Menestyviä startup-yrityksiä luodaan Suomessa ennätystahtia

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Samuel Wendelin

Sijoituspäällikkö

Suomalaiset venture capital -rahastot kärsivät edelleen vuosituhannen vaihteen teknokuplan aiheuttamasta luottamuspulasta. Moni sijoittaja poltti tuolloin näppinsä ja alkoi ohjata sijoitustoimintaansa muihin riskisijoituksiin. Venture capital -rahastoille tämä tarkoitti hankaluuksia kerätä pääomia rahastoihin. Nyt – kaksikymmentä vuotta myöhemmin – tilanne on kääntynyt. Venture capital -rahastot tuottavat muita rahastoluokkia paremmin ja ovat ansainneet paikkansa hyvin tuottavana riskisijoituskohteena.

Suomalaisille startup-yrityksille on saatavilla entistä enemmän kasvupääomaa

Kymmenen vuotta sitten Suomessa oli vain kourallinen aktiivisia venture capital -rahastoja, joista suuri osa oli vasta aloittamassa toimintaansa. Nyt aktiivisten rahastojen määrä on tuplaantunut, ja lisää on tuloillaan. Suomalaisten startup-yritysten keräämä rahoitus onkin kymmenkertaistunut finanssikriisin jälkeisestä ajasta. Tutustu Pääomasijoittajat ry:n venture capital -dataan.

Yhä useampi startup-yritys on onnistunut jatkamaan kasvupolkuaan aikaisempaa pidemmälle, ja onnistumiset ovat houkutelleet kasvavissa määrin myös kansainvälisiä sijoittajia. Vaikka suomalaisten venture capital -rahastojen koko on kasvamaan päin, kansainvälisiä rahastoja tarvitaan rahoittamaan erityisesti yritysten myöhempiä kasvuvaiheita, joissa pääomaa tarvitaan enemmän.

Kuvaaja osoittaa suomalaisten startupien keränneen kymmenkertaisesti rahoitusta finanssikriisivuoteen 2008 nähden

Pääomasijoittajat ry:n venture capital -data osoittaa suomalaisten startupien rahoituksen kymmenkertaistuneen sitten finanssikriisin.

Onnistumisten sivutuotteena suomalaiset venture capital -rahastot ovat saaneet kokemusta ja parantaneet sijoitustoimintaansa. Toisin sanoen ne pystyvät tarjoamaan startup-yrityksille ammattitaitoisempaa ja erikoistuneempaa osaamista kasvun tueksi. Tuki voi olla arvokasta muun muassa strategisissa valinnoissa, osaajien löytämisessä ja ovien avaamisessa kansainvälisille markkinoille. Suomalaisten rahastojen tarjoama sparraustuki voi olla yrittäjille erityisen korvaamatonta.

Mikä rahoituksen kasvua ajaa?

Finanssikriisin jälkeisessä matalan koron ympäristössä sijoittajat ovat hakeutuneet jo jonkin aikaa riskisempiin sijoituskohteisiin. Venture capital -rahastoille tämä on tarkoittanut mahdollisuuksia kerätä enemmän rahastoja ja sijoittaa hajautetummin Suomen kasvavaan startup-ekosysteemiin.

Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen perustetut suomalaiset venture capital -rahastot ovat tuottaneet noin 25 % vuotuista tuottoa ja 1,8-kertaisesti pörssilistattuun markkinaan nähden. Vertailussa ne ovat pärjänneet hyvin suomalaisille kasvu- ja buyout -rahastoille. Niiden vuotuinen tuotto on ollut 17 %, tai, 1,2-kertainen listattuun markkinaan nähden. Riskitaso huomioiden hyvää tuottoa tehneet venture capital -rahastot ovatkin alkaneet kiinnostaa yhä laajempaa sijoittajajoukkoa. Tarkempaa tietoa rahastojen tuotoista löydät Tesin tuottotutkimuksesta keväältä 2022.

Kuvaaja osoittaa, että vuoden 2008 jälkeen perustetut suomalaiset venture capital -rahastot ovat tuottaneet noin 25 % vuotuista tuottoa

Kuvateksti: TVPI tarkoittaa kokonaisrahakerrointa = (rahastosta saadut palautukset + rahasto-osuuden jäljellä oleva arvo) / rahaston kutsumat pääomat; DPI taas rahaston palautuskerrointa = rahastosta saadut palautukset / rahaston kutsumat pääomat

Vaikka suomalaisten rahastojen määrä on kasvanut ja osaaminen lisääntynyt, rahastojen kokoluokat ovat pysyneet kansainvälisessä vertailussa matalalla tasolla. Suomalaisten venture capital -rahastojen kokoa rajoittavia tekijöitä ovat suurempien institutionaalisten sijoittajien vähäinen halukkuus sijoittaa vaadittuja, pienempiä summia kotimaisiin rahastoihin, ja resurssien vähyys suhteessa hallinnoitavien pääomien määrään.

Suuri osa suomalaisista suuremman pään instituutioista sijoittaakin usean kymmenen miljoonan euron sijoitussitoumuksia ensisijaisesti suurempiin kansainvälisiin rahastoihin. Pienemmät instituutiot ja varakkaat yksityishenkilöt, joille suomalaiset rahastot olisivat sopivia sijoituskohteita, eivät taas tunne venture capital -rahastojen toimintaperiaatteita tarpeeksi hyvin. Pienemmissäkin instituutioissa resurssien puute korostuu, sillä korkeintaan muutama henkilö vastaa kaikesta toiminnasta – mukaan lukien sijoitustoiminta.

Miten tuottoihin sitten pääsee käsiksi?

Venture capital -rahastot sijoittavat listaamattomiin startup-yrityksiin. Sijoittajat antavat sitoumuksensa rahastolle toimikauden alussa, ja rahasto kutsuu varoja sijoittajilta sitä mukaa, kun se tekee sijoituksia. Tällainen toiminta vaatii rahastosijoittajilta maksuvalmiutta useaksi vuodeksi ja halukkuutta sitoutua pitkäksi ajaksi kärsivällisyyttä vaativaan toimintaan. Näin ollen sijoittaminen venture capital -rahastoihin ja tuottojen saaminen edellyttävät sijoittajilta rahastojen toimintatapaan ja erityispiirteisiin perehtymistä.

Rahastosijoituksissa ei kannata yrittää ajoittaa sijoituksia markkinasyklien mukaan. Venture capital on sijoitusluokka, johon kannattaa sijoittaa säännöllisesti vuosittain. Tällöin sijoittaja voi vaimentaa syklien vaihtelujen vaikutusta. Paras tapa päästä tuottoihin käsiksi on sijoittaa pitkäjänteisesti ja hajautetusti usean toimijan rahastoihin. Sen, minkä sijoittaja maksaa rahastojen hallinnintikuluissa, hän tienaa takaisin hajautuksessa. Ne sijoittajat, jotka tarttuivat tilaisuuteen kymmenen vuotta sitten, nauttivat nyt tuotoista.

Toimivassa startup-ekosysteemissä osaaminen ja pääoma kiertää

Suomen startup-yrityskenttä on ollut teknologiavetoinen viime vuosina. Nokian alamäki oli sysäys startup-yrityksissä tapahtuvalle innovaatiolle Suomessa. Kasvaneet startup-yritykset ovat yhtä lailla tuottaneet sekä kokemuksella että osaamisella varustettuja uusia yrittäjiä ja rahoittajia, mikä näkyy muun muassa bisnesenkelien aktiivisuuden lisääntymisenä. Toimivassa startup-ekosysteemissä osaaminen ja pääoma eivät jää vain yhden yrityksen hyödyksi, vaan ne kiertävät.

Viimeaikaisia onnistumisia on tullut – kenties yllättäenkin – kuluttajatuotteiden ja -palveluiden parissa. Kuljetuksiin loppuasiakkaille keskittyvä alustayhtiö Wolt keräsi viime vuonna yli 400 miljoonan euron rahoituksen ennen myyntiä Yhdysvaltalaiselle DoorDashille seitsemän miljardin euron kauppahintaan. Älypuhelimien korjaukseen ja uudelleenmyyntiin keskittyvä Swappie keräsi juuri reilun sadan miljoonan euron rahoituksen. Molemmat yhtiöt ovat suomalaisten venture capital -rahastojen alkuun siivittämiä.

Pääomasijoittajien vauhdittamat yritykset muuttavat maailmaa ja tuovat uusia innovaatioita ihmisten käyttöön. Tulevaisuuden menestyjiä luodaan nyt erityisesti ympäristöteknologian ja kestävän ruoantuotannon parissa. Suomalaiset venture capital -rahastot ovat kyenneet kasvattamaan yrityksiä keskimäärin eurooppalaisia sijoittajia nopeammin. Tuloksista nauttivat niin yrittäjät, työntekijät, rahastojen hallinnoijat kuin sijoittajat. Jos olet tai edustat aloittelevaa rahastosijoittajaa, voitkin olla mukana rahoittamassa tulevaisuuden menestyjiä.

 

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka haluaa nostaa Suomen uudistuvan talouskasvun eturiviin sijoittamalla rahastoihin ja suoraan yrityksiin. Sijoitamme kannattavasti ja vastuullisesti ja luomme yhdessä uusia maailmalla menestyjiä. Hallinnoitavat pääomasijoituksemme ovat 2,4 miljardia euroa. www.tesi.fi | @TesiFII