VC-markkinoiden piristymisestä draivia kansainvälistymiseen

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Tesin rahastosijoituksista vastaavalla johtajalla Matias Kailalla on hyviä uutisia: suomalaiset kasvuyritykset kiinnostavat yhä enemmän kansainvälisiä sijoittajia. Hän kannustaakin suomalaisia yrityksiä hyödyntämään VC-markkinoiden piristymisen, sillä tukea ja rahoitusta on nyt saatavilla.

Mikä houkutteli sinut kesäkuussa vaihtamaan Danske Bankista Tesille?

Minussa asuu tietynlainen suomalainen ylpeys ja koin, että Tesissä minulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan suomalaisten yritysten ja Suomen pääomasijoitusmarkkinoiden kehitykseen. Olen kasvanut ja kouluttautunut Suomessa, enkä ole koskaan kokenut suurta tarvetta lähteä täältä pois vaikkapa suuriin kansainvälisiin finanssikeskuksiin. Olen tehnyt kuitenkin paljon töitä kansainvälisten sijoittajien kanssa aiemmissa tehtävissäni muun muassa Danske Bankissa ja tiedän, kuinka kovaa kilpailu sijoituksista eri maiden välillä on. Sijoitukset eivät itsestään ohjaudu Suomeen ja suomalaisten pitää siksi ylpeänä pitää ääntä Suomen puolesta. Tesillä pääsen konkreettisesti vaikuttamaan sijoittajien mielikuviin Suomesta.

Mihin meidän pitäisi keskittyä pääomasijoitusmarkkinan kehittämisessä?

Tesissä haluamme auttaa suomalaisia yrityksiä laajentumaan ja kansainvälistymään. Meillä on edelleen aika vähän keskisuuria yrityksiä verrattuna muihin Euroopan maihin, ja näen erityisesti perinteisissä perheyrityksissä paljon kasvun varaa. Seurattuani pitkään koko Pohjoismaista markkinaa toivoisin, että suomalaiset yritykset olisivat aiempaa avoimempia vähemmistöomistajien mukaan ottamiseen: rahan lisäksi kansainväliset sijoittajat voisivat tuoda mukanaan myös verkostoja ja osaamista. Pyrimme myös aktiivisesti houkuttelemaan kansainvälisiä rahastoja ja rahastosijoittajia sijoittamaan Suomeen. Muihin Pohjoismaihin verrattuna meillä on kotimaisissa rahastoissa kansainvälistä pääomaa edelleen aika vähän, ja tällä saralla riittääkin töitä.

Perustitte hiljattain KRR III:n. Miksi?

KRR kanavoi suurten suomalaisten eläke- ja vakuutusyhtiöiden varoja kotimaisiin rahastoihin, joita hallinnoivilla sijoitusammattilaisilla on parhaat edellytykset osaamisensa ja kokemuksensa kautta kasvattaa ja kansainvälistää suomalaisia yrityksiä. Rahastojen kautta pääoma ja osaaminen saadaan kasvuyritysten käyttöön. Kasvurahastomme ovat toimineet erinomaisesti, josta uuden rahaston onnistunut kerääminen on hyvä osoitus. KRR I on jo niin pitkällä, että niiden tuotoista on nähtävissä hyvä tuottokehitys sekä venture capital että kasvu- ja yritysjärjestelyrahastoissa. Irtautumistuotot ovat hyviä ja rahastoissa on sen lisäksi paljon realisoitumatonta arvoa hyvissä yhtiöissä. Tesin ja KRR:n rooli sijoittajana on kriittinen erityisesti venture capital -rahastoille, sillä ne eivät saisi rahastoa kasaan ilman Tesiä ja KRR:ää. Uuden KRR III:n ansiosta 150 miljoonaa euroa tulee markkinoille seuraavan kymmenen vuoden aikana ja kohdeyritysmäärä nousee nyt noin 300 yritykseen.

Miten kansainväliset sijoittajat näkevät Suomen?

Slush on tehnyt Suomen maabrändille paljon hyvää ja olemme maailmalla aiempaa tunnetumpia. Suomi on kuitenkin kansainvälisten sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta edelleen kaukainen. Kun katsotaan pohjoismaista markkinaa, naapurimme Ruotsi, Norja ja Tanska näyttäytyvät sijoittajalle helpommin hallittavampana, yhtenäisenä alueena. Meidän on siis tehtävä paljon töitä, jotta saamme säilytettyä Suomen kansainvälisten sijoittajien mielessä osana Pohjoismaista kokonaisuutta. Samalla meidän on vaalittava suhteita niihin maihin, joihin meillä on jo aivan erityiset suhteet, kuten Saksaan. Myös aasialaiset ovat yhä aktiivisempia Suomen markkinoilla.

Matias Kaila nauttii nykyisessä työssään erityisesti siitä, että hän voi auttaa suomalaisia kasvuyrityksiä kansainvälistymään ja löytämään rahoitusta.
Kesäkuussa Tesillä aloittanut Matias Kaila nauttii nykyisessä työssään erityisesti siitä, että hän voi auttaa suomalaisia kasvuyrityksiä kansainvälistymään ja löytämään rahoitusta.

Tesi sijoittaa myös kansainvälisiin rahastoihin. Mitä hyötyä siitä on suomalaisille kasvuyhtiöille?

Kansainvälisiin rahastoihin sijoittamalla pystymme pitämään suomalaiset yritykset sijoittajien mielessä ja saamme myös uusia kontakteja. Sijoitusmarkkinoille on hyvin leimallista se, että jotta olet uskottavat keskustelukumppani, pitää myös itse sijoittaa. Ilman sijoituksia ei pääse mukaan tiettyihin tärkeisiin kansainvälisiin foorumeihin tai rahastotapaamisiin. Kansainvälisiin rahastoihin sijoittamalla pidämme itsemme jatkuvasti markkinoiden pulssilla. Samalla pystymme myös tukemaan Suomesta jo kiinnostuneita sijoittajia auttamalla heitä Suomeen verkostoitumisessa ja esittelemällä heille potentiaalista hankevirtaa.

Sijoittaako mikään muu taho Suomessa kansainvälisiin rahastoihin?

Suomalaiset eläkeyhtiöt sijoittavat myös ulkomaille ja tekevät siinä tärkeää työtä. Heillä ei kuitenkaan ole Tesin kaltaista luontaista roolia Suomen asioiden edistämisessä maailmalla. Me pidämme huolta siitä, että yhteistyön kautta saamme pääomaa ja osaamista suomalaisten kasvuyritysten käyttöön. Valtiollisena toimijana Tesi on lisäksi vahva ja uskottava kumppani kansainvälisille rahastoille.

Millaisia muutoksia näet rahastosijoittamisessa?

Suomen ja Euroopan tasolla Venture Capital -markkinat ovat kärsineet IT-kuplasta, mutta nyt sijoitukset ovat alkaneet lunastaa tuotto-odotuksia. Venture Capital -sijoitusten tuotot ovat jo linjassa buyout-sijoitusten kanssa. Potentiaalisten rahastosijoittajien kannattaa olla hereillä ja lähteä mukaan Venture Capital -rahastoihin.

Venture Capital -markkinoiden piristyminen merkitsee myös hyviä uutisia suomalaiselle startup-kentälle, sillä tukea kansainvälistymiselle nyt löytyy. Liikkeelle kannattaa lähteä nopeasti, sillä jos kansainväliset markkinat siirtyvät riskienhallintatilaan, rahoituksen saaminen myös Suomessa vaikeutuu.


Matias Kaila

Kuka: Tesin rahastosijoituksista vastaava johtaja
Koulutus: KTM, Turun kauppakorkeakoulu
Aiempi kokemus: Danske Bank, johtaja, pääomasijoittajille tarjottava rahoitus Suomessa; Eläke-Tapiola (nyk. Elo) Head of Private Equity and Debt