Rester luo tekstiliteollisuudelle resurssiviisaan toimintamallin

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Outi Luukko, Resterin toimitusjohtaja

Tekstiilien kierrätys tulee EU-alueella pakolliseksi vuoteen 2025 mennessä. Resterin tehtaalla Paimiossa kierrätys on jo nyt arkea.

Tekstiilikuituja kierrättävän Resterin idea lähti kytemään Outi Luukon vuonna 2008 perustaman työvaateyritys TouchPointin myötä. TouchPointin tavoitteenaan oli tarjota ekologisia työvaatteita, joissa materiaalit saadaan suljettuun kiertoon.

Suljetulla kierrolla pyritään kierrättämään esimerkiksi teollisuuden tuotannon sivuvirtaa tai käytöstä takaisin kerättyä materiaalia joko omaan tai kokonaan toisen teollisuuden alan raaka-aineeksi neitseellisen raaka-aineen käytön sijaan. Tällöin toteutuu materiaalien maksimaalinen hyötykäyttö sekä toisaalta hukan ja päästöjen minimointi.

Suhde jätteisiin muuttuu kiertotalouden myötä – kaikkien materiaalien osalta tulisi pyrkiä resurssiviisaaseen malliin. Innovatiivisimmat jätehuoltoyhtiöt luovatkin parhaillaan nahkaansa vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

Idea kypsyi laitoksen perustamiseen

Luukon tavoite ekologisuudesta ja suljetusta kierrosta törmäsi tekstiilialan hidasliikkeisyyteen, ekologisten vaihtoehtojen vähäisyyteen sekä alalla vallitsevaan kulttuuriin.

Kun ongelmat oli tunnistettu, ne oli ratkaistava. Avuksi tulivat muun muassa VTT:n tekstiilikierrätyksen Telaketju-hankkeet. Niiden aikana Luukolla kypsyi ajatus tekstiilien kiertotalouslaitoksen perustamiseksi, joka tapahtuikin vuonna 2019.

Resterin pari ensimmäistä vuotta kului liiketoiminnan ja palvelumallin rakentamiseen sekä teknologian määrittelyyn. Paimion tuotantolaitos valmistui keväällä 2021 ja sen teollinen tuotanto käynnistyi marraskuussa 2021.

Yhteistyömme kuntaomisteisen Lounais-Suomen Jätehuollon kanssa on ollut alusta alkaen ainutlaatuista. Toimimme samoissa tiloissa niin, että meidän tuotantolinjamme vastaanottaa yritysten tekstiilijätettä ja Lounais-Suomen Jätehuolto kuluttajien tekstiilejä. Tavoitteenamme on tuottaa kaikista vastaanottamistamme materiaalilaaduista korkealaatuista raaka-ainetta eri teollisuuden haarojen käyttöön.”

Laitoksen kokonaisvolyymi on 11 000 tonnia vuodessa, josta Resterin tuotantolinjan osuus on 6 000 tonnia.

Edelläkävijä muuttaa ajattelutapaa

Koska uusiokuitujen käyttö on vasta aivan alussa, täytyy Resterin asiantuntijoiden tehdä markkinoilla runsaasti valistustyötä ja markkinointia, joilla alan yritykset vakuutetaan uusiokuidun käyttömahdollisuuksista.

Tehtävämme on haastaa asiakkaitamme. Samalla on meneillään selvä siirtymä kiertotalouteen, jota tukee EU:n lainsäädäntö ja tekstiilistrategia.

Tekstiileistä kiertää globaalisti vain yksi prosentti uudelleen tekstiiliksi. 99 prosenttia päätyy pääasiassa polttoon tai kaatopaikalle. Ennusteiden mukaan tekstiilikuitujen käyttö kasvaa 2020-luvun aikana muun muassa väestönkasvun ja kertakäyttömuodin myötä 1,5-kertaiseksi. Yhtälö ei ole kestävä, ja siksi tekstiilikierrätys on välttämätöntä.

Meillä on tahtotila viedä muutosta läpi niin, että saamme arvoketjun kaikki osapuolet mukaan muutokseen. Teemme paljon yhteistyötä eri osapuolten kanssa muun muassa materiaalien testaamisessa, sertifioinnissa ja tuoteturvallisuuden varmistamisessa.

Tehtävämme on haastaa asiakkaitamme. Samalla on meneillään selvä siirtymä kiertotalouteen, jota tukee EU:n lainsäädäntö ja tekstiilistrategia.

Laajaa osaamista sijoittajilta

Resterin onnistumisen takana on Luukon mukaan yhtiön perustajien määrätietoisuus, suomalainen sisu sekä kyky ja asiantuntemus kehittää yrityksen ja kiertotalouden siirtymää. Menestys edellyttää toimialan ja sen arvoketjujen ymmärrystä sekä vahvan näkemyksen, mitä tekstiilikierrätyksellä tavoitellaan.

Rester sai kesän 2022 sijoituskierroksellaan vahvan tuen kasvulleen. Kierrosta johti Lindström, yksi Resterin suurimmista asiakkaista, jonka tavoitteena on poistotekstiilien sataprosenttinen kierrätys vuonna 2025. Kierrokselle osallistuivat myös Tesi kiertotalousohjelmastaan, Taaleri Sijoitus ja vastuulliseen sijoittamiseen erikoistunut Besodos Investors. TouchPoint jatkaa yrityksen pääomistajana.

Suomalaisyritysten onnistumisten eteen työskentelevä Tesi on tuonut Resterille kasvurahoituksen lisäksi teollisen kasvun ymmärrystä.

Ilman investointeja emme kasva globaaleille markkinoille, joilla on valtava kysyntä palvelullemme. Tesi tuo meille osaamistaan teollisuudesta sekä liiketoimintamme skaalaamiseksi kansainväliseille markkinoille”, Luukko sanoo.

Ikkunat auki Eurooppaan

Resterin kansainvälistyminen on jo hyvässä vauhdissa, sillä tekstiilimateriaaleja tulee sen laitokselle Suomen rajojen ulkopuolelta. Näin siksi, ettei Pohjois-Euroopassa ole vastaavaa laitosta tai palvelua. Yritys on avannut jo Ruotsiin palvelupisteen, jossa kierrätettäviä tekstiilejä otetaan vastaan.

Meillä on valmiina suunnitelmat laitoksemme laajentamiseksi, mutta päätöstä siitä ei ole vielä tehty”, Luukko raottaa yrityksen suunnitelmia.

Nykyisen Pohjoismaita palvelevan laitoksen lisäksi Rester suunnittelee laitoksia Manner-Eurooppaan. Ne voivat olla identtisiä nykyisen laitoksen kanssa tai räätälöityjä kohdemarkkinoiden tarpeisiin.

Luukolla on realistinen ymmärrys yrityksen kasvusta, vaikka globaalit markkinat ovatkin valtavat. Lähivuosien askeleina ovat arvoketjujen luominen tuotannon kaikille jakeille sekä Ruotsin kierrätyskeskuksen kehittäminen. Sen jälkeen tähtäimessä on toiminnan laajentaminen Keski-Eurooppaan joko omalla laitoksella tai yhteistyrityksellä paikallisen toimijan kanssa.

Yrityksen kasvusta esimerkiksi sataan miljoonaan euroon Luukko ei lausu tavoitevuottaan.

Aika on puolellamme. Tekstiiliteollisuudelle tarvitaan resurssiviisas toimintamalli, koska raaka-aine uhkaa loppua”, Luukko sanoo.

 

Tesi haluaa nostaa Suomen uudistavan talouskasvun eturiviin. Kehitämme markkinaa ja toimimme aktiivisesti kasvavien suomalaisyritysten onnistumisen puolesta. Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Meiltä saat pitkäjänteistä apua, markkinatietoa, kärsivällistä rahaa ja osaavaa omistamista. tesi.fi | Twitter LinkedIn Uutiskirje