Kriisistä kriisiin ja kohti parempaa huomista

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Henri Hakamo

Strategia- ja tutkimusjohtaja

2020-luvun alku on ollut yrityksille poikkeuksellista vuoristorataa, joka on haastanut yrittäjät ja yritykset aivan uudella tavalla. Ulkoiset ja ennakoimattomat shokit ovat seuranneet toinen toistaan, ja vain muutoksen tarve on ollut vakio. Korona haastoi yritykset uudistamaan ydinliiketoimintaansa toimiakseen poikkeuksellisessa ympäristössä, ja Ukrainassa käytävän sodan myötä pitkään koettu hintavakaus ja matalien korkojen ympäristö on myös vain muisto. Tästäkin huolimatta yritykset ovat kyenneet mukauttamaan toimintaansa Suomessa ja luovimaan läpi haastavien aikojen kiitettävin arvosanoin. Tämä iso kuva välittyy pk-yritysten tilannetta selvittäneestä kyselytutkimuksestamme, kasvuyrityspulssista. Alla kerron lisää tuloksista.

Tuleva kevät tulee varmasti määrittämään monelle yritykselle suuntaa pidemmäksi aikaa. Kuluttajien ostovoiman heikkeneminen nousevien korkojen ja yleisen hintojen nousun kautta aiheuttanee merkittävää epävarmuutta sekä koti- että vientimarkkinoilla vuonna 2023. Merkittävin yksittäinen muuttuja lienee tulevan talven sää Euroopassa, joka voi pahimmillaan ajaa markkinoille laajoja systeemitason häiriöitä ja vaikuttaa nopeastikin yritysten tilanteisiin. Tämä näkyy myös kyselymme tuloksissa, jossa liikevaihdon kasvuennusteet vuodelle 2023 ovat informaation ja viestinnän toimialaa lukuun ottamatta vaisuja, vaikka nimellistä kasvua ennustetaan läpi toimialojen.

Optimismi ja sopeutumiskyky säilyneet kasvuyrityksissä

Kuluttajaluottamusindikaattoreista huolimatta yrityksissä on ilmassa hienoista optimismia ja yritysten ensi vuoden ennusteet eivät indikoi toistaiseksi akuuttia ja laajamittaista kannattavuuskriisiä. Toimialojen välillä on toki eroa ja epävarmuus ennusteissa suurta. Kuluttajien mieltä saattaa rauhoittaa hieman yllättäenkin laaja työvoimapula, joka suojannee työmarkkinoita laajoilta irtisanomisilta. Jos nopea korkojen ja inflaation nousu vielä rauhoittuu ensi keväänä ennusteiden mukaisesti, niin kuluttajienkin luottamuksen palautumiselle on hyvät edellytykset.

Yritykset eivät ole nykyisenkään tilanteen edessä jääneet seisomaan paikalleen vaan ovat aloittaneet aktiiviset toimenpiteet tilanteeseen sopeutuakseen. Energiakriisin myötä yritykset ovat reagoineet kasvaviin energialaskuihin laajasti ja toteuttaneet nopeutetulla aikataululla investointeja, joiden vaikutukset tukevat myös vihreän siirtymän tavoitteita. Energiaintensiivisillä toimialoilla, teollisuudessa ja kaupan alalla, jopa yli puolet yrityksistä on tehnyt investointeja kriisin myötä. Laajemmassa perspektiivissä myös kokonaisinvestointien osalta yritysten odotukset ovat jopa hienoisessa kasvussa, vaikka investointien kasvuvauhdin kulmakerroin on alenemaan päin. Tämä on myös hienoa jatkumoa koronakriisissä havaitulle yritysten kyvykkyydelle nähdä asioita myös pidemmällä horisontilla ja mukauttaa liiketoimintaansa vastaamaan vallitsevaa markkinatilannetta.

Yritykset eivät ole nykyisenkään tilanteen edessä jääneet seisomaan paikalleen vaan ovat aloittaneet aktiiviset toimenpiteet tilanteeseen sopeutuakseen

Voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset ovat loistaneet kyselytutkimustemme perusteella läpi kriisien, ja ne ovat myös kyenneet realisoimaan odotukset vaikeassa ympäristössä. Tuosta valikoidusta joukosta löytynevät myös ne Suomen tulevaisuuden suuntaa määrittelevät helmet, jotka kykenevät uudistamaan kotimaista yrityskenttää ja kehittämään korkeaa tuottavuutta. Erityisen ilahduttavaa on ollut seurata informaation ja viestinnän toimialan kasvua, joka on myös laajemmassa perspektiivissä lupaa hyvää tulevaisuudelle.

Tutkimuksemme mukaan myös pääomasijoitetut yritykset ovat pärjänneet hyvin ja näkymät ovat jopa yllättävänkin positiiviset. Muissa kasvuluokissa ensivuoden odotukset ovat kuitenkin vaimeammat, mutta kasvun uskotaan palautuvan kasvu-uralle vuoden 2024 aikana. Inflaatio huomioiden voi ensi vuoden reaalinen kasvu kuitenkin olla vain kaukainen haave. Katseet tulisikin kääntää mahdollisimman nopeasti pidemmälle horisonttiin.

Tutustu tutkimuksemme tuloksiin

Alkuperäinen Uuden Suomen kumppanisisältönä julkaistu blogiteksti löytyy täältä.

Tesi haluaa nostaa Suomen uudistavan talouskasvun eturiviin. Kehitämme markkinaa ja toimimme aktiivisesti kasvavien suomalaisyritysten onnistumisen puolesta. Sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. Meiltä saat pitkäjänteistä apua, perusteltua näkemystä, kärsivällistä rahaa ja osaavaa omistamista. tesi.fi Twitter LinkedIn  Uutiskirje