”Tee töitä fiksummin, älä kovemmin” – Icebreaker.vc tukee startupeja kasvuhakkeroinnin avulla

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Monet Icebreaker.vc:n salkkuyrityksistä ovat kasvaneet nopeasti. Kaksi selittävää tekijää piilee Icebreakerin toimintatavoissa. Yritys panostaa perustajien hyvinvointiin ja tutustuttaa startupit kasvuhakkeroinnin saloihin Head of Growth Mari Luukkaisen johdolla.

Icebreaker.vc

Helsingissä toimiva Icebreaker.vc sijoittaa lupaaviin enkeli- ja siemenvaiheen teknologiayrityksiin, jotka sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa tai Virossa.  Sen ensimmäinen, vuonna 2017 perustettu rahasto on sijoittanut 38 yritykseen. Niistä kymmenen on kerännyt 1–5 miljoonaa euroa jatkosijoituskierroksilla, joissa on ollut mukana maailman tunnetuimpia ja menestyneimpiä sijoittajia. Yhtiön toinen rahasto sulkeutui ensimmäisen kerran huhtikuussa 2020 saavutettuaan 5 miljoonan euron koon, ja marraskuuhun mennessä rahasto oli sijoittanut 10 yritykseen. Sen tavoitteena on tehdä 20 sijoitusta vuodessa.

”Etsimme yrityksiä, joiden toiminta perustuu ohjelmistokehitykseen ja joilla on vahva teknologiaosaaminen sekä kykyä kasvaa globaalien voittajien joukkoon. Perustajien ei tarvitse olla kokeneita yrittäjiä, vaan etsimme ihmisiä, jotka ovat törmänneet ongelmaan ja lähteneet kehittämään siihen ratkaisua. Kokemuksenne mukaan domain-osaaminen ja oman alan syvällinen tuntemus ennustavat yrityksen menestystä”, Luukkainen sanoo.

Icebreaker tukee perustajien hyvinvointia

Icebreaker on myös satojen ammattilaisten yhteisö, jonka kautta startupin perustamista suunnitteleva voi löytää perustajakumppaneita, asiakkaita ja neuvonantajia. Icebreakerin erottaa monista muista rahastoyhtiöistä myös huomion kiinnittäminen salkkuyhtiöiden perustajien henkilökohtaiseen kasvuun.

”Olemme tietääkseni lähialueiden ainoa pääomasijoittaja, joka pitää perustajien henkistä ja fyysistä hyvinvointia tärkeänä kehityskohteena. Icebreakerin tiimi on hyvin sitoutunut tähän tavoitteeseen”, Luukkainen kertoo.

”Tiedän omastakin kokemuksestani startupeissa, miten kovaa painetta perustajat kokevat esimerkiksi sijoituskierrosten aikana. Aktiivisen sijoittajan antama käytännön tuki tai sen puute voi olla ratkaiseva tekijä yrityksen toiminnan jatkumisen kannalta etenkin, kun kyseessä on varhaisen vaiheen startup ja suhteellisen kokematon perustaja”, hän jatkaa.

Icebreaker kannustaa perustajia tekemään töitä fiksummin, ei kovemmin, ja jakamaan vastuuta keskenään. Se antaa neuvoja myös yhtiökumppaneiden valintaan – läheisimmät ystävät eivät aina ole paras vaihtoehto.


Mari Luukkainen, kasvuhakkeri ja Icebreaker.vc:n Head of Growth

Kasvuhakkerointi on rohkeiden työkalu

Luukkainen uskoo, että kasvuhakkeroinnin, eli systemaattisen testauksen, menetelmien omaksuminen olisi tärkeää koko suomalaiselle startup-yhteisölle – ja kaikille muillekin yrityksille, jotka haluavat kasvaa kansainvälisiksi menestystarinoiksi.

”Voidaksemme kilpailla Facebookin, Uberin ja Airbnb:n tapaisten globaalien yritysten kanssa meidän pitää oppia ja iteroida yhtä nopeasti. Ne kaikki käyttävät systemaattista testausta (growth hacking).”

”Kasvuhakkerointia pidetään usein virheellisesti vain digitaalisen markkinoinnin työkaluna. Sen avulla voi kuitenkin kehittää kaikkea mitattavaa, kuten myyntiä, rekrytointia, tuotekehitystä ja asiakaspalveluprosesseja”, Luukkainen kertoo.

”Growth hacking sopii parhaiten startupeille, koska testaaminen sisältää aina epäonnistumisen mahdollisuuden, ja epäonnistumisen myöntäminen vaatii rohkeutta. Kasvuhakkeroinnissa pidämme epäonnistumisia mahdollisuuksina oppia ja vaihtaa suuntaa. Mitä nopeammin opimme, sitä parempi”, hän jatkaa.

Kasvuhakkerointi käytännössä – Freskan tarina

Hyvä esimerkki kasvuhakkeroinnin tuloksista on Freskan tarina. Luukkainen työskenteli kahden vuoden ajan tässä siivousalan startupissa tittelillä Head of Growth. Tuona aikana Freskan liikevaihto kasvoi 700 000 eurosta 13 miljoonaan euroon, ja yritys laajeni Ruotsiin ja Norjaan.

”Tehtäväni oli edistää yrityksen kasvua kaikin keinoin. Tein muun muassa asiakashankintaa, kehitin siivoojien rekrytointiprosessia ja osallistuin tuotekehitykseen. Vakuutuin siitä, että kasvuhakkeroinnin pitää kattaa yrityksen kaikki toiminnot. Kasvuvastaavan rooli yrityksessä on keskeinen, ja hänellä tulisi olla näkyvä asema ja mandaatti toimitusjohtajan oikeana kätenä”, hän sanoo.

Perustajien valmennusta ja kasvuhakkereiden kouluttamista

Lähdettyään Freskasta Luukkainen halusi levittää kasvuhakkeroinnin ilosanomaa entistä tehokkaammin ja laajemmalle. Icebreakerin kasvuvastaavana hän ryhtyi valmentamaan yritysten perustajia ja kannustamaan heitä kasvuhakkeroinnin pariin.

”Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että systemaattinen testaaminen ja oppiminen ovat hyviä ideoita. Perustajat ovat kuitenkin usein niin kiireisiä, ettei heiltä onnistu kasvuhakkeroinnin edellyttämä systemaattisuus. Koska menetelmä on melko helppo oppia, sain ajatuksen, että voisin kouluttaa kasvuhakkereita itse.”

Luukkainen ryhtyi sanoista tekoihin. Ensimmäinen koulutettavien ryhmä sai aikaan niin hyviä tuloksia, että vuonna 2020 Luukkainen koulutti seitsemän ryhmää lisää. Koulutusohjelman rahoitus järjestyi, kun Icebreakerin portfolioyritykset menestyivät kasvuhakkeroinnin tuloksena erittäin hyvin.

Kaikesta päätellen kasvuhakkerointi on tullut Suomeen jäädäkseen, ja nopeasti kasvavia startupeja on odotettavissa lähitulevaisuudessa lisää.

Lue lisää: Miten growth hacking toimii? Mari Luukkainen Icebreaker.vc:stä kertoo

Mari Luukkainen

Kuka: Mari Luukkainen, 35, Icebreaker.vc:n Head of Growth

Mitä tekee: Kouluttaa kasvuhakkereita ja rakentaa kasvutiimejä kiihdyttämään varhaisen vaiheen startupien kasvua.

Koulutus: BBA Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta. Opiskellut itsenäisesti vuosien ajan.

Ennen Icebreakeria: Affiliate-markkinointia, konsultointia, useissa startupeissa markkinointipäällikkönä tai kasvuvastaavana.

Miksi juuri Icebreaker: Luukkainen kokee, ettei saanut startup-aikoinaan sijoittajilta muuta apua kuin rahaa. Icebreakerin tiimi on hyvin sitoutunut antamaan käytännön tukea perustajille. Luukkaisen mielestä tämä on perustajien hyvinvoinnin ohella ratkaiseva tekijä siinä, menestyykö startup vai kaatuuko se.

Blogit: mariluukkainen.fi, mariluukkainen.medium.com

Icebreaker

Mikä: Helsingissä toimiva pääomasijoitusyhtiö ja yhteisö, jonka Lasse Lehtinen, Aleksi Partanen, Riku Seppälä ja Teddie Wardi perustivat vuonna 2016. 12 hengen henkilöstö.

Rahastot: Rahasto I 20 miljoonaa euroa ja rahasto II 85 miljoonaa euroa (tavoitekoko).

Sijoittajat: Tesi, eläkeyhtiöitä, rahastojen rahastoja, perheiden sijoitusyhtiöitä, yrityksiä ja yrittäjiä.

Kohdeyhtiöt: Domain-asiantuntemusta omaavat enkeli- ja siemenvaiheen teknologiayritykset Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Portfolio: Lumoa, Cachet, Fixably, MVision, Selko, Flowhaven, Hoxhunt, Inscripta, Roadcloud, Tesseract, Aibidia, Cerenion ja monia muita. MVision käyttää tekoälyä syövän sädehoidon suunnitteluun vapauttaen näin terveydenhuollon resursseja muualle.  HoxHunt on kehittänyt pelillistetyn kyberhyökkäyssimulaation.  Logmore on kehittänyt dynaamisiin QR-koodeihin ja pilvipalveluun perustuvan logistiikkatunnistimen, joka mahdollistaa entistä tarkemman ja laajemman kuljetusten seurannan.

Erityistä: Icebreaker on lähialueiden ainoa rahasto, jonka tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu perustajien hyvinvointi.

Verkkosivut: icebreaker.vc