GRK – Kestävän infrarakentamisen edelläkävijä

Monipuolisen infrayritys GRK:n tavoitteena on olla kestävän infrarakentamisen edelläkävijä, jonka oma toiminta on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen päästään ensisijaisesti vähentämällä päästöjä. Edelläkävijyyttä haetaan muun muassa biohiiltä tuottamalla. Yritys hakee kestävää kasvua myös kansainvälisiltä markkinoilta.

Miksi?

Arjen sujuminen, ihmisten kohtaaminen ja kestävämpi tulevaisuus edellyttävät kaikissa tilanteissa toimivia teitä, väyliä, raiteita ja siltoja. Tästä infrastruktuurista on pidettävä huolta yhteiskunnan kehittyessä. Uutta on rakennettava, samalla kun vanhoja kunnostetaan. Pyörät on pidettävä pyörimässä.

Infran rakentaminen ja ylläpito kuluttaa kuitenkin väistämättä materiaaleja, mikä tuo mukanaan ympäristöhaittoja ja hiilidioksidipäästöjä. Näitä haittoja voidaan vähentää ammattitaitoisella toiminnalla ja järkevillä valinnoilla, kuten hyödyntämällä kierrätyskelpoisia materiaaleja.

Mitä ja miten?

Sujuva infrarakentaminen on ketjutettua tekemistä, jossa eri vaiheet seuraavat toisiaan. GRK:n kattava osaaminen ja kokemus infrarakentamisen hankkeista tuo molemmille osapuolille merkittäviä mahdollisuuksia ympäristöpäästöjen vähentämiseen. Rakentamisen hiilijalanjälki on nykymenetelmillä valitettavan suuri.

Biohiili on yksi harvoista tavoista kumota kasvihuonekaasupäästöjä, ja GRK panostaakin vahvasti biohiilen tuotantoon. Vaikka biohiili ei itsessään vähennä rakentamisen päästöjä, sillä voidaan kuitenkin kumota rakennushankkeen aiheuttamia päästöjä. Omien työmaiden lisäksi biohiiltä voidaan hyödyntää päästömarkkinoilla, tarjoamalla sitä muiden yritysten käyttöön.

 

Kasvu ja kansainvälistyminen

Kansainvälisesti jo toimivan GRK tavoitteena on kasvaa kannattavasti ja saavuttaa yli 500 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2025 loppuun mennessä.  Yrityksen laskutuksesta 15 prosenttia kertyi yksityisiltä toimeksiantajilta vuonna 2022. Yritys näkee lähivuosina hyviä mahdollisuuksia tämän osuuden kasvattamiseksi. Etenkin Ruotsissa yritys hakee kasvua.

Uuden strategian mukaisesti GRK haluaakin vuonna 2025 olla monipuolisin ja kannattavasti kasvava infra-alan toimija. Erilaiset raidehankkeet niin Suomessa kuin Virossakin ovat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka yhteiskunnan yleiset trendit synnyttävät uusia hankkeita toimivamman infran puolesta. Myös ympäristöliiketoimintaan eli teollisuuden sivutuotteiden ja jätteiden vastaanottoon, käsittelyyn ja hyödyntämiseen sekä biohiilen valmistukseen ja myyntiin panostetaan merkittävästi.

Pääomasijoitusten merkitys

Investoinnit biohiilituotantoon, uusiin teknologioihin ja asiantunteviin ihmisiin ovat isossa roolissa, kun yrityksen lähivuosien strategiaa toteutetaan määrätietoisesti. GRK suunnittelee kasvattavansa investointeja biohiililaitoksiin ja kiertotaloustuotteiden käsittelyyn. Lisäksi etenkin raideliikenteen käynnistyvät hankkeet tarvitsevat osaavaa henkilöstöä ja kalustoa.  Tavoitteiden saavuttamiseksi GRK on tarvittaessa valmis kasvamaan myös yritysostoin. Ulkopuoliset pääomasijoittajat, kuten Tesi, ovat tärkeässä roolissa näiden toimenpiteiden mahdollistajina. Pääomasijoittajana Tesin roolina on auttaa suomalaisia yrityksiä onnistumaan sekä edistää kestävää, ja myös hiilineutraalia, kasvua.

Perustiedot

Suomessa, Ruotsissa ja Virossa toimiva GRK suunnittelee, rakentaa, korjaa ja kunnossapitää teitä, väyliä, raiteita ja siltoja. Yritys on asiantuntija myös ympäristöliiketoiminnan kuten biohiilen tuotannon sektorilla. GRK:n ydinosaamiseen alueisiin kuuluvat monipuolisten infrarakennushankkeiden toteutus, suurten hankkeiden projektinjohto sekä laaja-alainen raideliikenteen tuntemus.

GRK-konserni koostuu emoyhtiö GRK Infra Oyj:n lisäksi kolmesta maayhtiöstä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. GRK toimii yli 1 000 ammattilaisen voimin. Vuonna 2022 yrityksen liikevaihto oli 450 miljoonaa euroa. GRK on kestävän rakentamisen edelläkävijä, joka löytää rohkeimmat ja toimivimmat infraratkaisut ja tekee hankkeista asiakkaille huolettomia.

Kestävän infrarakentamisen edelläkävijä

“Tesin kaltaiset ulkopuoliset pääomasijoittajat mahdollistavat omalta osaltaan strategiamme mukaiset investoinnit esimerkiksi biohiilituotantoon ja uusiin teknologioihin.”

- Juha Toimela, toimitusjohtaja, GRK Infra Oyj