Suomen venture capital -markkina tarvitsee myös kansainvälisiä rahastoja

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Rahastomuotoinen pääomasijoittaminen on tehokas väline sijoittaa teknologiayrityksiin. Oikein valitun rahaston avulla sijoittajat voivat hajauttaa riskiään tehokkaasti teknologiamarkkinassa ilman, että he tekisivät kaiken vaadittavan työn itse.

Varhaisen vaiheen teknologiasijoittaminen vaatii paljon erilaista tietoa ja osaamista riittävän hankevirran luomiseksi, sijoituksen tekemiseksi, yhtiön arvon maksimoimiseksi ja siitä irtaantumiseksi. Onnistunut sijoittaminen edellyttää erilaisten teknologioiden sekä niiden kaupallisen merkityksen ymmärtämistä nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi sijoittaja tarvitsee riittävät resurssit eri sijoituskohteiden analysoimiseksi. Keskeistä on myös teknologiayrittäjän osaamisen ja valmiuksien ymmärtäminen.

Kaikilla sijoittajilla ei voi olla käytössään näitä taitoja, kokemuksia tai resursseja, vaan he tarvitsevat sijoitustoiminnassaan pääomasijoitusrahaston apua.

Tesi on keskeisimpiä niistä julkisista eurooppalaisista teknologiasijoittajista, jotka hyödyntävät rahastomuotoista sijoittamista keinovalikoimassaan. Tehtävämme on edistää suomalaista pientä ja keskisuurta yritystoimintaa markkinaehtoisesti ja liiketaloudellisesti kannattavasti.

Tesin loppuasiakas on nimenomaan suomalainen yritys, eikä niinkään sijoitusketjun puolivälissä oleva rahaston hallinnoija. Rahaston hallinnoijan merkitys on kuitenkin olennainen valittaessa lupaavimman kasvupotentiaalin omaavia sijoituskohteita yritysavaruudesta.

Kansainvälinen sijoittaja tuntee markkinat

Säännöllisin väliajoin keskustellaan siitä, pitäisikö Tesin sijoittaa vain kotimaisiin pääomasijoitusrahastoihin vai voiko kohteena olla myös kansainväliset rahastot. Myös kansainvälisiin rahastoihin sijoittaminen on perusteltua, koska niiden hoitajilta saattaa löytyä juuri sitä tarvittavaa erityisosaamista yrityksen kasvattamiseksi sekä kontakteja yrityksen tavoittelemalla markkina-alueella. Nämä taidot auttavat, kun suomalainen teknologiayritys hakee lisää pääomaa, pyrkii nopean kasvun uralle tai kohti suurempia markkinoita.

Kansainväliset rahastot valitsevat sijoituskohteitaan suuremmasta sijoitusavaruudesta ja ovat usein keränneet enemmän kokemusta selektiivisyyden tärkeydestä. Menestyneillä kansainvälisillä rahastonhoitajilla on usein jo aiempaa kokemusta näistä haasteista eli toteutuneita menestystarinoita salkussaan sekä myös kykyä rahoittaa myöhempiä, isoja rahoituskierroksia.

Kansainväliset rahastot täydentävät suomalaisten rahastojen tarjontaa ja tekevät hyvää yhteistyötä kotimaisten toimijoiden kanssa. Suomalainen ekosysteemi tarvitsee pääomia useista lähteistä, monenlaista osaamista ja laajoja verkostoja. Tämän vuoksi Tesi sijoittaa kotimaisten rahastojen lisäksi selektiivisesti myös kansainvälisiin rahastoihin.

Kuunnellaan kasvuyrittäjää

Pohdittaessa kotimaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittämistä on hyvä kuunnella tarkasti, mitä suomalaiset teknologiayritykset haluavat ja mitä ne tarvitsevat pääomasijoittajiltaan. Valistuneen yrittäjän toivelistalla on harvoin ensimmäisenä asiana ”paljon pääomaa”. Ennemminkin yrittäjä toivoo osaamista yrityksen kasvattamiseksi ja kykyä tehdä oikeita asioita sekä verkostoja ja suhteita yrityksen käyttöön. Joskus yrittäjä haluaisi tuekseen henkilön, jolla on kaikki tämä osaaminen.

Ratkaisevaa on, millaiset kumppanit auttavat parhaiten yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa ja laajentumaan kansainvälisille markkinoille. Usein tarvitaan sekä kotimaisia että kansainvälisiä sijoittajia. Siksi on selvää, että Tesin salkussa tarvitaan sekä suomalaisten että kansainvälisten rahastojen osaamista.