Terveysteknologia kiinnostaa nyt enkelisijoittajia eniten

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Joni Karsikas

Sijoitusjohtaja

Siinä missä tämän hetken nopeimmin kasvava ala on bioteknologia, pitävät suomalaiset enkelisijoittajat terveysteknologiaa sijoituskohteista kiinnostavimpana. Tesin sijoitusjohtaja Joni Karsikas on hyvillään Tesin ja FiBANin tuoreen tutkimuksen tuloksista, jotka kertovat, että näiltä aloilta on todennäköisesti tulossa vahvoja hankkeita myös myöhempiin sijoitusvaiheisiin.

Enkelisijoittamisen trendejä luotaava tutkimus toteutettiin suomalaisen ohjelmistoyritys Vainun kehittämällä uudella algoritmilla, joka luokittelee startupeja automaattisesti niiden verkkosivujen perusteella. Tutkimusaineistossa oli mukana 1178 startupia, jotka saivat enkelirahoitusta vuosina 2013–2020.

”Tuloksista voi päätellä, miltä aloilta Suomessa on löytynyt viime vuosina laadukasta hankevirtaa aikaisen vaiheen sijoittajille. Niiden avulla voi myös ennakoida, miltä sektoreilta on muutaman vuoden kuluttua tulossa yhtiöitä myöhempiin rahoitusvaiheisiin. On hienoa nähdä, että terveysala vetää näin hyvin”, Joni Karsikas sanoo.

Terveysteknologia nousi viime vuonna suosituimmaksi enkelisijoitusten kohteeksi ohittaen ensi kertaa IT-alan, jonka suosio on ollut tasaisen vahvaa koko tutkimuksen kattaman ajan.

Terveydenhoito suurin ala enkeli-investoinneille

Terveysala resonoi enkelisijoittajien arvoihin

Karsikas arvioi, että todennäköisin enkelisijoittajien kasvaneen kiinnostuksen syy on terveysalan hankkeiden parantunut laatu. Vahvoja hankkeita on yksinkertaisesti vireillä entistä enemmän.

”Enkelisijoittaja valitsee mieluiten kohteen alalta, jonka hän tuntee ennestään. Yleisemmin voi ajatella, että terveysalan hankkeet resonoivat enkelisijoittajien arvoihin: moni on mielellään mukana parantamassa ihmisten hyvinvointia”, Karsikas pohtii.

Yksi selittävä tekijä liittyy sijoittamisen dynamiikkaan. Venture capital -rahastot ja institutionaaliset sijoittajat valitsevat portfolioonsa mieluiten hankkeita, jotka alkavat tuottaa liikevaihtoa melko nopeasti. Tällaisia ovat esimerkiksi IT-alan hankkeet. Enkelisijoittajat taas voivat olla valmiimpia sijoittamaan kohteisiin, jotka vaativat pitkäjänteisyyttä.

”Terveysala on tarkasti säänneltyä ja konservatiivista, joten uuden tuotteen tuominen markkinoille on pitkä prosessi. Suomessa on lupaavia alan yrityksiä, jotka ovat rahoittaneet startup-vaiheensa kokonaan enkelisijoituksilla ja siirtyneet sen jälkeen oman sektorinsa VC-sijoittajiin tai muihin rahoituskanaviin”, Karsikas kertoo.

Takavuosien epäonnistumiset on unohdettu

Bioteknologian nopea nousu enkelisijoituskohteena on silmiinpistävää. Vuosina 2015–2016 ala keräsi vain vähän varhaisemman vaiheen sijoituksia, mutta vuonna 2020 bioteknologia oli jo viidenneksi suosituin sijoituskohde enkelisijoittajien keskuudessa. Bioteknologia on biologian ja biokemian osa-alue, jonka sovelluksia käytetään laajasti innovatiivisessa tuotekehityksessä, kuten lääkkeiden ja ravinnon valmistuksessa.

”Sijoitusaktiivisuuden vaihtelulle voi etsiä syitä vaikkapa takavuosien epäonnistumisista lääkekehityshankkeissa. Silloin saadut haavat ovat nyt arpeutuneet, ja sijoittajat ovat palanneet alalle läksynsä oppineina”, Karsikas summaa.

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 2,1 miljardia euroa. www.tesi.fi | @TesiFII