Asennetta ja näkökulmia

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Nuorten valveutuneisuus yhdistettynä innokkuuteen ja ennakkoluulottomuuteen yrittäjyyttä ja teknologiaa kohtaan kuvastaa mielestäni hyvin Fallupin ja Slushin suurimpia aikaansaannoksia. Erityisen positiiviseksi asian tekee se, että ennakkoluulottomuudelle ja avoimuudelle on teknologisen murroksen ansiosta tilausta lähes joka toimialalla.

Myös pääomasijoitusala on digitaalisen murroksen edessä monien muiden alojen tavoin. Kilpailu on koventunut viime vuosina ja pääomaa virrannut sijoitusluokkaan paisuttaen hallinnoitavat pääomat globaalisti jo lähes 3 triljoonaan dollariin. Niin sanottua dry powderia eli sijoituksiin käytettävissä olevaa pääomaa on runsaasti, mikä lisää kilpailua ostokohteista entisestään.

Kilpailukentässä menestyäkseen private equity -firmojen onkin keskityttävä aikaisempaa enemmän digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen. Tulevaisuuden PE-toimijat hyödyntävät analytiikkaa, koneoppimista ja digitaalisia alustoja niin sisäisten prosessien tehostamisessa kuin portfolioyhtiöiden kehittämisessäkin.

Teknologiasektori kiinnostaa pääomasijoitusyhtiöitä myös sijoituskohteena. Se oli viime vuonna globaalisti buyout-toimijoiden suosikki kaikista toimialoista (sijoituksia yhteensä 66 miljardia dollaria). Ohjelmistoalalle tehtiin puolestaan venture capital -sijoituksia ennätysmäärä eli lähes kolmetuhatta transaktiota, joiden arvo oli yhteensä noin 27 miljardia dollaria.

Teknologia luo mahdollisuuksia ja kehitettävää on jokaisella toimialalla, mutta uskon että moni esimerkiksi AI:sta tai blockchainista puhuva toimitusjohtaja on niin sanotusti vielä käsitetasolla. Nuorten etuna uuden teknologian suhteen on se, että he pystyvät tarkastelemaan asiaa puhtaammalta pöydältä. Toivonkin Tesin kevään trainee-paikkaa hakevilta opiskelijoilta ennakkoluulotonta asennetta ja uusien näkökulmien esiintuomista PE-alan kehittämisestä rahoitusosaamisen lisäksi.

Blogin kirjoittaja sijoitusanalyytikko Mikko Klinga osallistui FallUp-opiskelijatapahtumaan 2.10.2018.
Tesi toimi ensimmäistä kertaa tapahtumassa kumppanina.