Smart Money

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Henri Grundsten

Kehitysjohtaja

Teollisuussijoituksen tavoitteena on tarjota kohdeyrityksilleen kasvupääoman lisäksi osaamista ja verkostoja. Oma osaamisvahvuutemme on hyvä hallinnointitapa (corporate governance), jota tuomme kohdeyrityksiimme vuorovaikutuksessa johdon kanssa ja hallitusten tarkkailijajäseninä. Sijoitussalkkumme yritykset edustavat laajaa toimialakirjoa ja siksi kulloinkin tarvittava toimialaosaaminen löytyy useimmiten sijoittajakumppaneiltamme ja kattavasta verkostostamme.

Suomen pääomasijoitusyhdistys julkisti hiljattain Aalto-yliopistossa tehdyn tutkimuksen, jossa tutkittiin pääomasijoittajien arvonluontimekanismeja. Tutkimuskohteena olivat erityisesti pääomasijoittajien aineettomat panostukset, joilla edistetään yrityksen kasvua ja kehittymistä sijoitetun pääoman ohella.

Tutkimuksen tulosten mukaan pääomasijoittajat työskentelevät mukautuvasti täydentäen kohdeyritystensä osaamiskapeikkoja yritysten omia vahvuuksia tukien. Käytännössä tämä toteutuu esimerkiksi tuomalla varhaisen vaiheen yritykseen systemaattisuutta ja suunnitelmallisuutta toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, tai vastaavasti tuomalla vakiintuneeseen, pidemmälle ehtineeseen yritykseen yrittäjämäisyyttä.

Läheskään aina tarvittava osaaminen ei löydy pääomasijoittajalta itseltään, vaan se tuodaan yritykseen pääomasijoittajan verkostojen kautta. Tällöin pääomasijoittaja asettaa vahvaa toimialaosaamista omaavan ulkopuolisen asiantuntijan edustajaksi yhtiön hallitukseen tai yrityksen neuvonantajaksi. Joissain tapauksissa saatetaan muodostaa jopa erillinen neuvonantajisto, jossa on mukana useita asiantuntijoita.

Merkittävää pääomasijoittajan tuottamaa lisäarvoa syntyy myös siitä, että sijoituskohteet valitaan huolellisen, vankkaan osaamiseen ja kokemukseen perustuvan analyysin perusteella. Siten varmistetaan käytössä olevien rajallisten pääomien kohdistuminen parhaisiin, eniten kasvukykyä omaaviin yrityksiin.

Teollisuussijoituksen rahoitus on markkinaehtoista ja kohdistuu yrityksiin aina yksityisen pääoman rinnalla. Kasvupääoman lisäksi yrityksiin kanavoituu siten arvokasta kokemusta ja osaamista yksityiseltä sektorilta täydentämään yrityksen omaa osaamista – yhdessä ne toimivat tehokkaina kasvun vauhdittajina.