Algorithmiq – Kvanttilaskenta lupaa parempaa lääkehoitoa

Algorithmiq valjastaa kvanttitietokoneet ratkaisemaan toistaiseksi ylipääsemättömiä terveystieteiden haasteita. Yrityksen visiona on maailma, jossa kvanttilaskennan avulla esimerkiksi lääkkeitä pystytään kehittämään nopeammin ja kustannustehokkaammin.

Miksi?

Kvanttitietokoneilla vaikeat haasteet ovat tulevaisuudessa aiempaa helpommin ratkaistavissa. Viime vuosien edistysaskeleet kvanttilaskennassa ovat avaamassa uusia mahdollisuuksia, kun teknologia etenee kohti tehokkaampia ja luotettavampia ratkaisuja. Tässä teknisen suorituskyvyn lisäksi kvanttitietokoneiden ohjelmistojen kehittämisellä on merkittävä rooli. Kvanttitietokoneiden ohjelmoiminen esimerkiksi tiettyä tutkimuskäyttöä varten edellyttää syvällistä ja pitkälle erikoistunutta osaamista. Haasteena on kuitenkin esimerkiksi se, kuinka kvanttitietokoneita voitaisiin ohjelmoida skaalautuvasti, niin että ne voisivat laskea ja ratkaista monimutkaisia terveystieteiden ja lääkekehityksen skenaarioita.

Mitä ja miten?

Alqorithmiq kehittää kvanttilaskennan algoritmejä, jotka parantavat kvanttitietokoneiden valmiuksia ratkoa koko ajan haastavampia terveystieteen ongelmia. Edistykselliset algoritmit mahdollistavat esimerkiksi lääkkeiden nopeamman ja kustannustehokkaamman kehittämisen simuloimalla molekyylien kemiallista toimintaa. Alqorithmiqin henkilöstöllä on vahva osaaminen ja pitkä kokemus kvanttitieteistä ja kvanttilaskennan ohjelmistokehityksestä. Yritys toimii laaja-alaisesti edistääkseen kvanttitietokoneiden suorituskykyä ja sen myötä käyttömahdollisuuksia myös terveystieteiden ulkopuolella.

Kasvu ja kansainvälistyminen

Kvanttilaskenta on globaali toimiala, joten myös Algorithmiq on luontaisesti toiminut aina kansainvälisesti. Myös rekrytoinnit tehdään kansainvälisesti, sillä kvanttitieteen huippuosaajia on maailmalla vähän. Kansainvälistä huipputasoa olevan asiantuntijaorganisaation henkilömäärää tuskin lähitulevaisuudessa nostetaan kovin paljoa, mutta skaalautuva ohjelmistokehitys tuo koko ajan mukanaan uusia mahdollisuuksia kasvattaa niin markkina-alueita kuin lisätä toimialojakin. Tiivis yhteistyö IBM:n kaltaisten kvanttitietokoneiden valmistajien sekä toimialan yritysten, kuten Cleveland Clinicin ja Astra Zenecan, kanssa on kehitystyön ja kasvun kannalta tärkeää.

Pääomasijoitusten merkitys

Vaikka kvanttitieteitä rahoitetaan merkittävästi myös julkisilla varoilla, yksityisillä pääomasijoittajilla on ollut merkittävä rooli Algorithmiqin tarinassa. Koko ekosysteemi elää vielä voimakasta kehitysvaihetta ja tarvitsee visionäärisiä sijoittajia, jotka pikavoittojen sijaan arvostavat pitkäjänteistä sijoittamista kvanttiteknologian kehittämiseen.

Kesän 2023 noin 14 miljoonan euron kasvurahoituskierrosta johti Inventure. Sen yhteydessä myös Tesi teki ensisijoituksen Algorithmiqiin, koska yrityksen teknologia on potentiaalisesti mullistavaa ja se toimii Tesin sijoitusfokusalueiden, syväteknologian ja terveystieteiden, rajapinnassa. Pääomasijoittajana Tesin roolina on auttaa suomalaisia yrityksiä onnistumaan ja luoda osaamiskeskittymiä terveysteknologian ja -tieteiden ympärille.

Perustiedot

Algorithmiq kehittää lääkekehitykseen kvanttitietokonealgoritmeja ja sovelluksia, jotka nopeuttavat ja tehostavat uusien lääkkeiden kehittämistä sekä parantavat lääkehoidon tehoa. Algorithmiqin ovat perustaneet maailman johtavien kvanttitieteiden tutkijat, jotka ovat julkistaneet yli 300 tieteellistä artikkelia ja tutkimusta.  Algorithmiqin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja sen lisäksi yrityksellä on tytäryhtiöt Isossa-Britanniassa ja Irlannissa sekä holdingyhtiö Yhdysvalloissa. Henkilöstömäärä on noin 40.

Kvanttilaskenta lupaa parempaa lääkehoitoa