Kiertotalous: Ei leikkiä, vaan sijoituksen vauhdittamaa uutta bisnestä

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Matka kiertotalouden huippumaaksi on vasta alussa

Poliittisella tahdolla on suuri merkitys, mutta ilmastotavoitteita ei saavuteta vain verotusta kiristämällä tai asioita kieltämällä. Kuluttajina voimme muuttaa ostokäyttäytymistämme ja ohjata liiketoimintaa tuotteiden ja palvelujen kysynnän muutoksilla. Poliitikkojen, yritysten ja kuluttajien lisäksi vaaditaan tiedostavaa toimintaa myös sijoittajilta ja rahoittajilta.

Vuoden 2018 toukokuussa Politico-lehti asetti EU-maat paremmuusjärjestykseen sen mukaan, kuinka hyvin ne menestyvät Euroopan komission kiertotalouden mittareiden mukaan. Tässä vertailussa ei päästy onnellisten joukkoon: Suomen sijoitus oli 22/28.

Maamme heikkoa sijoitusta selittävät etenkin kertyvän jätteen paljous ja jätteen polton suuri osuus. Materiaalien uusiokäyttöaste meillä on vain 7 %, kun Hollanti pääsee 27 %:iin. Kun jätettä hyödynnetään energiana, suuri osa sen sisältämästä arvosta menetetään. Suomella ja muilla Pohjoismailla on vielä paljon tehtävää myös perinteisessä kierrättämisessä. Häviämme mm. Ruotsille muovin kierrätyksessä. Siinä missä ruotsalainen erottelee pakkausmuovia 6,5 kiloa, Suomessa keräysastiaan päätyy vain 1,2 kiloa asukasta kohden.

Vastuullisuus puhuu taloutta

Sitran arvion mukaan maamme kiertotalouden liiketoimintapotentiaali vuoteen 2030 mennessä nousee ainakin 1,8 miljardiin euroon. Kyse ei ole vain oikean puolella olemisesta, vaan kyvystä nähdä samalla uuden liiketoiminnan mahdollisuus kiertotalouden laajalla kentällä.

Me Tesillä olemme vakuuttuneita siitä, että kiertotalousajattelun ottaminen osaksi kaikkea liiketoimintaa on mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa. Valtion omistamana pääomasijoitusyhtiönä meille on tuoton lisäksi tärkeää, että sijoituksemme tukevat suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Ympäristölliset, sosiaalisesti ja hallinnollisesti kestävät ESG-asiat eivät ole vain hetken hitti, vaan merkityksellinen megatrendi. Siihen tarttuminen sijoitustoiminnassa on myös tuottomielessä perusteltua.

Newsweek Vantagen raportin mukaan varainhoitajien ja sijoittajien ESG-strategioiden mukaan hallinnoitavat varat olivat kasvaneet vuoden 2012 noin 13 biljoonasta dollarista noin 23 biljoonaan dollariin vuonna 2016. Luku vastaa noin kolmasosaa koko maailman ammattimaisesti hallinnoitavasta sijoitusvarallisuudesta.

Suurin eläkevakuutusyhtiömme Ilmarinen on liittynyt 225 institutionaalisen sijoittajan joukkoon, joka pyrkii vaikuttamaan maailman sadan suurimman saastuttajan toimintaan yhteensä noin 26 biljoonan euron varallisuudella. Varman tavoitteena puolestaan on keventää sijoitustensa hiilijalanjälkeä Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi. Viime vuonna tuo jälki oli 17 % pienempi kuin vuoden 2015 lähtötaso.

Moninaiset liiketoimintamallit

Teimme kiertotalousohjelman ensimmäisen sijoituksen lasinkierrätystä harjoittavaan Uusioainekseen. Forssan tuotantolaitoksessa syntyy sirua, lasijauhetta ja lasihiekkaa teollisuuden tarpeisiin. Lisäksi ylijäämäaineksesta valmistetaan vaahtolasia, ympäristöystävällistä eriste- ja kevennemateriaalia.

Kiertotalous ei ole vain kierrättämistä. Tuote palveluna -liiketoimintamallit muuttavat käsitystämme omistamisesta ja laatu korostuu. Käyttötarpeet ja -asteet vaihtelevat, jolloin pääomahyödykkeiden omistaminen ei aina ole järkevää sen enempää yrityksille kuin yksityishenkilöillekään. Tesin portfolioyhtiö 3 Step IT tarjoaa yrityksille IT-laitteita palveluna hankkimisesta uusintaan ja tietoturvalliseen kierrättämiseen. Hyöty yrityksille maksimoidaan pienentämällä IT-laitteiden käytönaikaista tehottomuutta, joka on noin 80 % niiden kokonaiskustannuksista.

Uusiutuvissa materiaaleissa Tesin portfolioyhtiöistä Kotkamills on kehittänyt täysin kierrätettävän kuppikartongin, jolla on samat käyttöominaisuudet kuin normaalilla muovipinnoitetulla kuppikartongilla. Yksin Yhdysvalloissa käytetään noin 1,1 miljoonaa tonnia kuppikartonkia vuodessa, joka vastaa noin 120 miljardia kuppia. Perinteisten kuppikartonkienkin kierrätysprosessissa muovi saadaan eroteltua, mutta osa kupeista päätyy luontoa kelmuttamaan.

Kasvua, kansainvälistymistä ja kiertotaloutta

Ennen sijoituspäätöstä arvioimme mm. yrityksen liiketoiminta- ja kasvusuunnitelmaa, markkina-ajureita, teknologiaa ja kilpailijoita. Hankkeet on usein vietävä riittävään kokoluokkaan ennen kuin ne alkavat toimia kannattavasti ja tällaisiakin investointeja halutaan siivittää. Meitä kiinnostavat myös tulevaisuuden irtautumisnäkymät, sillä omistusaikamme on noin 3−8 vuotta. Kiertotalousohjelmaamme sopivat myös yritykset, jotka eivät ole siihen vielä panostaneet, mutta joita kiinnostaa esimerkiksi energia- ja resurssitehokkuuden kasvattaminen.

Rahoituksen saannin ei pitäisi olla este huolellisesti suunnitelluille kasvupyrkimyksille. Tesi toimiikin yhdessä pääomasijoitusrahastojen ja muiden sijoittajien kanssa myös kiertotaloudessa. Ehtyvät luonnonvarat eivät odota – eihän yrityksesikään.

Matti Kangas, Tesi

Sitran isännöimä World Circular Economy Forum Helsingissä 3−5.6.2019. Lisätietoja: www.wcef2019.com