Näistä syistä Tesi rohkaisee yrityksiä listautumaan

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin sijoitusjohtaja Juuso Puolanne katsoo, että listautuminen (IPO) on usein hyvä exit-vaihtoehto sekä pääomasijoittajan että yrittäjäomistajan näkökulmasta. Samalla yhtiö yleensä kerää rahaa kasvua ja kansainvälistymistä varten. Tesi sparraakin mielellään yrityksiä kohti listautumista.

Moni Suomen pörssiin viime vuosina listautuneista yrityksistä on ollut pääomasijoittajataustaisia. Useat Tesin portfolioyhtiöistä harkitsevat listautumista lähivuosien aikana. Juuso Puolanne oli mukana muun muassa Tesin kohdeyhtiö Talenomin listautumisessa vuonna 2015.

”IPO on yksi irtautumisvaihtoehto muiden joukossa, mutta esimerkiksi yrityskauppaan verrattuna se on joustavampi ja omistajien kannalta neutraalimpi vaihtoehto. Kun yhtiö myydään yrityskaupassa, kaikki omistajat tyypillisesti luopuvat kokonaan omistuksestaan, mutta listautumisessa yleensä osa omistajista jää ja osa luopuu”, Puolanne kertoo. Tesin kaltainen pitkäjänteisempi pääomasijoittaja saattaa jäädä omistajaksi vielä joksikin aikaa listautumisen jälkeenkin.

Tesi keskustelee yleensä kohdeyhtiöidensä kanssa listautumisen mahdollisuudesta jo sijoitusta tehdessä. Tesi voi olla mukana kasvuyrityksen pre-IPO-rahoituskierroksessa ja ottaa listautumisessa myös avainsijoittajan roolin.

Listautuminen tuo ryhtiä toimintaan

Yhtiön näkökulmasta listautumisessa on yleensä tärkeintä mahdollisuus kerätä lisärahoitusta kasvua ja kansainvälistymistä varten. Siitä koituu myös muuta etua: rekrytointi helpottuu ja yhtiön status paranee asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden silmissä.

”Listautuminen tuo yhtiöön tiettyä ryhtiä, koska pörssiyhtiön on oltava koko ajan hereillä. Irtautumiseen valmistautuva pääomasijoittaja voi kannustaa yhtiötä kohentamaan kuntoaan nopeastikin, mutta pörssiyhtiön on pidettävä hyvää tasoa yllä jatkuvasti”, Puolanne vertaa.

Listautuminen vie yleensä yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän uudelle tasolle, koska pörssi edellyttää yhtiöiltä corporate governance -koodin noudattamista. Tämä yhtenäistää sijoittajille annettavaa tietoa ja lisää avoimuutta esimerkiksi johdon palkkioista ja palkitsemisjärjestelmistä.

Omistajien ja yhtiön kannalta likviditeetti tuo etuja. Kun yrittäjäomistaja jää listautumisessa omistajaksi, hän tietää jatkuvasti omistuksensa markkina-arvon. Listautuminen helpottaa yhtiötä jatkossa, kun esimerkiksi yrityskaupoissa voi käyttää omia osakkeita maksuvälineenä.

”Pörssiyhtiön potentiaalinen sijoittajakunta on selvästi laajempi kuin listaamattoman yhtiön, joten pääoman kerääminen myös jatkossa on sille helpompaa”, Puolanne lisää.

Oikea ajoitus on tärkeä

Oikean ajankohdan valinta on yksi listautumisen haasteista. Puolanteen mukaan listautumismarkkina toimii joinakin hetkinä todella hyvin, mutta toisina hetkinä heikosti. Hyvä hetki on yhtiön kannalta silloin, kun markkinoilla on paljon likviditeettiä ja arvostukset ovat korkealla. Jos yhtiö halutaan viedä pörssiin hyvällä hetkellä, ajankohtaa ei ole mahdollista lyödä lukkoon vuosien päähän esimerkiksi vuoden tarkkuudella.

”Pääomasijoittaja miettii ajoituksen lisäksi sitä, kannattaako yhtiö viedä pörssiin vai myydä toiselle toimijalle. Riskiä voi pienentää dual track -prosessilla eli viemällä molempia vaihtoehtoja eteenpäin rinnakkain ja katsomalla, kumpi tuottaa paremman tuloksen. Toisaalta kaksinkertaisella työllä on kustannuksensa”, Puolanne pohtii.

Tyypillisesti pääomasijoittaja ei saa myytyä kaikkia osakkeitaan yhtiön listautuessa, vaan niistä pitää irtautua myöhemmin jollakin aikataululla. Joskus se on helppoa, joskus ei. Yrityskaupassa omistus siirtyy kerralla.

Rohkeasti listautumaan!

Listautuminen on usein varteenotettava tapa kehittää yhtiötä, vaikka listautumisen kustannukset voivat tuntua suurilta. Puolanne suosittelee pienemmille yhtiöille kevyemmän listautumismenettelyn sallivaa Nasdaq First North -markkinapaikkaa.

”Sitä ei mielestäni ole Suomessa hyödynnetty tarpeeksi ja oikealla tavalla. Suomalaisten kannattaisi ottaa tässä mallia ruotsalaisista yhtiöistä. Pörssin päälistalle listautumisen menettely on pienten yhtiöiden näkökulmasta hieman raskas, mutta First North sopii niille paremmin”, Puolanne sanoo.

Hänen mielestään esimerkiksi moni joukkorahoituksen keräämistä harkitseva yhtiö voisi harkita suoraan First North -listautumista pitkäjänteisempänä rahoitusvaihtoehtona.

”Me Tesissä autamme listautumista harkitsevia yhtiöitä mielellämme. Myös perhe- ja sukuyhtiöt voisivat ajatella nykyistä useammin listautumista vaihtoehtona. Tunnemme listautumisen edellytykset ja pystymme sparraamaan yhtiötä niiden täyttämisessä. Voimme auttaa myös neuvonantajan ja muun tarvittavan ammatillisen avun löytämisessä, Puolanne lupaa.


Juuso Puolanne

  • Kuka: Tesin sijoitusjohtaja, joka sparraa Tesin sijoitusyhtiöitä kasvuun ja kansainvälistymiseen. Hänen vastuuyhtiöitään ovat BMH Technology, Coronaria, Lamor, Superpark, Touhula ja Vexve.
  • Koulutus: Kauppatieteiden maisteri Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta.
  • Aiempi kokemus: Toiminut liikkeenjohdon konsulttina sekä neuvonantajana yritys- ja rahoitusjärjestelyissä. Yhteensä yli 15 vuoden kokemus finanssialalta.