Kohti vaikuttavampaa kädenjälkeä

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Heli Kerminen

Johtaja

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä myös vastuullisuus ovat Tesin toiminnan peruskiviä. Olemme pyrkineet yhä paremmin ymmärtämään omaa vaikuttavuuttamme ja etsineet keinoja sen ohjaamiseen. Tesin tuoreessa vaikuttavuuskatsauksessa kerromme tuloksistamme. Uskon, että saavutamme yhä enemmän tavoittelemaamme konkretiaa ja parempaa läpinäkyvyyttä. Työtä on silti vielä paljon tehtävänä.

Vastuullisuus on noussut pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien valintaperusteeksi

Yritysten hallitukset näkevät vastuullisuuden liiketoiminnan mahdollistajana yhä useammin. Kun Russell Reynolds Associates tutki kevään 2021 aikana pohjoismaisten pörssiyritysten hallitusten strategisia painopisteitä, vastuullisuus nimettiin 18 seuraavan kuukauden tärkeimmäksi fokusalueeksi toimialasta riippumatta. Erityisen kuvaavaa on, että ESG-osaaminen (environmental, social, governance) nousi ensi kertaa valintaperusteeksi toimitusjohtajavalinnoissa.

Pelkän hiilijalanjäljen mittaamisen lisäksi yrityksen kannattaa nyt kertoa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen myös yhteiskunnallisesta kädenjäljestään. Kun ympäristö- ja sosiaalisen vastuun tavoitteet tuodaan käytäntöön kaikilla tasoilla, yritys voi löytää täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Läpinäkyvyys on kilpailuetu

Keskittyminen ainoastaan liiketoiminnan taloudelliseen tulokseen vaarantaa maapallon kestävyyden ja tuottaa yhteiskunnallisia ongelmia. Vaikuttavuus ja vastuullisuus ovatkin yhä merkittävämpiä tekijöitä, kun yritykset kilpailevat parhaista resursseista muun muassa työmarkkinoilla. Osaavat työntekijät haluavat työskennellä yrityksissä, jotka pyrkivät ratkaisemaan globaaleja kestävyysongelmia. Jos yritys ei osaa kertoa vaikuttavuudestaan ja vastuullisuudestaan, olennainen tarttumapinta jää puutteelliseksi.

Rahoitusmarkkinoilta myös kumppanuudet ovat resurssi, josta kilpaillaan. Rahoittajat tarkastelevat ennen sijoituspäätöksen tekemistä esimerkiksi sitä, miten vastuullisesti partneriehdokas toimii, ja miten se kertoo toiminnastaan. Myös tämä on hyvä syy panostaa sekä vastuullisuus- että vaikuttavuusraportointiin.

Sääntely asettaa askelmerkkejä

Jotta resurssit ohjautuisivat parhaalla mahdollisella tavalla, niistä päättävät tahot tarvitsevat päätöstensä pohjaksi lisää läpinäkyvää ja helposti vertailtavaa tietoa. Viherpesu ei enää kelpaa, vaan tarvitaan laadukasta tietoa.

Olemme siirtyneet vaiheeseen, jossa vastuullisuusraportointi on tulossa osaksi yrityksiä koskevaa sääntelyä. Vaiheittain voimaan ovat astumassa EU:n tiedonantoasetus, Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), ja siihen liittyvä EU:n kestävän rahoituksen taksonomia. Näiden pohjalta eurooppalaisten rahoitustoimijoiden tulee raportoida rahoitustoimintansa ja sijoitustuotteidensa vaikuttavuudesta ja vastuullisuudesta.

Suuri merkitys on myös uudella EU:n Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) – vastuullisuusraportointidirektiivillä, joka tekee vuodesta 2023 alkaen raportoinnin suurille yrityksille pakolliseksi. Pienten ja keskisuurten pörssiyritysten on direktiiviluonnoksen mukaan laadittava vastuullisuusraportti vuodesta 2026 lähtien. Muita pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskee suositus vapaaehtoisesta raportoinnista. Ajan myötä raportoinnista tullee myös niille pakollista.

Alussa pienikin muutos on iso

Kahtena viime vuonna kohderahastojemme ja -yritystemme parista keräämästämme ESG-datasta käy ilmi, että kehitystä on tapahtunut näinkin lyhyen tarkastelujakson aikana. Esimerkiksi diversiteetin merkitys yrityksen voimavarana on ymmärretty entistä paremmin. Koronavuonna panostukset työturvallisuuteen ja työssä jaksamiseen ovat kasvaneet, mutta myös ympäristöasioihin kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

Vaikka vaikuttavuuden kasvattamiseen ja vastuullisuuden kehittämiseen panostetaan aiempaa enemmän, vaikutelmaksi jää, että useimmat yritykset piilottelevat yhä kynttiläänsä vakan alla. Yritysten tulee parantaa kykyään mitata ja kertoa, mitä hyviä vaikutuksia ne saavat aikaan.

Jotta voisimme kehittää suomalaista pääomasijoitusmarkkinaa ja tukea kumppaneitamme, on meidän tiedettävä, mistä puhumme, ja toimittava avoimesti. Kehitämme toimintamalleja pääomasijoittamisen vaikuttavuuden arviointiin, mittaamiseen ja kehityksen seurantaan yhdessä markkinatoimijoiden kanssa. Otamme tänä vuonna käyttöön systemaattisemman sijoituskohteiden ESG-analyysin ja tiivistämme vuorovaikutusta kohdeyrityksiimme ja -rahastoihimme.

Emme ole vielä perillä, mutta jokainen otettu askel vie eteenpäin. Pienetkin muutokset voivat olla isoja, kun työ on vasta alussa.

 

Tutustu vaikuttavuuskatsaukseemme alla

  • 2.9.2021
Vaikuttavuuskatsaus 2020

Vaikuttavuuskatsaus 2020

Lataa PDF