Suomi tarvitsee erilaisia omistajia

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Omistajuus ja kasvuyrittäjyys yhdistävät. Kaikki yllä mainitut edustavat omistamisen kirjoa, erilaisia tapoja omistaa.

Ponsse on listattu perheyhtiö, joka on kasvanut vahvasti, onnistunut uudistumaan ja uudistamaan koko metsäkonealaa. Suvun jäsenet käyttävät merkittävää omistajavaltaa hallituksessa, kolme kuudesta hallituksen jäsenestä kuuluu Vidgrénien sukuun.

Perheyritysten klaaniin kuuluu myös edelleen täysin perheen omistuksessa oleva Broman Group. Yhtiö on investoinut voimakkaasti ja kirkastanut perheyritysprofiiliaan. Autokaupan on syrjäyttänyt varaosien ja tarvikkeiden myynti. Uudistumista on tapahtunut ulkopuolisen toimitusjohtajan ja kahden riippumattoman hallitusjäsenen mukaantulon kautta.

Perheyrityksissä korostuvat omistamisen pitkäjänteisyys, ymmärrys henkilöstön tärkeydestä yrityksen voimavarana ja myös Vidgrénienkin esille nostama vahva arvomaailma. Lisäksi perheyritykset ovat enenevässä määrin laajentaneet toimintaansa sijoittamisen suuntaan mm. family office -toiminnan kautta.

Tero Sarkkinen on sarjayrittäjä, joka on perustanut Basemark- ja Rightware-yhtiöt. Basemark kehittää mittausohjelmistoja erityisesti AR- ja VR-käyttöön. Autoalan ohjelmistoyhtiö Rightware myytiin Pekingin pörssissä listatulle Thurdersoftille vajaa vuosi sitten. Sarkkinen on rohkea, uutta hakeva ja toimialarajojen yli menevä yrittäjä.

Startup-yrittäjälle omistaminen on alussa ensisijaisesti projekti. Onnistuneesta startup-yrittäjästä saattaa kuoriutua Sarkkisen tapaan sarjayrittäjä tai -sijoittaja. Sarjayrittäjä on hieman oma rotunsa. Kerran yritettyään he yleensä yrittävät uudelleen, jolloin sekä opit että raha kiertävät. Tällä on valtavan iso merkitys sekä uusille yrittäjille että koko ekosysteemille. Voimme ajatella tätä yhdentyyppisenä perheyrittäjyyden muotona. Perheen määritelmä on vain enemmän avoliittoon kallellaan. Sekä perhe- että sarjayrittäjät ovat Suomelle erittäin tärkeitä, koska he jakavat kantapään kautta oppimaansa seuraaville sukupolville.

3 Step IT:n perustaja Jarkko Veijalainen on puolestaan kulkenut yrityksessä polun toimitusjohtajasta hallituksen puheenjohtajaksi. Hän on kasvattanut IT-laitteiden elinkaaren hallintaan keskittyvän yrityksensä omistaja-arvoa yhdessä vähemmistösijoittajien kanssa. Perustajien ja henkilöstön lisäksi 3 Step IT:ssä omistajina ovat eläkeyhtiöt Elo ja Etera sekä Tesi.

Meitä pääomasijoittajia yhtenä omistajavaihtoehtona edustaa esimerkiksi Tuomas Lang ja Intera. Intera on listannut useita yrityksiä Helsingin pörssiin, esimerkiksi Constin, Silmäaseman ja Kamuxin. Kaikkien pääomasijoittajien tavoitteena on aina yrityksen myyminen ja arvon lunastaminen sitä kautta. Irtautumistapa sovitaan yhdessä omistajien kesken yhtiön tarkoitukseen parhaiten sopivaksi. Listautumisten lisääntyminen on myös suomalaisten kannalta positiivinen asia, koska näin yksittäiset sijoittajat voivat halutessaan toimia omistajina ja osallistua listautuvan yhtiön tulevaan arvonkehitykseen.

Omistajavaihtoehtoja on useita: vähemmistöä, enemmistöä, aktiivista, passiivista, toimialan sisällä olevaa, toimialan ulkopuolisia näkemyksiä tuovaa, pitkäjänteistä ja määräaikaista. On hyvä miettiä, millainen omistusratkaisu toimii parhaiten kunkin yrityksen tilanteessa ja kehitysvaiheessa. Mitä omistajalta odotetaan ja miksi? Kuinka kauan tietyn omistusratkaisun halutaan kestävän ja mitä sillä halutaan ratkaista? Esimerkiksi käynnistelevän kansainvälistyvän startup-yrityksen omistajuus ja kehittäminen edellyttävät erilaista osaamista kuin listatussa yhtiössä.

Esille nostamani tahot on kaikki palkittu viime vuosina onnistuneesta, uudenlaisesta ja näkemyksellisestä omistamisesta / kasvuyrittäjyydestä. Toki Suomesta löytyy heidän lisäkseen vielä isompi joukko yhtä hienoja suomalaisia yrittäjiä, omistajia ja yrityksiä, jotka kaikki ansaitsisivat oman tarinansa esiin tuomisen.

Aktiivisen omistajan keskeisimpiä työkaluja on hallitustyöskentely. Hallitustyöskentelystä olen kirjoittanut myös aikaisemmassa blogissani Valitse pääomasijoittaja oikein. Hallituksen kokoonpano on arvonluonnin tärkeimpiä osa-alueita. Hallituksen jäsenillä tulee olla monipuolista, toisiaan täydentävää ja ehdottomasti myös kansainvälisen tason osaamista. Samanaikaisesti on tärkeää, että hallitukseen valittavat henkilöt näkevät yhtiön strategisen kokonaiskuvan, muuten he keskustelevat asiantuntevasti toistensa ohi. 

Aktiivinen omistaminen on taito siinä missä johtaminen ja yrittäminenkin. Kaikki ansaitsevat tulla mainituiksi ja palkituiksi.