Verso Capital kehittää rönsyistä kasvajia – lue menestystarinat!

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Verso Capital on perustanut uuden 100 miljoonan euron pääomasijoitusrahaston, joka etsii sijoituskohteikseen spin-offeja ja muuta liiketoimintaa, jolla on nykyisessä toiminnassaan kasvun esteitä. Perustaja Anssi Kariola kertoo, miten Verso auttaa entisiä rönsyjä kohti menestystä. Lue, mitä Ginolisille, Everonille ja Cumulocitylle tapahtui Verson kyydissä!

Useilla toimialoilla toimiva Verso Fund III -rahasto etsii kohdeyrityksikseen 5–50 miljoonan euron liikevaihdon liiketoimintoja, jotka eivät pysty nykyisessä tilanteessaan hyödyntämään koko potentiaaliaan. Kasvun pullonkauloista carve out -tilanteet ovat Versolle tutuimpia.

”Ison yrityksen sisällä oleva pieni liiketoiminto ei aina saa tarvitsemiaan resursseja, vaan on helposti ensimmäisenä listalla, kun jostakin karsitaan. Toimintaa olisi mahdollista kehittää, mutta se ei onnistu nykyisessä ympäristössä”, Kariola kuvailee.

Toinen Versoa kiinnostava pullonkaula liittyy olemassa olevien yritysten omistuspohjaan. Omistus on ehkä hajautunutta, osa omistajista ei ole täysin sitoutunut yrityksen kehittämiseen tai omistajat ovat erimielisiä suunnasta. Heiltä voi myös puuttua kansainvälistymiseen tarvittavaa osaamista. Tällöin Verso voi järjestellä yrityksen omistusta uudelleen ja tarjota kasvuun tarvittavan rahoituksen ja osaamisen.

”Kolmas tyypillinen tilanne, jossa voimme olla avuksi, on kasvun kiihdyttäminen yrityskauppojen avulla. Meillä on kokemusta kymmenistä yrityskaupoista, joten pystymme auttamaan kasvuyrityksiä niiden toteutuksessa”, Kariola jatkaa.

Anssi kariola on Verso Capitalin perustaja.
Anssi Kariola kertoo, että Verson tiimillä on kokemusta yli sadasta yritysjärjestelystä. Niiden joukkoon mahtuu monenlaisia tilanteita.

Ginolis: Suomalaiset automaatiolinjat valmistavat koronatestejä

Oululainen Ginolis valmistaa nesteannostelijoita ja automaatioratkaisuja diagnostiikka- ja terveysteknologia-alalle. Verso hankki osakkuuden Ginoliksesta vuonna 2017.

”Ginolis edustaa lähestymistavaltaan suomalaista insinööriosaamisen huippua. Sen laitteet ovat kokonaan omaa tuotantoa, ja yhtiön modulaarisen tarkkuusrobotiikan ratkaisut on suunniteltu erityisesti täyttämään diagnostiikka-asiakkaiden erittäin haastavat tuotantovaatimukset”, Kariola kehaisee.

Ginolis oli ostanut JOT Automationin life sciences -liiketoiminnan vuonna 2015. Yhtiön omistajakunta oli hajanainen eikä suurin omistaja, JOT Automation, ollut enää valmis rahoittamaan sen liiketoiminnan kehittämistä. Yhtiöllä oli kasvupotentiaalia, muttei resursseja kasvuun. Verso tuli mukaan ostamalla JOT Automationin ja muutaman muun osakkaan osakkeet sekä sijoittamalla yhtiöön merkittävän summan rahaa.

”Ensi töiksemme myimme puolet yhtiöstä eli konepajan, joka valmisti muun muassa robottien käsivarret ja rungot. Tämä järeä tuotantokoneisto tuotti suhteellisen vähän lisäarvoa. Tämän jälkeen lisäsimme myynnin resursointia ja muokkasimme yhtiön operatiivista toimintaa yhdessä sen toimivan johdon kanssa. Yhtiön liikevaihto on kolmessa vuodessa noin kahdeksankertaistunut”, Kariola kertoo.

Kariolan mukaan Ginolis on nyt erittäin hyvällä kasvupolulla. Sen teknologialla valmistetaan parhaillaan koronavirus- ja -altistustestejä Yhdysvalloissa ja Suomessa. Näiden maiden lisäksi Ginolis toimii Ruotsissa, Irlannissa, Englannissa ja Kiinan Suzhoussa. Verson työ ei kuitenkaan ole vielä päättynyt, vaan se ratkoo edelleen yhdessä yhtiön toimivan johdon kanssa muun muassa tuotantoon liittyviä ongelmia.

Everon: Kituuttaminen vaihtui kasvuun

Turkulainen Everon tarjoaa turva- ja hoivajärjestelmiä terveyden- ja sosiaalihuollon organisaatioille. Everonin anturit tarkkailevat esimerkiksi muistisairaan asukkaan liikkeitä. Jos asukkaan ei ole tarkoitus päästä ulos, sähköovi voi mennä lukkoon hänen lähestyessään.  Kun asukas painaa kutsunappia, tieto välittyy hoitajan puhelinsovellukseen. Tieto kulkee turvallisesti Everonin omien tukiasemien kautta.

”Etsimme II rahastoa rakentaessamme sijoituskohteeksi hoiva-alan yritystä, koska pidimme alaa kasvavana. Kun emme löytäneet sopivaa carve out -mahdollisuutta, käänsimme huomiomme alaa palveleviin teknologiayhtiöihin. Löysimme Everonin, jonka perustaja oli mukana yrityksessä, mutta omistus oli hajaantunutta. Yrityksen resurssit eivät riittäneet toiminnan kehittämiseen, vaan se kituutti tulorahoituksen varassa”, Kariola kertaa.

Versolaiset löysivät nopeasti yksimielisyyden kehityssuunnasta perustajan kanssa ja havaitsivat, että heidän osaamisensa täydentävät toisiaan. Versosta tuli Everonin suurin osakkeenomistaja vuonna 2016, jonka jälkeen Everonia alettiin kehittää yritysostoilla.

”Erittäin onnistunut yritysosto avasi Everonille paremman pääsyn Ruotsin hoivakotimarkkinoille. On onnekasta, ettei Everon ole enää yhtä riippuvainen kotimaan markkinasta, koska sote-ratkaisun viipyminen on viivästyttänyt suomalaisten asiakkaiden päätöksentekoprosesseja. Täydensimme myös yhtiön tarjoamaa ostamalla pienen suomalaisen softayrityksen. Yhtiön henkilöstömäärä kaksinkertaistui melko nopeasti, ja nyt se on hyvällä kasvu- ja kansainvälistymispolulla”, Kariola kertoo.

Verson mukaantulo tarkoittaa useimmissa yrityksissä lisäpanostusta markkinointiin ja myyntiin. Näin kävi myös Everonissa. ”Pienessä yrityksessä ajatellaan usein, ettei markkinointiin ole varaa. Nopeuttamalla kasvua yritysostoilla saavutetaan tilanne, jossa resurssit riittävät kunnolliseen kansainväliseen myyntikanavaan”, Kariola selittää.

Cumulocity: Nokian rönsy kohosi lentoon

Cumulocity on ollut Verson rahastojen tähän asti onnistunein sijoitus. SAAS-yhtiön sovelluskehitys oli tehty Nokian SiliconValleyn ja Düsseldorfin yksiköissä. Itsenäinen Cumulocity perustettiin vuonna 2013 Düsseldorfiin, jossa avainhenkilöt työskentelivät. Liiketoiminnan vetäjä oli saksalainen pitkän linjan nokialainen.

”Pieni liiketoiminta ei saanut ison Nokian myyntikanavassa riittävää huomiota. Toinen pullonkaula oli kapea markkinasegmentti, koska IoT-alusta oli kehitetty yksinomaan mobiilioperaattoriasiakkaita varten. Näimme, että tuotteen olisi mahdollista löytää asiakkaita myös laajemmasta enterprise-markkinasta”, Kariola kertoo.

Verso irrotti Cumulocityn hyvässä yhteistyössä Nokian kanssa ja lähti rakentamaan sille omaa myyntikanavaa. Cumulocityn vahvuus oli ison yrityksen resursseilla luotu vankka teknologiapohja. Tuote oli laadukas ja aikaansa edellä.

”Kun Cumulocity pääsi myymään itse koulutetulla myyntihenkilöstöllä oman kanavan kautta, se nousi erittäin hyvään kasvuvauhtiin. Saimme ensimmäiset ostotarjoukset yhtiöstä jo vuosi Nokiasta irrottamisen jälkeen”, Kariola kertoo.

Verso kasvatti Cumulocityä noin neljän vuoden ajan. Vuonna 2017 yhtiö myytiin Software AG:lle, joka on iso saksalainen ohjelmistoalan yritys. Kilpailevia tarjouksia oli kaksi. Verso myi Cumulocityn hinnalla, joka oli yrityksen liikevaihto 20-kertaisena. Verso I -rahasto sai koko sijoitettavan pääomansa takaisin hyvällä kertoimella tämän yhden yrityskaupan ansiosta. Kaikkiaan rahasto tuotti sijoitetun pääomansa kolminkertaisena.

”Sijoitus osoittautui onnistuneeksi myös ostajalle, sillä Cumulocity on kasvanut edelleen Software AG:n sisällä. Sen liiketoimintajohtaja on noussut CTO:ksi ja yhtiön johtoryhmään”, Kariola iloitsee.

Pääkuvassa: Ginoliksen automatisoidulla tuotantolinjalla voidaan valmistaa muun muassa koronavirustestejä.


Anssi Kariola

Kuka: Verso Capitalin perustaja ja toimitusjohtaja.

Koulutus: Teknillinen korkeakoulu. MBA Helsingin kauppakorkeakoulust, Corporate Finance.

Kokemus: Työskennellyt yli 17 vuotta suurissa yrityksissä, ensisijaisesti Nokialla ja Nokia Siemens Networksilla. Entinen Nokia Siemens Networksin M&A-johtaja. Kattavaa johtotehtäväkokemusta tuotekehityksestä, kansainvälisestä myynnistä ja markkinoinnista, liiketoimintastrategiasta ja yrityskaupoista.


Verso Capital

Perustettu: 2012 Helsingissä. Tällä hetkellä viisi henkilöä Helsingissä, yksi Münchenissä.

Toiminta ja tavoitteet: Suomalainen kasvuvaiheen buy out -sijoittaja. Erikoistunut spin off -tilanteisiin eli rakentamaan olemassa olevasta liiketoiminnasta itsenäisiä yhtiöitä. Sijoittaa Suomessa ja Pohjois-Euroopassa syntyviin yrityksiin, joiden liiketoiminnan potentiaali on kansainvälinen. Hallinnoi 126 M€ pääomaa.

Aikaisemmat rahastot: Verso Spin-off Fund I on 10 M€ rahasto, joka tekee vähemmistösijoituksia IT/Telekom-alan spin off -yrityksiin. Verso Fund II on 50,5 M€ rahasto, joka tekee enemmistösijoituksia teknologia-alan spin off- ja kasvuyrityksiin.

Verso Fund III: Useilla aloilla toimiva buy out -rahasto keräsi perustamisvaiheessa 66 M€, ja sen tavoitekoko on 100 M€. Perustamisvaiheen sijoittajat: KRR III, Tesi, eläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen, Varma ja Elo sekä Nokia, Valeado AB ja Etrisk Oy. Lisää pääomia kerätään vuoden 2020 loppuun asti.

Fund III:n kohdeyhtiöt: 5–50 M€ liikevaihtoa tekevät yritykset ja liiketoiminnat, joissa on potentiaalista huolimatta kasvun pullonkauloja.

Verkkosivuversocapital.fi