”Suomi on koulutuksen suurvalta” – Sparkmind Fund auttaa oppimisalan yrityksiä menestykseen

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä
Yksi Sparkmindin kohdeyhtiöistä on Kide Science.

Ensimmäisen pohjoismaisen koulutussektoriin keskittyvän pääomarahastoyhtiön Sparkmind.vc:n toimitusjohtaja Marko Kyyrönen pitää Suomea koulutuksen suurvaltana, jonka tulisi hyödyntää hyvää mainettaan. Millaisten oppimisalan yritysten hän uskoo menestyvän kansainvälisesti?

Yksi pääomasijoitusrahastomaailman viime vuosien trendeistä on ollut entistä erikoistuneempien rahastojen syntyminen. Marko Kyyrösen ja kumppaneiden Sparkmind.vc on hyvä esimerkki suomalaisesta sektorifokusoituneesta pääomarahastoyhtiöstä. Sparkmindin ensimmäinen rahasto Sparkmind Fund keräsi viime vuonna lähes 40 miljoonaa euron sitoumukset sijoittaakseen oppimisalan yrityksiin. Rahaston enimmäiskoko on 60 miljoonaa euroa. Mihin Sparkmind pyrkii?

”Haluamme kasvattaa oppimisalan varhaisen vaiheen kasvuyhtiöstä kansainvälisesti skaalautuvia menestysyhtiöitä. Auttamalla rahaston kohdeyrityksiä menestymään kehitämme samalla laajemminkin koko oppimisalaa. Toivon mukaan kohdeyhtiöidemme esimerkit antavat muillekin rohkeutta pyrkiä kasvu-uralle ja etsimään skaalautuvia liiketoimintamalleja”, Kyyrönen vastaa.

Kyyrönen toivoo, että oppimisalalla toistuisi sama menestyksen kierre kuin pelialalla, ja menestyjien vanavedessä syntyisi laajempikin ekosysteemi. Yritykset kasvattaisivat alalle uusia osaajia ja kehittäisivät ennennäkemättömiä tuotteita ja palveluja. Oppimisalalla on enemmän tilaa yrityksille ja innovaatioille kuin moni suomalaisen koulutusjärjestelmän kasvatti luulisi:

”Koulutusala on globaalisti lähellä terveydenhuoltosektorin kokoa kulutuksella mitattuna. Se ulottuu laaja-alaisesti varhaiskasvatuksesta ja kouluikäisten oppimistarpeiden tukemisesta ammattiin valmistavaan koulutukseen, yritysten koulutustarpeiden täyttämiseen ja elinikäiseen oppimiseen asti”, Kyyrönen muistuttaa.

Kun teknologia ja koulutus lyövät kättä

Sparkmindin tähtäimessä ovat EdTech-yritykset, jotka luovat arvoa muun muassa kehittämällä uusia digitaalisia oppimisen apuvälineitä. Niin kutsuttu EdTech on osa digitalisaation megatrendiä, joka on viiden viime vuoden aikana alkanut mullistaa myös koulutusalaa. Viime aikoina koronaepidemia on tuonut digitaalisen oppimisen koteihin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

”Alalle on viime vuosina tullut entistä enemmän näkyviä kasvuyhtiöitä. Etenkin Kiinassa ja Yhdysvaloissa on kehittynyt EdTech-alan unicorn-yhtiöitä eli nopeasti kasvavia startupeja, joiden arvo on miljardi dollaria tai enemmän. Näin EdTech on tullut terminä entistä tutummaksi myös laajemmille sijoittajapiireille”, Kyyrönen kertoo.

Erikoistunut koulutussektorin pääomarahasto antaa Tesin ja eläkeyhtiöiden kaltaisille institutionaalisille sijoittajille mahdollisuuden osallistua välillisesti toimialan kehittämiseen ja hyötyä sen mahdollisesta menestyksestä. Sparkmind on tehnyt neljä ensimmäistä sijoitustaan suomalaisiin kasvuyrityksiin, mutta se katsoo kotimarkkinakseen koko Euroopan.

”Tunnemme erityisesti Suomen ja Pohjois-Euroopan oppimisalan kasvuyhtiöt jo melko kattavasti, mutta tutkapeittomme laajenee kovaa vauhtia. Etsimme erityisesti yrityksiä, joiden ratkaisut ovat skaalattavissa maailmanlaajuisille markkinoille”, Kyyrönen kuvailee.

Suomi on koulutuksen suurvalta

Ei liene sattumaa, että Pohjoismaiden ensimmäinen EdTech-rahasto kerättiin juuri Suomessa. Suomalaislasten menestys kansainvälisissä oppimisvertailuissa muistetaan yhä ulkomailla hyvin. Kyyrösen mukaan Suomi on koulutuksen suurvalta, ellei koko Euroopan niin ainakin Pohjoismaiden tasolla. Tähän on monta syytä.

”Suomalaisilla opettajilla on vahva kasvatustieteellinen koulutus, joka edesauttaa toimivien oppimisratkaisujen kehittämistä niin kasvuyrityksissä kuin laajemmin yhteiskunnassa. Kunnat, koulut, oppilaitokset ja yliopistot ovat tukeneet alaa avaamalla oviaan kehittäjille. Opetusmenetelmiä on mahdollista kehittää ja testata yhä paremmin yhteistyössä opettajien ja oppilaiden kanssa.”

”Lisäksi meillä on vahvaa teknologista osaamista. Pelillistäminen on yhä suurempi teema oppimisessa, koska sillä pystytään parantamaan oppilaiden kiinnostusta ja sitoutumista uuden oppimiseen. Meillä osataan hyödyntää tekoälyä, robotiikkaa ja XR-teknologiaa. Kaikkia näitä on mahdollista käyttää hyväksi opetuksessa. Kansallisia kyvykkyyksiä meillä on – nyt parhaiden alkuvaiheen yritysten pitää vain löytää toimivat kasvustrategiat ja sopivat rahoituskumppanit sekä kerätä rohkeutta kasvaa”, Kyyrönen sanoo.

Kuvassa: Kide Sciencen tiedekerhoissa opitaan tiede- ja taideaineiden alkeita leikin ja tarinoiden avulla.


Sparkmindin neljä ensimmäistä valintaa

Sparkmindin neljä ensimmäistä kohdeyhtiötä ovat Kide Science, Schoolday, Playvation ja Fuzu – kaikki Sparkmindin tiimille tuttuja aikaisemmilta vuosilta tai muutoin.

1. Kide Science hyödyntää Helsingin yliopistossa tehtyä pedagogista tutkimusta tiedekasvatuksessa. 3–9-vuotiaat oppivat tiedekerhoissa leikin ja tarinoiden avulla empiirisen tutkimuksen sekä tiede- ja taideaineiden alkeita. Valmiita opetusmateriaaleja on niin varhaiskasvatusyksiköille kuin kotejakin varten.

Kide-kerhoja on Suomen lisäksi esimerkiksi Kiinassa ja muualla Kaakkois-Aasiassa, missä suomalaisia opetusmenetelmiä pidetään suuressa arvossa. Kide Sciencen taustalla on ajatus, että jos lapsi omaksuu tieteellisen ajattelun periaatteita jo varhaislapsuudessa, se parantaa hänen oppimistuloksiaan myös myöhemmin.

Verkkosivut: kidescience.com

2. Schoolday on kouluhyvinvoinnin mittaamiseen ja analysointiin tarkoitettu sovellus, joka on tarkoitettu ala-asteiden, yläasteiden ja lukioiden käyttöön. Koulu saa tekoälypohjaisen palvelun avulla tietoa oppilaiden voinnista päätöksentekonsa perustaksi, mikä on etäopiskelun aikana erityisen hyödyllistä. Myös Schooldayn malli perustuu tutkimukseen. Schooldayllä on jo asiakkaita muun muassa Pohjoismaissa, USA:ssa ja Australiassa. Seuraavaksi se pyrkii kasvamaan erityisesti Yhdysvaltain markkinoilla.

Verkkosivut: schoolday.com

3. Playvation tunnetaan digitaalisesta lasten kieltenoppimisratkaisusta, Moomin language school -sovelluksesta. Sovellus opettaa englantia suomalaisen pedagogiikan ja Muumi-tarinoiden avulla. Sitä käytetään jo 27 maassa, ja Playvation aikoo seuraavaksi lujittaa asemaansa etenkin Aasian markkinoilla. Suomessa Moomin language school on käytössä muun muassa Touhula- ja Nordlandia-päiväkodeissa.

Verkkosivut: Moomin language school

4. Fuzu on kustannustehokas ja räätälöty elinikäisen oppimisen ratkaisu ja työnvälityspalvelu, jonka päämarkkina-alue on Itä-Afrikassa. Nuoret työnhakijat oppivat Fuzun digitaalisten oppisisältöjen avulla työelämässä tarvittavia taitoja ja pätevöityvät parempiin työpaikkoihin, joihin he ovat itse asettaneet uratavoitteensa. Fuzun avulla voi myös löytää unelmiensa työpaikan, ja työnantaja voi löytää tuhansista hakijoista paikkaan parhaiten sopivan työntekijän. Palvelulla on jo yli miljoona käyttäjää. Vaikka Fuzun liiketoiminta ja pääosa sen henkilöstöstä on Afrikassa, on Fuzun pääpaikka Suomessa, Helsingissä.

Verkkosivut: fuzu.com


Sparkmind.vc

Mikä: Pohjoismaiden ensimmäinen pääomarahasto, joka keskittyy sijoittamaan oppimissektorin yrityksiin.

Partnerit: Marko Kyyrönen, Kai Talas, Vesa Laakso ja Antti Korhonen.

Rahasto: Sparkmind Fund sulkeutui ensimmäisen kerran joulukuussa 2019 kerättyään noin 40 miljoonan euron sijoitussitoumukset. Tavoitteena nostaa sitoumusten määrä 60 miljoonaan euroon vuoden loppuun mennessä.

Sijoittajat: Muiden muassa Tesi, KRR III, OP-ryhmä, Elo, Jyväskylän yliopisto ja Espoon kaupunki.

Sijoitukset: Rahasto sijoittaa yrityksiin siemenvaiheesta lähtien B-sijoituskierroksiin saakka. Yksittäiset sijoitukset ovat enintään noin 7 miljoonaa euroa.

Kohdeyhtiöt elokuussa 2020: Playvation, Kide Science, Fuzu, Schoolday.

Verkkosivut: sparkmind.vc


Marko Kyyrönen

Kuka: Sparkmind.vc-pääomarahastoyhtiön toimitusjohtaja.

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, Vaasan yliopisto.

Aikaisempi kokemus: Sijoitusalalla vuodesta 2002, ollut perustamassa monia sektorirahastoja ja toiminut rahastoyhtiön toimitusjohtajana.

Miksi juuri Sparkmind? ”Uusien tietojen ja taitojen oppimisessa on aina kipinää!”