Virtaa kasvuun sähköautojen latausasemista

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Suomalainen kasvuyritys Virta toteuttaa globaalia murrosta mahdollistamalla sähköajoneuvojen latausliiketoiminnan asiakkailleen, isoille energiayhtiöille ja kiinteistöpalveluyhtiöille. Sillä on jo vahva jalansija Euroopassa, ja keräämänsä 30 milj. euron kasvurahoituksen avulla se laajentaa Aasiaan. Kierrokseen osallistuivat uusina sijoittajina Jolt Capital, Vertex Growth ja Tesi.

Virta sijoittui Financial Timesin tuhannen nopeimman eurooppalaisen kasvajan listalla sijalle 180 vuonna 2020 ollen sähköajoneuvojen latausalustojen nopein kasvaja. Toimitusjohtaja Jussi Palolalle tämä ei ollut yllätys. Hän ennusti jo vuonna 2013 yhtiötä perustettaessa, että Virrasta tulee kansainvälinen menestyjä. Nyt hän uskoo sen kasvun jatkuvan vahvana kahdella mantereella.

”Liikenteen sähköistymisen megatrendi on jo ohittanut käynnistymisvaiheen. Goldman Sachsin mukaan sähköautojen osuus uusien autojen kaupasta nousee Euroopassa nykyisestä 40 prosentin ennusteesta 80 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Kiina on liikenteen sähköistymisen johtava valtio, mutta Eurooppa on ottamassa suhteellisen johdon sähköautojen markkinoista. Kappalemääräisesti Aasia hallitsee markkinoita lähitulevaisuudessakin”, Palola taustoittaa.

Virran digitaalinen latausalusta mahdollistaa sähköajoneuvojen latausliiketoiminnan energia-, öljy- sekä kiinteistöpalveluyhtiöille. Tällä hetkellä noin seitsemän prosenttia Euroopan sähköautoilijoista on kirjautunut Virran alustalle.

”Digitaalinen liiketoiminta on skaalattavaa ja globaalia. Operoimme jo yhtä Euroopan suurimmista latauspalveluista, kymmenien tuhansien latauspisteiden verkkoa, jolla on yli neljännesmiljoona käyttäjää yli 30 maassa. Tulevaisuuden kasvun mahdollistava alustaratkaisu on asiakkaillemme tärkeä, ja sen me pystymme takaamaan”, Palola toteaa.

Seuraavaksi: Aasian latausalustamarkkinat

Virta on suomalaisen innovaatiojärjestelmän tuote. Business Finland tuki sähköisen liikenteen liiketoimintoja innovoivaa ohjelmaa, jonka myötävaikutuksella syntyi 2010-luvulla kymmenkunta uutta kasvuyritystä. Virta oli niistä yksi. Jussi Palola ja Elias Pöyry päättivät ryhtyä valmistelemaan yhtiön perustamista ja kutsuivat mukaan 35 energiayhtiötä. Niistä 17 osallistui Virran ensimmäiseen rahoituskierrokseen vuonna 2013.

”Olimme kansainvälisiä alusta alkaen ja pyrimme aina löytämään markkinan parhaat partnerit Suomessa ja kansainvälisesti. Ensimmäinen asiakkaamme oli sveitsiläinen Swisscharge, josta on kasvanut yksi maan johtavista sähköautojen latauspalveluyrityksistä. Vuodesta 2018 lähtien olemme rakentaneet Euroopanlaajuista latausverkostoa saksalaisen E.ONin kanssa. Japanin sähköautomarkkinat kehittyvät vahvasti, ja juuri koronakriisin alettua 2020 allekirjoitimme sopimuksen maan suurimman öljy- ja energiayhtiön ENEOSin kanssa, Palola kertaa.

Seuraavaksi yhtiö lähtee kartoittamaan Aasian muita markkinoita. Tätä varten se päätti viime vuonna etsiä rahoitusta teknologiaan erikoistuneilta pääomasijoittajilta, joiden toiminta säilyi aktiivisena koronakriisissäkin. Vaikuttavien teknologioiden skaalaamiseen keskittyvän Jolt Capitalin partneri Laurent Samama oli seurannut Virtaa jo vuosien ajan. Hän lähti johtamaan rahoitusneuvotteluja nähtyään, että Palolan vuonna 2018 antamat lupaukset menestyksestä ja kasvusta pitivät paikkansa.

”Vahva singaporelainen teknologiasijoittaja Vertex Growth teki nyt ensimmäisen sijoituksensa Eurooppaan, ja lähdemme yhdessä etsimään uusia yhteistyökumppaneita Aasiasta. Se, että saimme mukaan myös Tesin, vauhdittaa entisestään kansainvälistä kasvuamme, koska Tesin tiedetään tukevan Suomen parhaita menestyjiä. Myös Virran aiemmat sijoittajat osallistuivat sijoituskierrokseen”, Palola kertoo.

Tulossa: kaksisuuntainen lataus V2G

Palola arvioi, että sähköajoneuvojen latausinfraan investoidaan miljardien eurojen arvosta tulevina vuosina kautta maailman. Infrasijoittajat saavatkin erinomaisen mahdollisuuden löytää vihreän talouden ja uuden kestävän liikkumisen kohteita. ”Nyt liikkeelle lähtevät ovat sijoittajien kärkijoukossa”, hän sanoo.

Sähköajoneuvoihin liittyvä liiketoiminta on myös vastuullista ja vaikuttavaa. Palola ennustaa, että kun sähköajoneuvoja on käytössä kymmeniä miljoonia, niiden akuista tulee uusiutuvan energiantuotannon epätasaisuutta tasapainottava energiavarastoja. Virta kehittää ja testaa parhaillaan kaksisuuntaista V2G (vehicle to grid) -latausteknologiaa, joka mahdollistaa myös energian siirtämisen autosta sähköverkkoon ja osallistumisen sähköjärjestelmän säätöön.

”Tavoitteenamme on alusta asti ollut ekologisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävämpi tulevaisuus. Sähköautojen tuominen osaksi ihmisten arkea on meidän tapamme torjua ilmastonmuutosta”, Palola kiteyttää.

Teknisellä innovatiivisuudella on Suomessa pitkät perinteet. Virralla on hallussaan useita patentoituja keksintöjä, joilla hyödynnetään sähköautoa osana energiajärjestelmää ja joilla tehdään loppukäyttäjän kannalta mahdollisimman helpoksi.

”Suhteessa käyttämäämme pääomaan olemme alan maailman parhaiten patentoitu yhtiö”, Palola kehaisee.

”Suhteessa käyttämäämme pääomaan olemme alan maailman parhaiten patentoitu yhtiö”

Erityistä: kyky kuunnella asiakasta

Virran tuote räätälöidään asiakkaan brändin mukaiseksi siten, että loppukäyttäjä kokee lataavansa sähköä ja maksavansa sen asiakkaan palvelussa. Palolan mukaan suomalainen taito kuunnella asiakkaiden tarpeita ja sopeutua niihin on eduksi, kun liiketoiminta perustuu mahdollistamiseen.

”Pystymme palvelemaan sekä isoja brändejä että keskisuuria asiakassegmenttejä. Latausalustamme on valmis miljoonien autoilijoiden käyttöön, mutta jos joku energiayhtiöasiakkaistamme haluaa aloittaa moottorikelkkojen latausliiketoiminnan niin sekin onnistuu. Liikenne sähköistyy kaikilla segmenteillä. Operoimme jo nyt kelkkojen latauspisteitä Napapiirillä, mikä todistaa, että lataaminen onnistuu myös kylmissä olosuhteissa”, Palola kertoo.

Aiemmin energiayhtiöt ovat Palolan mukaan olleet aktiivisimpia latausliiketoiminnan aloittamisessa, mutta myös öljy-yhtiöt ovat lähteneet mukaan muutokseen, koska markkinoilta pois jääminen ei houkuttele. Ajoneuvon lataaminen on jatkossa palvelu, jota kiinteistöpalveluyhtiötkään eivät voi jättää tarjoamatta. Verson kasvunäkymät ovat siis erinomaiset.

Virta Ltd (Liikennevirta Oy)

Mikä: Teknologiayhtiö, joka mahdollistaa asiakkailleen sähköautojen latausliiketoiminnan. Euroopan toiseksi suurin latausverkostotoimija ja alallaan Euroopan nopein kasvaja.

Missä: Pääkonttori Helsingissä. Toimipaikat Berliinissä, Tukholmassa, Pariisissa ja Lontoossa.

Milloin perustettu: Vuonna 2013.

Perustajat: 17 suomalaista energiayhtiötä, Jussi Palola ja Elias Pöyry.

Henkilöstö: Yli 120.

Asiakkaat: Yli tuhat yritysasiakasta yli 30 maassa. Euroopassa yli 30 000 latauspistettä on kytketty Virran alustaan.

Omistajat: Future Energy Ventures/E.ON, ENEOS Corporation, Jolt Capital, Vertex Growth, Tesi, Helen Ventures, Lahti Energia, Vantaan Energia ja neljä muuta suomalaista energiayhtiötä.

Jussi Palola

Kuka: Virta Ltd:n (Liikennevirta Oy:n) toimitusjohtaja ja perustaja (co-founder).

Koulutus: Tekniikan tohtori, Aalto yliopisto. EMBA, Aalto yliopisto.

Kokemus: Toiminut energia-alalla sähköverkkojen sekä uusien energialiiketoimintojen parissa, Business Finlandissa sähköisen liikenteen järjestelmien ohjelman puheenjohtajana sekä kansainvälisen sähkövoimajärjestelmän tutkimuksessa.

Miksi juuri Virta: Olen aina ollut todella kiinnostunut sähköstä, opiskellut sitä ja työskennellyt sen parissa. Noin 12 vuotta sitten näin liikenteen ja energiamurroksen uusin silmin ja ymmärsin, että sähköinen liikenne on tapa muuttaa maailmaa hyvään suuntaan. Havaitsin sen mahdollisuudet väitöstutkimukseni kautta. Siitä lähtien olen halunnut edistää kestävää liikennettä ja kestäviä energiajärjestelmiä. Nämä nivoutuvat yhteen työssä, jota Virrassa teemme. Kun näin, että alamme onnistua, sain lisää puhtia. Koen tekeväni Virrassa tärkeää työtä, jolla on globaalit hyödyt.