottavan tavarantoimittajien valintaprosessin. Relaisin kaikki toimittajat ovat sitoutuneet vaatimuksiin.

”Iso osa varaosistamme on kierrätettäviä ja pantillisia. Akkujen lisäksi esimerkiksi laturit, käynnistysmoottorit ja ilmastointikompressorit palautuvat asiakkailta meille ja lähetämme ne tehtaalle kunnostettaviksi. Tämän jälkeen ne palautuvat uudelleen käyttöön”, Ekholm kertoo.

Kuljetuksiin Relais käyttää yhtiöitä, joilla on vahvat hiilijalanjäljen pienentämistavoitteet. Tarkka digitaalinen varaosaluettelo vähentää osaltaan kuljetusten tarvetta ja säästää ympäristöä.

”Asiakkaan on usein vaikeaa löytää täsmälleen oikea varaosa. Aikaisemmin hän saattoi varmuuden vuoksi tilata esimerkiksi kolme hieman erilaista osaa ja palautti niistä ne väärät kaksi. Uuden digitaalisen varaosaluettelomme hakukone osaa suositella tarkasti, mitä kannattaa tilata.”

Tesin ankkurisijoitus antaa vakaan tuen listautujalle

Tesi päätti vuonna 2018 ottaa työkaluvalikoimaansa ankkurisijoittajana toimimisen kasvuyritysten listautumisissa. Miikka Salmisen mukaan päätöksellä haluttiin piristää pörssin First North -listaa, jonka toiminta oli hiljaista verrattuna vaikkapa Ruotsin vastaavaan.

”Havaitsimme myös, että listautumista harkitsevalla yrityksellä saattoi olla pulaa ankkurisijoittajista Suomen sijoittajakentän suhteellisen kapeuden vuoksi. Halusimme avartaa tätä markkinakapeikkoa”, hän taustoittaa.

”Pääomasijoittaminen on edelleen pääasiallinen toimintatapamme. Osalle yrityksistä listautuminen on kuitenkin sopivampi vaihtoehto kasvupääoman keräämiseen kuin pääomasijoitukset. Myös näissä yrityksissä on Tesin sijoittajaprofiiliin sopivia kohteita, joiden toimintaan liittyy muun muassa meille tärkeä vaikuttavuusnäkökulma”, Salminen perustelee.

Tesi on edelleen mukana omistajana Viafinissä ja Relaisissa, joiden ankkurisijoittaja se oli, koska se haluaa tarjota yritysten pörssitaipaleen alulle vakaan tuen.

Myös Tesin suorien sijoitusten kohdeyrityksille listautuminen on yksi tapa kerätä kasvupääomaa. Tällöin Tesi voi tilanteen mukaan jatkaa yrityksessä omistajana tai irtautua siitä.

 

Tesi ankkurisijoittajana listautumisissa

  •  Ankkurisijoittaja sitoutuu merkitsemään tietyn määrän yhtiön osakkeita listautumisannin toteutuessa.
  •  Arvostetun sijoittajan ankkurisijoitus voi toimia yrityksen laatutakuuna, joka edesauttaa listautumisen toteutumista ja vauhdittaa yrityksen kasvua.
  •  Tesi tekee ankkurisijoituksia listautumassa oleviin eri toimialojen yrityksiin, joiden toimintaan liittyy vaikuttavuusnäkökulma.
  •  Tesillä on asiantuntemusta esimerkiksi siitä, mitä sijoittajat odottavat listautuvalta yritykseltä ja miten ne yrityksen näkevät. Se ei ole varsinainen neuvonantaja listautumisessa.
  •  Tesi varautuu tukemaan ankkurisijoituksen turvin listautuvien yritysten toimintaa pitkäjänteisesti.

 

Relais Group

Mikä: Ajoneuvojen sähkövaruste- ja varaosaliiketoimintaa harjoittava maahantuoja ja tekninen tukkuliike. Toimitusjohtaja Arni Ekholm. Hallituksen puheenjohtaja Kari Stadigh.

Mitä tekee: Luo lisäarvoa asiakkailleen tarjoamalla ajoneuvojen sähkövarusteet, varaosat ja asiantuntijapalvelut ajoneuvojen elinkaaren eri vaiheisiin luotettavasti, tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.

Missä toimii: Pääkonttori Vantaalla. Toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Liikevaihto: Vuoden 2020 liikevaihto 128,9 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen 30 %.

Asiakkaat: Huoltoketjut, varaosaliikkeet, korjaamot ja jälleenmyyjät.

Brändit: Startax, Awimex, ABR, Huzells, SEC Scandinavia, TD Tunga Delar ja Raskone.

Konserniyhtiöt: Startax Finland Oy, Startax AS, Startax Maskin-Teknisk AS, Startax Sweden AB, Awimex International AB, AB Reservdelar, Huzells i Karlstad AB, SEC Scandinavia A/S, TD Tunga Delar Sverige AB sekä Strands Group AB, Raskone.

Omistajat: Viisi suurinta omistajaa Mika Salmivuori, Nordic Industry Development AB, Ajanta Oy, Tesi ja Elo.