Carbo Culture – tavoitteena hiilensidonnan globaali johtajuus

Carbo Culturen patentoidut Carbolysis-reaktorit tuottavat teollisuuden sivuvirroista laadukasta biohiiltä teollisessa mittakaavassa. Samalla syntyy uusiutuvaa energiaa. Kasvuyrityksen ensimmäinen kaupallisen mittakaavan laitos valmistuu vuonna 2025 ja kykenee poistamaan 20 kilotonnia hiilidioksidia vuodessa biohiileen sitä sitomalla.

Miksi?

YK:n hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC totesi huhtikuussa 2022 julkaistussa raportissaan, että Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin pääsemiseksi ilmakehästä on välttämätöntä poistaa hiilidioksidia. Alkuvuodesta 2024 EU-tasolla päästiin sopimukseen, joka auttaa EU:ta saavuttamaan ilmastoneutraaliuden sertifioimalla hiilenpoistoja ja hiiliviljelyä.

Biohiili on yksi pisimpään käytössä olleista hiilen sitomisen keinoista. Sen käyttö tehostuu uuden, teollisen mittakaavan tuotantoon soveltuvan teknologian avulla. Carbo Culturella on hiilen sidonnalle iso tavoite: se aikoo sitoa miljoona tonnia hiilidioksidia ilmakehästä vuoteen 2030 mennessä. Alan suurimpien toimijoiden kapasiteetti lasketaan nykyisin kymmenissä tuhansissa tonneissa.

Mitä ja miten?

Jotta ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset voidaan välttää, täytyy hiiltä paitsi poistaa ilmakehästä myös sitoa se pysyvästi. Carbo Culturen teknologian avulla kasviaineesta peräisin oleva hiili ei pääse karkaamaan ilmakehään vaan otetaan talteen ja prosessoidaan korkeassa lämpötilassa kiinteäksi biohiileksi. Yli 85-prosenttisesti puhdas biohiili säilyy kiinteänä maaperässä yli tuhat vuotta.

Patentoitu teknologia pyrkii saamaan biomassasta irti mahdollisimman suuren hyödyn, minkä lisäksi se mahdollistaa prosessissa vapautuvan energian hyödyntämisen ja myymisen. Varsinaisia tuotteita on kolme: syntyvä biohiili, jota voidaan käyttää erilaisiin kasvualustoihin, vapautuva energia sekä hiilensidonnan sertifikaatit, joita voidaan myydä toimijoille, jotka haluavat laskea päästönsä lähelle nollaa.

Kasvu ja kansainvälistyminen

Carbo Culturen tarjoaman teknologian ja projektiosaamisen avulla biohiilen käyttöä pyritään skaalaamaan globaalisti teolliseen mittakaavan tuotantoon. Projekti toteutetaan paikallisten kumppaneiden kuten energiayhtiöiden ja -ostajien kanssa.

Yritys on kerännyt 26 miljoonaa euroa kasvurahoitusta sekä viisi miljoonaa euroa apurahoja ja valtion tukia. Ensimmäinen kaupallisen mittakaavan laitos on parhaillaan rakenteilla ja neuvotteluja useista suuren kokoluokan projekteista on käynnissä. Toimintaa pystytään skaalaamaan ja kysyntä kasvaa projekti projektilta.

Pääomasijoitusten merkitys

Vauhdilla kasvava ilmastoala on viimeisimpien kahden vuoden aikana kiinnostanut aikaisen vaiheen pääomasijoittajia. Pääomasijoitusten ja valtion tukirahoituksen voimin käynnistynyt Carbo Culturen toiminta on siirtymässä pilottivaiheesta ensimmäisiin kaupallisiin projekteihin.

Kasvurahoituksen merkitys on ollut elintärkeää jo alkuvaiheesta, sillä toiminnalle tärkeitä teknologia-alan huippuosaajia ei olisi varaa palkata ilman rahoitusta. Pääomasijoittajana Tesin roolina on auttaa suomalaisia yrityksiä onnistumaan sekä edistää kestävää, hiilineutraalia kasvua.

Perustiedot

USA:ssa, Suomessa ja Iso-Britanniassa toimiva Carbo Culture tuottaa teollisuuden sivuvirroista laadukasta biohiiltä, joka sitoo hiilen tuhansiksi vuosiksi. Yritys työllistää parhaillaan 35 henkeä. Vuonna 2016 perustettu Carbo Culture sai pre-seed-rahoituksen 2018 ja keräsi 2023 vuoden kasvurahoituskierroksellaan noin 16 miljoonaa euroa (18 miljoonaa dollaria).

Carbo Culture pyrkii alan globaaliksi johtajaksi tämän vuosikymmenen aikana. Hiilen sitomisen ja globaaleihin ilmastotavoitteisiin pääsemisen lisäksi tavoitteena on luoda kasvavalle ja uudenlaiselle teollisuusalalle kestävällä talousmallilla toimiva yritys.

Tavoitteena hiilensidonnan globaali johtajuus

“Pääomasijoittajien kuten Tesin merkitys on kriittisen tärkeää erityisesti kaupallisen potentiaalin todentamisen vaiheessa. Pääomasijoituksia tarvitaan myös infrastruktuuriin rakentamiseksi.”

- Henrietta Moon, toimitusjohtaja & perustajajäsen, Carbo Culture