Tesi rahoittaa kiertotalouteen tähtääviä yrityksiä ja rahastoja

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Oletko tullut ajatelleeksi, että sinunkin yrityksesi voi olla osa kiertotaloutta? Tesin kiertotalousohjelma rahoittaa lupaavia kiertotalousyrityksiä 75 miljoonalla eurolla.

”Kannustamme yrittäjiä kehittämään liiketoimintamallejaan siihen suuntaan, että energia- ja resurssitehokkuus kasvaisivat. Meitä kiinnostavat myös yritykset, jotka eivät ole vielä merkittävästi panostaneet kiertotalouteen, mutta olisivat valmiita siirtymään kiertotaloustyyppiseen liiketoimintaan vaikkapa jonkin isomman investoinnin kautta”, kertoo johtaja Jussi Hattula Tesin Kasvu- ja Teolliset sijoitukset -tiimistä.

Yrityksellä voi olla hyvä idea, muttei kykyä tai halua kantaa kaikkea riskiä yksin. Hattula huomauttaa, että hankkeet on usein vietävä riittävään kokoluokkaan ennen kuin ne alkavat toimia kannattavasti. Myös tällaisia investointeja kiertotalousohjelmasta on tarkoitus tukea.

Ohjelma vastaa osaltaan kysymykseen, mitä Tesi tekee edistääkseen Suomen ilmastotavoitteiden toteutumista. Tesi on aikaisemminkin investoinut kiertotalousyhtiöihin, mutta erillinen ohjelma auttaa nostamaan kiertotalouden merkitystä suomalaisessa yrityskentässä.

Tesi haluaa panostaa vahvasti kiertotalouteen. Sijoituksista vastaava tiimi Matti Kangas, Mikael Niemi ja Juuso Puolanne tulevat arvioimaan hankkeiden potentiaalia ja tukemaan ohjelmaan valittuja yrityksiä kohti kasvua ja kansainvälistymistä.

Mikä kaikki on kiertotaloutta?

Ohjelman potentiaalisia kohdeyhtiöitä on niin pienissä startupeissa kuin isoissa teollisissa toimijoissakin. Kangas tuo esiin ohjelman laaja-alaisuuden:

”Kiertotalouden sateenvarjon alle mahtuu monenlaisia yrityksiä, esimerkiksi yritys ei myykään valmistamaansa tuotetta tavarana, vaan palveluna. Tämä kannustaa tekemään tuotteista kestäviä sekä huoltamaan ja korjaamaan niitä. Näin säästyy raaka-aineita”, hän kuvailee.

Tesin tämänhetkisistä kohdeyhtiöistä 3 Step IT harjoittaa kiertotaloutta juuri siten; asiakasyritysten ei tarvitse ostaa omia tietokoneita, vaan yhtiö vuokraa ne, pitää niistä huolta ja kierrättää käytetyt laitteet.

”Kiertotaloutta harjoittaa myös Kotkamills, joka tekee muovitonta, täysin kierrätettävää pakkauskartonkia. Sitä voi käyttää vaikkapa kertakäyttömukeihin tai pakasteiden pakkaamiseen. Näin vähennetään muovijätettä”, Kangas jatkaa.

Kierrätyslasia puhdistava ja käsittelevä Uusioaines edustaa ilman muuta kiertotaloutta. Vähemmän ilmeistä voi olla, että digitaalisten alustojen kautta toimiva jakamistalous on kiertotaloutta. Mutta on se:

”Jakamistalous mahdollistaa energian ja resurssien tehokkaamman käytön. Sen sijaan, että kaikki omistavat oman koneen tai laitteen, se onkin mahdollista lainata digitaalisen alustan avulla vain käytön ajaksi. Toivomme yritysten tarttuvan myös ajatukseen jakamistaloudesta, koska siitä kehittyy hyvää liiketoimintaa”, Niemi puolestaan lisää.

Tesi tuo rahoitusosaamista, riskinottokykyä ja verkostoja

Puolanne kertoo, että rahoitusta voi saada esimerkiksi jonkin uuden konseptin pilotointiin, henkilöstömäärän kasvattamiseen, käyttöpääomaksi tai yritysostoakin varten, mikäli se tukee yhtiön kasvustrategiaa.

”Tesille sijoitukset ovat aina usean vuoden investointeja. Tarvittaessa voimme olla omistajana pitkäänkin”, Niemi täydentää.

Tesi aikoo tehdä kiertotalousohjelmassa noin kymmenen sijoitusta noudattaen normaaleja sijoitusperiaatteitaan: jokaisessa hankkeessa on mukana yksityisiä kanssasijoittajia. Aktiivisena omistajana Tesi tuo yrityksiin rahan ja riskinottokyvyn lisäksi kokemusta ja verkostoja. Yritykset saavat kasvuun muun muassa rahoitusosaamista, yhtiön kasvusuunnitelman ja kiertotaloustavoitteiden toteuttamista tukevia hallitusosaajia sekä yhteydet esimerkiksi Sitran kiertotalousverkostoon ja alan muihin toimijoihin sekä vaikuttajiin.

”Ohjelman koko on 50 miljoonaa euroa ja yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa sen kautta kanavoitunee yrityksille kasvurahoitusta merkittävästi enemmän. Ohjelman vaikuttavuus tullee olemaan rahallisesti kaikkiaan noin nelinkertaisesti Tesin sijoittama määrä”, Hattula arvioi.

Tesi pyrkii ohjelman avulla myös kannustamaan yksityistä rahoitusmarkkinaa havaitsemaan, että kiertotalous on erittäin kestävä suunta rahoituksen kohdentamiseen.

”Tavoitteenamme on, että Suomesta löytyisi yksi tai kaksi rahastoa, joiden fokuksesta osa olisi kiertotaloudessa”, lisää Kangas.

Kiertotaloudella on jo kiire

”Uskomme, että suomalaisilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet vahvoiksi toimijoiksi kiertotaloudessa myös kansainvälisesti, koska olemme lähteneet liikkeelle muita aikaisemmin. Nyt kilpailukykyä on vielä luotavissa suhteellisen helposti, kunhan yritys lähtee ripeästi liikkeelle”, Niemi arvioi.

”Valmista, käytä ja hylkää -tyyppinen ajatusmalli on resurssitehoton. Kiertotaloudella alkaa olla kiire – meiltä loppuu planeetan resurssit, jos emme toimi. Jos samalla pystymme luomaan kannattavaa kansainvälistä liiketoimintaa, mikäpä sen parempi. Menestyksen pitää vain tällä kertaa tulla jostakin muuta kuin luonnonvarojen kritiikittömästä käytöstä”, Hattula jatkaa.

Tesi on mielellään mukana pohtimassa yritysten kanssa, mitä kiertotalous voisi juuri heidän liiketoiminnassaan olla.

”Tärkeintä on, että yritykset tunnistaisivat kuuluvansa ryhmään, jonka on mahdollista kehittää kiertotaloutta, ja ottaisivat rohkeasti yhteyttä”, Kangas päättää.


Tesin kiertotalousohjelma

Mikä: Tesin ohjelma, jolla rahoitetaan kiertotalouden piiriin kuuluvia yrityksiä yhteensä 75 miljoonalla eurolla. Ohjelmasta suunnataan 50 miljoonaa euroa suoriin sijoituksiin ja lisäksi tavoitteena on synnyttää Suomeen kiertotalouteen sijoittavia pääomasijoitusrahastoja 25 miljoonalla eurolla.

Miksi: Ohjelman kautta Tesi edistää Suomen ilmastotavoitteiden toteutumista. Kiertotalous on yksi Tesin painopistealueista.

Kenelle:  Yrityksille, jotka haluavat kehittää kiertotaloutta. Kiertotalouden käsite on laaja ja sisältää mm. uusiutuvat materiaalit, tuotteiden elinkaaren pidentämisen, tuotteet palveluna, resurssitehokkuuden ja kierrätyksen sekä jakamistalouden.

Sijoitusyhteyshenkilöt:
Mikael Niemi, mikael.niemi@tesi.fi, +358 50 597 7303
Juuso Puolanne, juuso.puolanne@tesi.fi, +358 50 570 0235