Tesin uusi sijoitusohjelma tähtää innovatiivisten yritysten sillaksi vaikean ajan yli

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin uusi Venture Bridge -sijoitusohjelma tarjoaa rahoitusta innovatiivisille aikaisen vaiheen kasvuyrityksille, jotka tavoittelevat kansainvälisiä markkinoita ja seuraavaa suurempaa rahoituskierrosta. Yrityksillä tulee olla jo takana ensimmäinen rahoituskierros ammattimaisten sijoittajien kanssa. ”Toivomme näistä yrityksistä kehittyvän muutamia oman alansa johtavia yrityksiä globaalisti”, sanoo johtaja Juha Lehtola Tesistä.

Tesin venture capital -sijoituksista vastaava johtaja Juha Lehtola kertoo, että uuden sijoitusohjelman tarkoitus on koronatilanteen vuoksi antaa innovaatioihin perustuville yrityksille lisäaikaa ennen seuraavaa, kansainvälistä sijoituskierrosta. Venture Bridge -ohjelma käynnistyy 17.6.

”Kansainvälisillä sijoittajilla on ollut tärkeä rooli suomalaisten yritysten skaalaamisessa kohti globaalia toimintaa. Suomalaiset alkuvaiheen kasvuyritykset ovat keränneet viime vuosina keskimäärin reilut 500 miljoonaa euroa sijoituksia vuosittain, josta noin 300 miljoonaa euroa on tullut kansainvälisiltä sijoittajilta ja rahastoilta”, Lehtola alustaa.

Tesi on mallintanut koronan vuoksi muuttunutta tilannetta ja keskustellut esimerkiksi Suomen Pääomasijoittajayhdistyksen kanssa siitä, minkä verran kansainvälisiä ja suomalaisia sijoituksia voi nyt jäädä tekemättä. Lehtola uskoo, että tulossa on merkittävä rahoituskapeikko.

”Olemme nähneet esimerkkejä siitä, että kasvanut talouden epävarmuus saa sijoittajat perääntymään hankkeista. Toisaalta matkustamisen rajoitukset aiheuttavat sijoittamiseen käytännön vaikeuksia. Se on pitkälti ihmissuhdetoimintaa, joka edellyttää henkilökohtaisia tapaamisia. Tätä kapeikkoa paikkaamme uudella rahoitusohjelmalla.”

Kohteena innovatiiviset, kunnianhimoiset ja kasvuhaluiset

Venture Bridge -ohjelman mahdollistaa tuore lisätalousarvio, jossa hallitus esitti Tesille yhteensä 250 miljoonan euron lisäpääomitusta. Varat on tarkoitus kohdentaa joustavasti markkinatilanteen mukaan venture capital -sijoituksiin, keskisuurten yritysten vakautusohjelmaan sekä rahastosijoituksiin kahden seuraavan vuoden aikana.

”Venture bridge -ohjelman sijoitukset ovat kooltaan 0,25–2 miljoonaa euroa.  Pyrimme löytämään kohdeyrityksiksi maan lupaavimmat varhaisen vaiheen teknologia- ja muut innovatiiviset kasvuyritykset. Sopivassa vaiheessa olevia, kunnianhimoisia ja kasvuhaluisia yrityksiä on Suomessa joitakin satoja. Useista yhtiöistä on jo otettu meihin yhteyttä, joten näyttää siltä, että hankevirta on hyvä”, Lehtola toteaa.

Tesi ei tavallisesti sijoita suoraan näin varhaisen vaiheen yrityksiin, joten uusi ohjelma täydentää ja laventaa sen venture capital -sijoitustoimintaa. Tesin yrityssalkku saattaa ohjelman vuoksi jopa nelinkertaistua.

Sijoitukset toteutetaan vaihtovelkakirjalainana, koska se on nopein tapa. Useimmat velkakirjat tullaan todennäköisesti laina-ajan päätyttyä vaihtamaan yrityksen osakkeisiin. Lehtolan mukaan tämän on ajateltu tapahtuvan siinä vaiheessa, kun yritys tekee seuraavan, kansainvälisen rahoituskierroksensa.

”Yritykset voivat maksaa lainansa poiskin, mutta oletan, että valtaosa päätyy osakeomistusportfolioomme kolmen vuoden sisällä”, hän sanoo.

Lue Venture Bridge -ohjelmasta lisää Tesin kotisivuilla.

 Tähtäimessä työllisyys ja elinkeinorakenteen muutos

Pohjimmiltaan varhaisen vaiheen teknologiayritysten rahoittamisessa on kysymys uusien työpaikkojen luomisesta ja elinkeinorakenteen uudistumisesta.

”Varmistamme näin uusien korkean jalostusarvon työpaikkojen syntymistä Suomeen. Se johtaa elinkeinorakenteemme uudistumiseen, nostaa tuotantomme jalostusarvoa ja parantaa kansainvälistä kilpailukykyämme. On luonnon laki, että osa alkuvaiheen yrityksistä kaatuu, mutta jos näiden yritysten joukosta ei nouse muutamaa globaalisti merkittävää oman alansa toimijaa, olemme epäonnistuneet”, Lehtola sanoo.


 

Juha Lehtola

Kuka: Tesin venture capital -sijoituksista vastaava johtaja.

Koulutus: Teknillinen korkeakoulu.

Aiempi kokemus: Työskennellyt sijoitusjohtajana Euroopan investointirahastossa EIF:ssä sekä Nordic Venture Partnersissa ja Aura Capitalissa.