Terveysteknologia – monien mahdollisuuksien mielenkiintoinen markkinarako!

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Joni Karsikas

Sijoitusjohtaja

Terveysteknologian kysyntä kasvaa ja ala tarjoaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen. Samalla se luo tilaisuuden kasvuun ja kansainvälistymiseen. Suomessa alan osaamista, hankkeita ja mielenkiintoa riittää, mutta kasvuvaiheen riskirahoituksessa on vielä kehitettävää.

Tesin tuore markkinatutkimus avaa näkymää terveysteknologiaan ja sen rahoitukseen Suomessa. Kysyimme terveysteknologiaan perehtyneeltä Tesin sijoitusjohtaja Joni Karsikkaalta aiheesta lisää.

Mitä terveysteknologialla tai terveysalalla oikeastaan tarkoitetaan tässä yhteydessä?

Yleisesti terveysteknologialla tarkoitetaan tällä hetkellä lääketieteellisiin ja diagnostisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita.

Terveysteknologia on terminä kuitenkin hieman epämääräinen, sillä se ei pidä sisällään esimerkiksi lääkekehitystä, joka kuuluisi olennaisesti teeman alle. Lisäksi ala on hyvin laaja, ja pitää sisällään erittäin heterogeenisen joukon yrityksiä.  Lääkekehitys, lääkinnällisten laitteiden kehitys ja digitaalinen terveys ovat kaikki jokseenkin eri maailmoja, joissa pätevät eri lainalaisuudet.

Onko terveysteknologiassa markkinakapeikko ja jos niin minkälainen?

Näen sektorilla selvän markkinakapeikon ja sijoittajanäkökulmasta myös ison mahdollisuuden. Ala on hidas ja hyvistä syistä erittäin säännelty, joten sen syvällinen ymmärtäminen vaatii sijoittajiltakin paljon. Jotkin terveysyhtiöistä ovat nopeasti skaalattavissa kaupallisesti, mutta vastaavasti iso osa tarvitsee aikaa rakentaakseen vahvaa kliinistä näyttöä.

Kapeikkoa näyttäisi olevan erityisesti kliinisimmissä teemoissa ja pienempien siemenrahoituskierrosten jälkeen. Yhtiöt tarvitsevat tietyn kypsyystason myöhempiin rahoitusvaiheisiin. Mutta eivät nämä kapeikot ja mahdollisuudet vain yhtä tai kahta kapeaa teemaa koske, vaan koko ala on erittäin mielenkiintoinen.

Miten Suomen tilanne eroaa muusta maailmasta?

Esimerkiksi läntisessä Keski-Euroopassa tuntuu olevan kypsempi ekosysteemi sekä yritysten että sijoittajien puolella. Siksi alaan erikoistuneita rahastoja on aiemmissa vaiheissa. Näille rahastoille löytyy laadukasta hankevirtaa jo kotimarkkina-alueelta, ja kynnys maantieteelliseen laajentumiseen voi olla korkea.

Myöhempien vaiheiden rahastot toimivat laajemmalla maantieteellisellä alueella, mutta kriteerit ovat tässä vaiheessa jo korkeat. Toki helpottaa, jos yhtiö on isompien sijoittajien tutkassa esimerkiksi hyvämaineisilta varhaisen vaiheen sijoittajilta pääomia saaneena. Yhtenä Suomen viimeaikaisena ominaispiirteenä voisi mainita, että enkeli- ja joukkorahoituskierroksen osuus sektorin sijoituksista on poikkeuksellisen korkea. Tesin keräämän datan mukaan viime vuonna puolet sektoriin sijoitetuista euroista tuli enkeli- tai joukkorahoituskierroksista.

Millainen rooli Tesillä on terveysteknologiasektorin rahoittamisessa?

Suurin osa varoistamme on rahastosijoituksissa, joka on luontevin kanava kehittää paikallista sijoitusekosysteemiä. Monet kotimaiset rahastot tarkastelevat sektoria muiden ohella, mikä on tietysti tärkeää. Toisaalta pohjoismaiset, sektoriin fokusoituneet rahastot ovat myös mielenkiintoisia, sillä tätä kautta lisätään sitä ymmärtävää pääomaa markkinaan.

Suorien sijoitusten puolella edesautamme kierrosten syntymistä vähemmistösijoittajana, minkä uskon madaltavan lead-sijoittajan kynnystä sijoituspäätöksissä. Terveysteknologia on yksi painopisteitämme, ja pyrimme täydentämään markkinaa etenkin markkinakapeikkoalueilla. Käytännössä pystymme tekemään sijoituksia myös hieman aikaisempiin venture capital -vaiheisiin, kunhan sijoitussyndikaatti on laadukas.

Mitä pitäisi tehdä, jotta ala saisi lisää riskirahaa?

Yhtiöiden laadulla ja näytöillä on suurin vaikutus. Lisäksi laadukkaiden sijoittajien mielenkiinto sektoria ja maata kohtaan edesauttaa asiaa. Oman ymmärryksen ja kokemuksen kerryttäminen alasta on tärkeää, ja toisaalta kansainvälisten sijoittajien houkutteleminen markkinaan jo aikaisissa vaiheissa vie ekosysteemiä eteenpäin.

Tietyissä teemoissa on vielä historian painolastia epäonnistumisista. Alalla on kuitenkin nähty viime aikoina tuottavia irtautumisia, mikä toivottavasti luo uskoa ja kiinnostusta myös sijoittajissa. Onnistumiset ruokkivat mielenkiintoa sekä sektoria että Suomea kohtaan.

Lisätietoja:
Joni Karsikas, sijoitusjohtaja
joni.karsikas@tesi.fi
+358 40 827 0395

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 2,1 miljardia euroa. www.tesi.fi | @TesiFII