Syväteknologian rahoitus uudella aikakaudella

  • Jaa Twitterissä
  • Jaa LinkedInissä

Deep tech -, eli syväteknologia-, yrityksistä on tullut keskeinen osa startup-ekosysteemiä niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Deep tech -määritelmällä viitataan yrityksiin ja liiketoimintamalleihin, jotka perustuvat merkityksellisiin tieteellisiin tai teknologisiin innovaatioihin, jotka taas estävät helpon pääsyn markkinoille. Sen lisäksi että nämä yritykset luovat talouskasvua ja työllisyyttä, ne myös etsivät vastauksia joihinkin perustavanlaatuisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin, mm. ilmastonmuutokseen.

Sijoittajille deep tech -yritykset ovat aivan oma lukunsa. Esimerkiksi sijoituskohteiden valintaan, arvonluontiin ja irtautumisiin liittyy omanlaisiaan haasteita. Tutkimuksemme mukaan vanhat totuudet pääomaintensiivisyydestä ja pitkistä kaupallistamisjaksoista näyttävät ainakin osin pitävän paikkansa. 250 suomalaisen yrityksen otannasta, joka mielestämme edustaa koko kasvuorientoituneiden deep tech -yritysten joukkoa Suomessa, havaitsimme yrityspopulaatiolla kestävän keskimäärin seitsemän vuotta kasvattaa kumulatiivinen liikevaihto suuremmaksi kuin kumulatiivinen rahoitus. Ainoastaan yksi yritys ylitti kymmenen miljoonan euron rajan viiden vuoden sisällä perustamisestaan, ja alalle tyypillisesti 10 % yrityksistä hallitsee 90 % kokonaisliikevaihdosta (ns. power law -vaikutus).

Niinpä deep tech -sijoittamisessa kärsivällisyys on valttia. Kaupallistaminen näyttää kuitenkin kiihtyneen viime vuosina samalla kun ekosysteemi on kypsynyt. Lisäksi liikevaihto ei ole sijoittajalle ainoa (eikä ehkä edes se kaikkein tarkin) arvon kehittymisen mittari. On useita esimerkkejä yrityskaupoista, joissa vain muutaman miljoonan euron liikevaihtoa tekevän deep tech -yhtiön arvostustaso on satoja miljoonia.

Syväteknologian yhteiskunnallinen merkitys kasvaa

Syväteknologiayritysten rahoitusmäärät ovat viime aikoina nousseet huimasti niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Suomalaisiin deep tech -yrityksiin on sijoitettu yli 350 miljoonaa euroa syyskuun 2022 loppuun mennessä. Tämä ylittää jo edellisvuosien kerätyt pääomat. Rahoitusmääristä on kerännyt leijonanosan muutama lippulaivayritys, kuten Iceye ja IQM, jotka molemmat ovat ilmoittaneet yli sadan miljoonan euron varainhankinnoista tänä vuonna.

Tällä hetkellä on kuitenkin monia markkinavoimia, jotka vaikuttavat deep tech -yritysten pääomatarjontaan laskevasti. Pörssimarkkina ja listautumisannit, jotka nekin ovat viime vuosina olleet tärkeä pääoman lähde jopa alkuvaiheen yrityksille, ovat käytännössä pysähtyneet. Arvostustasojen laskiessa venture capital -rahastot valikoivat sijoituksiaan entistäkin varovaisemmin.

Deep tech tullee silti olemaan yhä merkityksellisempi sijoituskategoria tulevaisuudessa. Ensinnäkin monet sen tuotteet ja liiketoimintamallit myötävaikuttavat ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Tarve näiden ratkaisujen käyttöönottoon ja skaalaamiseen kasvaa päivä päivältä. Toiseksi viime aikojen epäsuotuisa geopoliittinen kehitys ja huolenaiheet kansallisesta turvallisuudesta ovat muuttaneet näkemyksiämme kaksikäyttöteknologioista, mikä vaikuttaa aloihin, kuten avaruus- ja kvanttiteknologia sekä kyberturvallisuus. Tiettyjen kriittisten digitaalisten komponenttien ja infrastruktuurin saatavuuskaan ei ole itsestäänselvyys, mikä lisää tarvetta teknologiselle suvereniteetille.

Pääoma ei ole ainoa pullonkaula deep tech -ekosysteemin kehitykselle. Osaavan henkilöstön saatavuus on vähintään yhtä tärkeä. Jotta kuitenkin pystymme kuromaan umpeen mahdollisesti kasvavaa kuilua pääoman saatavuuden ja yritysten kilpailukyvyn turvaamisen välillä, on tärkeä ylläpitää ja kehittää hedelmällistä sijoitusympäristöä deep tech -yrityksille.

Tesin rooliin kuuluu vahvasti tuottaa näkemyksellistä tietoa pääomasijoitusmarkkinasta ja kasvuyrityksistä. Tesin tuottama deep tech -tutkimus ilmestyy joulukuussa 2022. Muihin tutkimuksiimme voit tutustua täältä.